Tiết 44: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chân Trời Tri Thức CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Theo em, kể chuyện theo ngôi thứ nhất sẽ có tác dụng gì? Yêu cầu khi tập nói miệng trước tập thể một vấn đề gì đó phải trình bày như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

3 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Giáo viên thực hiện TrÞnh Th×a NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1- Khái niệm:

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN T×nh huèng 1 T×nh huèng 2 Khi các em đi mua một chiếc ti vi, các em thấy trong giấy hướng dẫn sử dụng người ta viết những gì? Khi mua một hộp bánh các em thấy trên bao bì thường ghi những gì?

PowerPoint Presentation:

Qua hai tình huống trên em hiểu thế nào là thuyết minh?

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm: * Thuyết minh là giới thiệu những đặc điểm, tính chất… của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội.

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm: 2. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người.

PowerPoint Presentation:

CÂY DỪA BÌNH ĐỊNH 7

PowerPoint Presentation:

Thân cây làm máng. Cọng lá làm vách- làm chổi. Lá làm nhà tranh. Nước dừa để uống, để làm thức ăn, bánh kẹo. …mang nhiều lợi ích và gắn bó với cuộc sống. 11

PowerPoint Presentation:

Văn bản này trình bày và giới thiệu điều gì?

PowerPoint Presentation:

Trình bày những lợi ích của cây dừa (Bình Định). 12

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm : 2. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người. Văn bản “Cây dừa Bình Định”. Văn bản giới thiệu về lợi ích của cây dừa Bình Định . b. văn bản “Tại sao lá cây có màu xanh lục”.

PowerPoint Presentation:

13

PowerPoint Presentation:

Chất diệp lục trong lá cây có màu xanh lục vì nó hút các tia sáng có màu khác nhưng không thu nhận màu xanh lục và lại phản chiếu màu nầy, do đó mắt ta mới nhìn thấy màu xanh lục. 14

PowerPoint Presentation:

Nếu ta chiếu chất diệp lục của lá cây bằng nguồn sáng màu đỏ, chất nầy sẽ thu nhận các tia màu đỏ, nhưng vì không có tia sáng màu xanh lục để phản chiếu lại, nên ta nhìn vào lá cây chỉ thấy một màu đen sì. 15

PowerPoint Presentation:

Văn bản “Tại sao lá cây có màu xanh lục?” giải thích điều gì?

PowerPoint Presentation:

A! Em, hiểu rồi. Giải thích lá cây có màu xanh lục là do chất diệp lục có trong lá cây. 16

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm: 2. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người. Văn bản “Cây dừa Bình Định”. Văn bản giới thiệu về lợi ích của cây dừa Bình Định . b. Văn bản “Tại sao lá cây có màu xanh lục”. Văn bản giải thích lá cây có màu xanh lục là do chất diệp lục có trong lá cây. c. Văn bản “Huế”

PowerPoint Presentation:

HUEÁ 9

PowerPoint Presentation:

Sông núi hài hòa Công trình văn hóa nghệ thuật nổi tiếng 17 Văn bản HUẾ

PowerPoint Presentation:

Cơm hến bánh bèo Huế bún bò Huế Món ăn đặc sản Huế Sản phẩm - nón lá Huế 18

PowerPoint Presentation:

Truyền thống đấu tranh kiên cường 19

PowerPoint Presentation:

Văn bản Huế giới thiệu cho ta biết về điều gì?

PowerPoint Presentation:

Giới thiệu HUẾ là một trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của ViỆT NAM. 20

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm: 2. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người. Văn bản “Cây dừa Bình Định”. Văn bản giới thiệu về lợi ích của cây dừa Bình Định . b. văn bản “Tại sao lá cây có màu xanh lục”. Văn bản giải thích lá cây có màu xanh lục là do chất diệp lục có trong lá cây. c. văn bản “Huế” Huế là một trung tâm văn hoá nghệ thuật lớn của Việt Nam với những đặc đểm tiêu biểu riêng của Huế.

PowerPoint Presentation:

Em thường gặp các loại văn bản này ở đâu?

