Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN: NGỮ VĂN 8 Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Tâm và tập thể lớp 8A 3 thực hiện TRƯỜNG THCS LÊ LỢI - QUY NHƠN

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu những điều cần chú ý khi viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Tiết 102:

Tiết 102 Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM

Chuẩn bị ở nhà:

Chuẩn bị ở nhà Đề bài: “ Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp phải học tập chăm chỉ hơn”. Lập dàn bài các luận điểm, luận cứ và dự kiến cách trình bày.

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm:

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I/ Xây dựng hệ thống luận điểm :

PowerPoint Presentation:

Đề bài : “Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn”. Một bạn dự định đưa vào bài viết của mình những luận điểm dưới đây: Lớp ta có nhiều bạn học giỏi, lao động tốt, làm vui lòng thầy cô, cha mẹ, xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Các thầy,cô giáo và nhiều bậc phụ huynh của lớp ta rất lo buồn. Thế mà một số bạn trong lớp còn tỏ ra chểnh mảng trong học tập. Vậy thì ngay từ lúc này, các bạn ấy hãy chuyên cần học tập hơn. Các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có niềm vui trong cuộc sống. Hệ thống luận điểm này có chỗ nào chưa chính xác? Nếu có, thì theo em, bạn ấy cần phải điều chỉnh, sắp xếp lại như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Lớp ta có nhiều bạn học giỏi,lao động tốt, làm vui lòng thầy cô, cha mẹ, xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Các thầy,cô giáo và nhiều bậc phụ huynh của lớp ta rất lo buồn. Thế mà một số bạn trong lớp còn tỏ ra chểnh mảng trong học tập. Vậy thì ngay từ lúc này, các bạn ấy hãy chuyên cần học tập hơn. Các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có niềm vui trong cuộc sống. Lạc ý Chưa logic Chưa đầy đủ (?) Hãy bổ sung và sắp xếp lại hệ thống luận điểm cho hợp lí -Thêm luận điểm - Sắp xếp lại:(a)- (c)- (b)- (e)-(d) lao động tốt

Có thể bổ sung, sắp xếp lại như sau: :

Có thể bổ sung, sắp xếp lại như sau: Đất nước đang rất cần những người tài giỏi để đưa đất nước tiến lên “đài vinh quang”, sánh kịp với bạn bè năm châu. b) Quanh ta đang có nhiều tấm gương của các bạn học sinh phấn đấu học giỏi nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước. c) Muốn học giỏi, muốn thành tài thì trước hết phải học chăm. d) Thế mà một số bạn trong lớp ta còn tỏ ra chểnh mảng trong học tập làm cho thầy,cô giáo và các bậc cha mẹ rất lo buồn. Các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có niềm vui trong cuộc sống. g) Vậy thì ngay từ lúc này, các bạn ấy hãy chuyên cần học tập hơn để trở thành người có ích cho cuộc sống và tìm được niềm vui chân chính, lâu bền.

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm:

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I/ Xây dựng hệ thống luận điểm : - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm (?) Hãy nhắc lại những yêu cầu cơ bản khi xây dựng hệ thống luận điểm. (?) Nêu các bước trình bày luận điểm

PowerPoint Presentation:

(1)Tuy nhiên, các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi,không chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. Do đó, các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. (3) Nhưng các bạn có nên chểnh mảng trong học tập như thế hay không? Xin hãy nhớ rằng,bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. Em chọn câu nào để giới thiệu luận điểm (e)? Vì sao? - Chọn : câu (1) hoặc câu (3) - Câu (2) : dùng quan hệ từ không phù hợp Em hãy điều chỉnh lại câu (2) cho phù hợp với yêu cầu giới thiệu luận điểm (e) Nhưng rất đáng tiếc, đáng buồn là một số bạn trong lớp ta chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. Hãy nghĩ thêm một vài câu giới thiệu luận điểm khác

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm:

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I/ Xây dựng hệ thống luận điểm : - Chính xác Phù hợp Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể hiện luận điểm trong câu chủ đề. 2/ Sắp xếp luận cứ

PowerPoint Presentation:

Sau này, khi lớn lên, bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa học- kĩ thuật và văn hóa- nghệ thuật ngày một nâng cao. (2) Trong xã hội ấy, làm việc gì cũng cần phải có tri thức. (3) Muốn có tri thức thì phải chăm chỉ học tập,ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. (4) Do đó, người học sinh hôm nay càng ham vui chơi, không chăm học thì ngày mai càng khó có thể làm được việc gì có ý nghĩa, và do đó, càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. (?) Cách sắp xếp luận cứ như thế đã đảm bảo cho luận điểm được trình bày sáng, rõ chưa? Sắp xếp luận cứ theo trình tự (1)- (2)- (3)- (4) là hợp lí. (?) Có cách sắp xếp nào khác không? Nếu có thì phải thêm yêu cầu gì? Có thể sắp xếp theo trình tự : (2)- (3)- (1)- (4); (4) –(1)- (2)- (3); (3)-(1)-(2)-(4)…nhưng phải thay đổi cách viết câu cho phù hợp.

