Tiet 99 On tap ve luan diem NV8

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 NGỮ VĂN 2011 TIẾT 99: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM LỚP 8

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Luận điểm. Luận cứ và lập luận. Cả hai yếu tố: (A và B) Luận điểm và luận cứ. A B C D Sai rồi ! Ồ ! Tiếc quá. Bạn thử lần nữa xem ! Chúc mừng bạn ! Kiểm tra bài cũ Câu 1. Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào? Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Câu 2. Trong các cách làm sau đây, cách nào được coi là đúng nhất khi thực hiện bài tập làm văn nghị luận? T ìm hiểu vấn đề nghị luận,luận điểm và tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh. T ìm hiểu vấn đề nghị luận, tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh . T ìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm, tính chất của đề để lập dàn ý cho đề bài trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh. T ìm hiểu vấn đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh. A B C D Sai rồi ! Ồ ! Tiếc quá. Bạn thử lần nữa xem ! Chúc mừng bạn ! Kiểm tra bài cũ Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM TIẾT : 99

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Luận điểm là vấn đề được đưa ra để giải quyết trong văn bản nghị luận . a Tiết 99: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM b b. Luận điểm là một phần của vấn đề được đưa ra để giải quyết trong văn bản nghị luận . c Luận điểm là những, tư tưởng,quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận. Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: * Ví dụ : I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM - Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài nghị luận.

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 a. Bài văn “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM TIẾT : 99 “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh gồm một hệ thống luân điểm:

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Vấn đề nghị luận:Sức mạnh to lớn của tinh thần yêu nước . Luận điểm xuất phát: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước Luận điểm chính dùng làm kết luận: Nhiệm vụ của chúng ta Luận điểm để chứng minh cho vấn đề nghị luận Tinh thần yêu nước trong lịch sử Tinh thần yêu nước trong hiện tại

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 b, Một bạn cho rằng bài: “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn gồm hai luận điểm: Luận điểm 1: Lý do cần phải dời đô. - Xác định luận điểm như vậy chưa đúng Vì đó chưa phải là tư tưởng quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận. Luận điểm 2: Lý do có thể coi thành Đại La là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Xác định luận điểm như vậy có đúng không ? Vì sao ? Luận điểm của văn bản “Chiếu dời đô” là gì? Luận điểm trong văn bản “Chiếu dời đô” Luận điểm 1 : Dời đô là việc cần thiết Luận điểm 2: Chọn Đại La làm kinh đô

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN * Vấn đề đặt ra trong bài: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là: Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. - a. Nếu chỉ đưa ra một luận điểm, thì chưa thể làm sáng tỏ vấn đề đó được. b. Trong bài “Chiếu dời đô” nếu chỉ chưa ra luận điểm: “Các triều đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết (vấn đề nghị luận) là cần phải dời đô đến Đại La . Luận điểm cần chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề Luận điểm cần phải đủ để làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra. ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM Tiết 99:

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Tiết 99: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN Bài tập: Để viết bài tập làm văn theo đề bài: “ Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phải học tập ”, em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào trong hai hệ thống sau: Hệ thống (1) Hệ thống (2) (a). Phương pháp học tập có ảnh hưởng không nhỏ đên chất lượng học tập (b) Cần thay đổi phương pháp học tập cũ (thụ động, máy móc, xa thực tế) vì nó không phù hợp với yêu cầu của học tập, không đưa lại kết quả tốt. (c). Cần theo phương pháp học tập mới (chủ động, sáng tạo, kết hợp học với hành) vì nó phù hợp với yêu cầu của học tập, đưa lại kết quả tốt. a). Chỉ cần đổi mới phương pháp học tập là kết quả học tập sẽ được nâng cao nhanh chóng . (b). Do đó người học sinh cần phải thường xuyên thay đổi cách học tập . (c). Chúng ta còn chưa chăm học , còn hay nói chuyện riêng . (d). Nếu chúng ta học tập theo phương pháp mới thì kết quả sẽ tốt hơn . Bởi vì: Các luận điểm cần liên kết chặt chẽ, nhưng có sự phân biệt với nhau. Các luận điểm phải sắp xếp theo một trình tự hợp lí : luận điểm trước là cơ sở chuẩn bị cho luận điểm sau, luận điểm nêu sau là dẫn đến luận điểm kết luận. Hệ thống (1) ( a). Phương pháp học tập có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập (b) Cần thay đổi phương pháp học tập cũ ( thụ động , máy móc , xa thực tế ) vì nó không phù hợp với yêu cầu của học tập , không đưa lại kết quả tốt . (c). Cần theo phương pháp học tập mới ( chủ động , sáng tạo , kết hợp học với hành ) vì nó phù hợp với yêu cầu của học tập , đưa lại kết quả tốt . Các luận điểm liên kết với nhau chặt chẽ, rõ ràng, không trùng lặp - được sắp xếp theo trình tự hợp lý.

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN * Ghi nhớ : (sgk 75) I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM IV. LUYỆN TẬP ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM TIẾT: 99

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Bài tập 1: Luận điểm của đoạn văn là: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc. IV. LUYỆN TẬP Tiết 99: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Bài tập 2: Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai thì: Em sẽ chọn những luận điểm nào trong số các luận điểm dưới đây: a) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số. b) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế. c) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội . d) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai. e) Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời. f) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống. g) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai . b) Em sẽ sắp xếp các luận điểm đã lựa chọn (sửa lại) theo trình tự nào? Vì sao?

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 Bài tập: 2 b.sửa lại: Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích “ Vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai ” thì em sẽ chọn những luận điểm trong số các luận điểm dưới đây: 1 - a) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số. 2 - c) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế. 3 – d) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội . 4 – e ) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai. 5 - b) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống. 6 – g) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 * Häc bµi ghi nhí (sgk trang 75) * Hoµn thµnh: Bài tập cßn l¹i ChuÈn bÞ bµi: Tiết 100. Viết đoạn văn trình bày luận điểm. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

PowerPoint Presentation:

5/16/2012 2010

authorStream Live Help