PowerPoint Presentation:

Em hãy kể tên một vài văn bản cùng loại mà em biết?

PowerPoint Presentation:

Từ việc tìm hiểu các văn bản trên, em hãy cho cô biết văn bản thuyết minh có vai trò như thế nào trong đời sống.

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN- TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm: 2. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người. * Vai trò: Văn bản thuyết minh là văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức (kiến thức) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân… của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.

PowerPoint Presentation:

NGỮ VĂN - TIẾT 44 BÀI 11 TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH Vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 1. Khái niệm: 2. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người. 3. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh.

PowerPoint Presentation:

Th¶o LuËn Các văn bản trên có thể xem là văn bản tự sự (hay miêu tả, biểu cảm, nghị luận) không? Tại sao? Chúng khác với văn bản ấy ở chỗ nào?

PowerPoint Presentation:

Không phải là văn bản tự sự vì văn tự sự phải có sự việc và nhân vật - Văn bản miêu tả: trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận được sự vật con người. - Văn bản nghị luận: trình bày ý kiến luận điểm. 23 -Văn bản biểu cảm: bộc lộ cảm xúc chủ quan của người viết về đối tượng…

PowerPoint Presentation:

- - Qua tìm hiểu ba văn bản trên em thấy ba văn bản đó có đặc điểm chung nào? Trình bày đặc điểm tiêu biểu của sự vật hiện tượng bằng những chi thức khách quan, xác thực, hữu ích cho con người

PowerPoint Presentation:

- - Em có nhận xét gì về cách trình bày các đặc điểm của sự vật, hiện tượng(ngôn ngữ của các văn bản này có đặc điểm gì?) Trình bày bằng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn

Ba văn bản này đã thuyết minh về đối tượng bằng những phương thức nào? :

Ba văn bản này đã thuyết minh về đối tượng bằng những phương thức nào? - Dùng các phương thức chính là: giới thiệu, trình bày, giải thích để thuyết minh

PowerPoint Presentation:

Dựa vào những điều vừa tìm hiểu ở trên em hãy cho biết văn bản thuyết minh là gì? và văn bản thuyết minh có đặc điểm chung nào?

PowerPoint Presentation:

Ghi Nhí - Văn bản thuyết minh là văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức (kiến thức) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân… của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích. Tri thức trong văn bản thuyết minh đòi hỏi khách quan, xác thực, hữu ích cho con người. Văn bản thuyết minh cần được trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn.

PowerPoint Presentation:

LuyÖn TËp Bài tập 1: Hai văn bản trên là văn bản thuyết minh vì: văn bản (a) cung cấp tri thức lịch sử, Văn bản (b) cung cấp những tri thức khoa học sinh vật Bài tập 2: - Văn bản nghị luận có sử dụng yếu tố thuyết minh. Nêu rõ tác hại của bao bì ni lông để những kiến nghị về chủ đề một ngày không dùng bao bì ni lông thuyết phục hơn.

PowerPoint Presentation:

Bµi TËp Cñng Cè Câu 1: Đặc điểm quan trọng để phân biệt văn bản thuyết minh với các kiểu văn bản khác? a. Cung cấp những tri thức hư cấu và sự vật, sự việc. b. Cung cấp những tri thức mà người đọc suy luận ra từ sự vật, sự việc. c. Cung cấp những tri thức khách quan về sự vật, sự việc giúp cho người đọc có thể hiểu đầy đủ về sự vật, sự việc. d. Cung cấp cho người đọc những tình cảm chủ quan của người viết về sự vật, sự việc. O

PowerPoint Presentation:

Bµi TËp Cñng Cè Câu 2: Phương thức biểu đạt của văn bản thuyết minh là: a. Giới thiệu, miêu tả b. Biểu cảm, giải thích c. Miêu tả, biểu cảm d. Trình bày, giới thiệu, giải thích. O

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Các em về nhà học bài, làm các bài tập còn lại, soạn bài “Ôn dịch, thuốc lá”.

authorStream Live Help