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm:

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I/ Xây dựng hệ thống luận điểm : II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể hiện luận điểm trong câu chủ đề. 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo trình tự hợp lí - Nhiều cách 3/Viết đoạn: (?) Hãy nêu các cách viết đoạn văn nghị luận mà em biết.

PowerPoint Presentation:

Sau này, khi lớn lên, bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa học- kĩ thuật và văn hóa-nghệ thuật ngày một nâng cao.Trong xã hội ấy, làm việc gì cũng cần phải có tri thức. Muốn có tri thức thì phải chăm chỉ học tập,ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Do đó,người học sinh hôm nay càng ham vui chơi, không chăm học thì ngày mai càng khó có thể làm được việc gì có ý nghĩa, và do đó, càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. (?) Đây là đoạn văn diễn dịch hay quy nạp? Vì sao? Đoạn văn quy nạp Câu chủ đề ở cuối đoạn văn (?) Em có thể biến đổi đoạn văn ấy từ quy nạp thành diễn dịch (hoặc ngược lại) được không? Bằng cách nào? -Biến đổi được -Bằng cách: + Thay đổi vị trí câu chủ đề +Thêm bớt từ ngữ hoặc viết lại câu cho phù hợp

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm:

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I/ Xây dựng hệ thống luận điểm : - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể hiện luận điểm trong câu chủ đề. 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo trình tự hợp lí - Nhiều cách 3/Viết đoạn: - Theo phương pháp: Quy nạp, diễn dịch… - Kết đoạn

PowerPoint Presentation:

Bạn em muốn kết thúc đoạn văn bằng một câu hỏi giống câu kết đoạn trong văn bản “ Hịch tướng sĩ”: “Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”. Theo em, nên viết câu kết đoạn như thế nào cho phù hợp với yêu cầu của bạn? Lúc bấy giờ,các bạn muốn vui chơi nữa liệu có được không? Lúc bấy giờ, các bạn không muốn vui chơi nữa liệu có được không?

PowerPoint Presentation:

Hãy viết một số kết đoạn khác VD: Tóm lại không thể không thừa nhận như một chân lí hiển nhiên rằng học sinh ngày nay càng ham chơi… Bởi vậy, với người học sinh hôm nay học chăm, tự giác không chỉ là nhiệm vụ cần thiết mà còn là niềm vui, niềm tin cho ngày mai, cho tương lai. Không chăm chỉ học tập là con đường đi vào ngõ cụt của tuổi trẻ học đường. …

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm:

Tiết 102: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm I/ Xây dựng hệ thống luận điểm : - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể hiện luận điểm trong câu chủ đề. 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo trình tự hợp lí - Nhiều cách 3/Viết đoạn: - Theo phương pháp: Quy nạp, diễn dịch - Kết đoạn : linh hoạt, thuyết phục

THẢO LUẬN NHÓM:

THẢO LUẬN NHÓM Viết một đoạn văn để trình bày luận điểm: “ Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích, vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống”. Nêu cách trình bày và phương pháp lập luận của đoạn văn vừa viết.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

BÀI TẬP VỀ NHÀ Viết thành bài văn hoàn chỉnh cho đề bài: “Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải chăm chỉ học tập hơn”

CỦNG CỐ Vẽ bản đồ tư duy về cách xây dựng và trình bày luận điểm:

CỦNG CỐ Vẽ bản đồ tư duy về cách xây dựng và trình bày luận điểm

Dặn dò:

Dặn dò Ôn tập lí thuyết văn nghị luận, luận điểm,bố cục, liên kết và các văn bản: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Bàn luận về phép học, chuẩn bị viết bài số 6 ở lớp.

PowerPoint Presentation:

Giờ học kết thúc ! Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo và các em học sinh. Kính chúc quý thầy, cô giáo vui, khỏe. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !

authorStream Live Help