Bai 10 Tiet 39 Thong tin ve ngay trai dat nam 2000

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Phòng GD & ĐT huyện Hương Trà Trường THCS Hương Toàn

Bài 10: Tiết 39: Văn bản :

Bài 10: Tiết 39 : Văn bản Thông tin về ngày trái đất năm 2000

PowerPoint Presentation:

I. Đọc- Tìm hiểu chú thích: 1. Đọc văn bản: 2. Tìm hiểu chú thích : 3. Kiểu văn bản : Văn bản nhật dụng truyết minh về một vấn đề khoa học. 4 . Bố cục: Tiết 39: Văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 Văn bản này thuộc kiểu văn bản nào mà em đã học?đề cập đến vấn đề gì?

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

Có thể chia văn bản làm mấy phần ? Nêu nội dung của mỗi phần? 3 PHẦN: Phần 1: Từ đầu …”không sử dụng bao bì ni lông”: Nguồn gốc và nguyên nhân ra đời bản thông điệp:Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 Phần 2: Tiếp theo….”ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường” Tác hại của bao bì ni lông và những biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông. Phần 3: Còn lại : Lời kêu gọi, động viên mọi người. Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

Sự kiện Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề:” Một ngày không dùng bao bì ni lông” có ý nghĩa như thế nào? Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

Tác hại của bao bì ni lông là gì? Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Tác hại của bao bì ni lông::

Tác hại của bao bì ni lông: -Lẫn vào đất, cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật, gây xói mòn đất -Tắc cống,đường dẫn nước thải nguy cơ ngập lụt. -Phát sinh, lây truyền dịch bệnh. -Gây ô nhiễm thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người

Các biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông ::

Các biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông : -Không sử dụng nếu không cần thiết. -Thay túi ni lông bằng túi giấy, lá. -Dùng xong giặt dùng lại. -Tuyên truyền cho mọi người hiểu về tác hại của bao bì ni lông.

3. :

3. Hãy cùng nhau quan tâm đến trái đất. Hãy bảo vệ trái đất. Hãy cùng nhau hành động “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”  Câu cầu khiến với điệp từ “hãy” có tính nhấn mạnh khẩn thiết  tính thuyết phục. 3.Lời kêu gọi:

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

I. Đọc- Tìm hiểu chú thích: II. Đọc hiểu văn bản: III, Tổng kết : Ghi nhớ/sgk. Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

IV. Củng cố: Chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu 1:Mục đích của việc khởi xướng Ngày Trái Đất là gì? A.Nghiên cứu Trái Đất. B.Nghiên cứu vũ trụ C.Bảo vệ môi trường D.Tìm hiểu sự tác động của con người đến môi trường. Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000:

Câu 2:Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc sử dụng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đến môi trường là gì? A.Bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật. B.Bao bì ni lông làm tắc nghẽn cống rãnh dẫn đến nguy cơ ngập lụt. c. Làm phát sinh, lây truyền dịch bệnh. D.Vì đặc tính chung của bao bì ni lông là không tự phân huỷ Tiết 39: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

PowerPoint Presentation:

Tổ quốc Việt Nam xanh ngát, có sạch đẹp mãi được không ? Điều đó tùy thụôc hành động của bạn, chỉ thuộc bạn mà thôi.

Hướng dẫn về nhà::

Hướng dẫn về nhà: 1.Nắm nội dung phần ghi nhớ. 2.Tìm hiểu tình hình sử dụng bao bì ni lông ở khu vực dân cư nơi em đang sinh sống. 3.Chuẩn bị cho tiết kiểm tra văn. 4.Soạn bài:”Ôn dịch, thuốc lá”.

PowerPoint Presentation:

Tiết học đến đây là kết thúc. Xin chân thành cám ơn quý thầy cô cùng các em học sinh!

authorStream Live Help