Tiết 19 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết20 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

I,THẾ NÀO LÀ TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ ?:

I,THẾ NÀO LÀ TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ ? Là kể lai một cốt truyện để người đọc hiểu được nội dung cơ bản của tác phẩm ấy Khi tóm tắt cần chú ý : *Căn cứ vào những yếu tố quan trọng nhất của tác phẩm là cốt truyện (sự việc) và nhân vật. *Có thể xen kẽ những yếu tố bổ trợ : Chi tiết ,nhân vật phụ ,miêu tả …

II,CÁC TÌNH HUỐNG CẦN TÓM TẮT:

II,CÁC TÌNH HUỐNG CẦN TÓM TẮT 1,BÀI TẬP :Tìm hiểu các tình huống (sgk-58) a ,Phải kể lai diễn biến của bộ phim.Bám sát nhân vật chính và cốt truyện b ,Người học phải trực tiếp đọc tác phẩm c ,Phải kể tóm tắt tác phẩm ,trung thực với cốt truyện ,khách quan với nhân vật

2,GHI NHỚ:

2,GHI NHỚ Tóm tắt văn bản tự sự là cách làm giúp người đọc ,người nghe nắm được nội dung chính của văn bản đó. Văn bản tóm tắt phải nêu được một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ các nhân vật và sự việc chính,phù hợp với văn bản được tóm tắt .

III,THỰC HÀNH :

III,THỰC HÀNH BÀI 1(sgk trang 58)Tóm tắt văn bản : “Chuyện người.. *Các sự việc cơ bản là đủ .Tuy nhiên còn thiếu chi tiết quan trọng: Cái bóng .Như vậy,cần sửa lại: +Giữ nguyên các sự việc:1,2,3,4 +Bổ xung sự việc 5:Một đêm ,Trương Sinh cùng con ngồi bên ngọn đèn,đứa con nói cha Đản lại về kìa.Chàng hỏi ,đứa con chỉ cái bóng chàng Trương .Bấy giờ,chàng Trương tỉnh ngộ nhưng đã muộn +Tiếp tục các sự việc 6,7,8,như sgk.

PowerPoint Presentation:

BÀI 2:Dựa vào bài tập 1,hãy viết văn bản tóm tắt “Chuyện người con gái Nam Xương”trong khoảng 20 dòng.(mức 1) BÀI 3:Tóm tắt mức gọn nhất (mức 3-dùng cho phân tích nhân vật hoặc phân tích tác phẩm)

PowerPoint Presentation:

Xưa có chàng Trương Sinh, cưới Vũ Nương chưa được bao lâu đã phải đi lính.Giặc tan,Trương Sinh trở về,nghe lời con ,nghi oan cho vợ khiến nàng tự tử.Khi Trương Sinh hiểu ra thì đã muộn,chàng chỉ còn thấy Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa nói lời từ biệt .

PowerPoint Presentation:

Bài 4:Dòng nào không phải mục đích của việc tóm tắt văn bản tự sự ? A,Để dễ ghi nhớ nôi dung của văn bản B,Để giới thiệu cho người nghe biết nội dung văn bản C,Giúp người đọc ,người nghe nắm nội dung chính của văn bản D,Thể hiện trình độ hiểu biết sâu rộng của người đọc

HƯỚNG DẪN HỌC :

HƯỚNG DẪN HỌC Học bài Làm bài tập 1:Tóm tắt văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”và “Hoàng Lê nhất thống chí”.

authorStream Live Help