Tiet 113 Ca Hue tren song Huong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VỀ DỰ THAO GIẢNG LỚP 7/6 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

I. KIỂM TRA BÀI CŨ - Qua truyện ngắn “ Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” em có nhận xét gì về tính cách của hai nhân vật chính?

PowerPoint Presentation:

-Va ren: là một kẻ bất lương, giả dối, bịp bợm một cách trắng trợn. -Phan Bội Châu: là một con người có bản lĩnh kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. (Thể hiện qua thái độ im lặng, phớt lờ, khinh bỉ.)

PowerPoint Presentation:

LÝ GIAO DUYÊN- DÂN CA HUẾ

Tiết 113 - Văn học:

Tiết 113 - Văn học Ca huÕ trªn s«ng h­¬ng - Hà Ánh Minh -

Tiết 113- Văn học : CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG.:

Tiết 113- Văn học : CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG. I. ĐỌC, TÌM HIỂU CHÚ THÍCH. II. TÌM HIỂU VĂN BẢN. 1. Giới thiệu về dân ca Huế. 2. Những đặc sắc của ca Huế. a. Sự hình thành của ca Huế. b. Cách thức biểu diễn ca Huế. c. Cách thưởng thức ca Huế. III. TỔNG KẾT. IV. LUYỆN TẬP.

PowerPoint Presentation:

I. ĐỌC, TÌM HIỂU CHÚ THÍCH. -Văn bản nhật dụng. -Thể bút ký kết hợp nghị luận, miêu tả và biểu cảm.

PowerPoint Presentation:

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1. Giới thiệu về dân ca Huế

PowerPoint Presentation:

Các làn điệu dân ca Huế: Những điệu hò : bài thai, hò đưa linh, hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung, hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện… Những điệu lý : lý con sáo, lý hoài xuân, lý hoài nam… Các khúc điệu Nam : nam ai, nam bình, quả phụ…

PowerPoint Presentation:

Các loại nhạc cụ: Đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tam, đàn bầu, sáo, cặp sanh.

ĐÀN NHỊ:

ĐÀN NHỊ

ĐÀN BẦU:

ĐÀN BẦU

ĐÀN TRANH.:

ĐÀN TRANH.

ĐÀN NGUYỆT.:

ĐÀN NGUYỆT.

ĐÀN TỲ BÀ.:

ĐÀN TỲ BÀ.

ĐÀN TAM.:

ĐÀN TAM.

SÁO.:

SÁO.

CÁC NHẠC KHÚC::

CÁC NHẠC KHÚC: Lưu thủy, kim tiền, xuân phong, long hổ, tứ đại cảnh…

PowerPoint Presentation:

- Chèo cạn, bài thai, hò đưa linh: buồn bã - Hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung: náo nức, nồng hậu tình người. - Hò ơ, hò ô, xay lúa, hò nện: gần gũi với dân ca Nghệ Tĩnh . - Các khúc điệu Nam: buồn man mác, thương cảm bi ai.

PowerPoint Presentation:

1. Giới thiệu về dân ca Huế: - Dùng biện pháp liệt kê kết hợp với giải thích, bình luận. - Dân ca Huế phong phú về làn điệu, sâu sắc về nội dung, tài hoa về nghệ thuật.

HÒ GIÃ GẠO- DÂN CA HUẾ.:

HÒ GIÃ GẠO- DÂN CA HUẾ.

PowerPoint Presentation:

2. Những đặc sắc của ca Huế: a. Sự hình thành của ca Huế. Kết hợp ca nhạc dân gian và nhạc cung đình.

b. Cách thức biểu diễn ca Huế.:

b. Cách thức biểu diễn ca Huế .

TRANG PHỤC.:

TRANG PHỤC.

b. Cách thức biểu diễn ca Huế.:

b. Cách thức biểu diễn ca Huế. - Mang tính dân tộc cao trong biểu diễn. - Thanh lịch, tinh tế.

c. Cách thưởng thức ca Huế.:

c. Cách thưởng thức ca Huế . Ca Huế đạt đến vẻ đẹp hoàn thiện trong cách thưởng thức. Đó là một thú tao nhã.

III. TỔNG KẾT.:

III. TỔNG KẾT. Ghi nhớ: Cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa- âm nhạc thanh lịch và tao nhã; một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.

IV. LUYỆN TẬP.:

IV. LUYỆN TẬP. Bài tập 1:

PowerPoint Presentation:

6 5 4 3 2 1 Đúng hay sai? Đúng hay sai?

PowerPoint Presentation:

V¨n b¶n “ Ca HuÕ trªn s«ng H­¬ng ” cña t¸c gi¶ Ph¹m Duy Tèn Sai hay Đúng

PowerPoint Presentation:

Ca HuÕ lµ sù kÕt hîp gi÷a ca nh¹c d©n gian vµ ca nh¹c cung ®×nh. Sai hay Đúng

PowerPoint Presentation:

C¸c nh¹c cô ®­îc nh¾c ®Õn trong bµi “Ca HuÕ trªn s«ng h­¬ng” lµ: ®µn ghi ta, ®µn bÇu, ®µn nhÞ, ®µn tam… hay Đúng Sai

PowerPoint Presentation:

Trang phôc cña c¸c ca c«ng trong bµi lµ: Nam mÆc ¸o dµi the, quÇn thông, ®Çu ®éi kh¨n xÕp, n÷ mÆc ¸o tø th©n, chÝt kh¨n má qu¹. Sai hay Đúng

PowerPoint Presentation:

Ca HuÕ ®­îc biÓu diÔn trªn thuyÒn rång, gi÷a dßng s«ng H­¬ng, vµo ban ®ªm. Sai hay Đúng

PowerPoint Presentation:

Cè ®« HuÕ ®­îc c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. Sai hay Đúng

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP 2: Chọn câu trả lời chính xác nhất.

PowerPoint Presentation:

Lý ngựa ô (Dân ca Huế) d. c. b. a. Bài dân ca mà cô vừa hát thuộc điệu lý nào trong những điệu lý sau đây : Lý giận thương (Dân ca Nghệ Tĩnh Lý ngựa ô ( Dân ca Nam Bộ) L ý Cây đa ( D ân ca Bắc Bộ)

PowerPoint Presentation:

b. c. d. a. L ý mười thương (Dân ca Huế) Lý chiều chiều (Dân ca Bắc Bộ) Em h ãy cho biết tên làn điệu dân ca mà các em vừa nghe : Lý quạ kêu (Dân ca Nam Bộ) Lý hoài Nam (Dân ca Huế)

PowerPoint Presentation:

Hu ế thương - An Thuyên c. b. d. a. Bài hát các em vừa nghe là bài hát gì ? của nhạc sĩ nào ? Hu ế tình yêu của tôi (Trương Tuyết Mai) M ưa trên phố Huế (Minh Kỳ) Đây thôn Vĩ Dạ - Phan Huỳnh Điểu

PowerPoint Presentation:

Qua cầu gió bay (Dân ca quan họ Bắc Ninh) a. b. d. c. B ài dân ca mà các em vừa nghe là bài nào trong số những bài sau đây ? Lý con sáo sang sông (Dân ca Huế) Lý quạ kêu (Dân ca nam bộ Lý vãi chài (Dân ca Trung Bộ)

PowerPoint Presentation:

c. b. d. a. Em hãy cho biết tên của điệu hò mà các em vừa nghe và xuất xứ của nó Hò giã gạo (Dân ca Huế) Hò xay lúa (Dân ca Nghệ Tĩnh) Hò đưa linh (Dân ca Huế) Hò giật chì (Dân ca Trung Bộ)

PowerPoint Presentation:

Lý chiều chiều (Dân ca Nam Bộ) a. b. d. c. Em hãy cho biết tên và xuất xứ của làn điệu dân ca mà các em vừa nghe : Lý chiều chiều (Dân ca Nam Trung Bộ) Lý chiều chiều (Dân ca Bắc Bộ) Lý chiều chiều (Dân ca Huế)

Tiết 113- Văn học : CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG.:

Tiết 113- Văn học : CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG. I. ĐỌC, TÌM HIỂU CHÚ THÍCH. II. TÌM HIỂU VĂN BẢN. 1. Giới thiệu về dân ca Huế. 2. Những đặc sắc của ca Huế. a. Sự hình thành của ca Huế. b. Cách thức biểu diễn ca Huế. c. Cách thưởng thức ca Huế. III. TỔNG KẾT. IV. LUYỆN TẬP.

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Chuẩn bị bài LIỆT KÊ : Cấu tạo, ý nghĩa, các kiểu liệt kê. Tìm trong những văn bản đã học, văn bản nào có sử dụng liệt kê.

AI RA XỨ HUẾ:

AI RA XỨ HUẾ LỚP 7/6 KÍNH CHÀO THẦY CÔGIÁO

authorStream Live Help