Tiet 94 Chuyen cau chu dong thanh cau bi dong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ HÒA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN HÀO BÀI SOẠN NGỮ VĂN 7 GIÁO VIÊN : VÕ ĐÌNH ĐÃI TỔ: NGỮ VĂN TIẾT 94: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. Câu chủ động và câu bị động: 1. Ví dụ: (sgk /57) 2. Ghi nhớ : (Xem sgk / 57)  VÍ DỤ: ( Mục I . Sgk / 57 ) Xác định chủ ngữ trong các câu sau. Cho biết ý nghĩa của chủ ngữ trong mỗi câu khác nhau như thế nào. a ) Mọi người yêu mến em. CN Chủ ngữ Mọi người chỉ chủ thể của hoạt động yêu mến  câu (a) là Câu chủ động . b ) Em được mọi người yêu mến. CN Chủ ngữ Em chỉ đối tượng của hoạt động yêu mến  câu (b) là Câu bị động . Ghi nhớ:  Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động).  Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt động).

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. Câu chủ động và câu bị động: 1. Ví dụ: (sgk /57) 2. Ghi nhớ : (Xem sgk / 57) II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: 1. Ví dụ: (sgk /57) 2. Ghi nhớ : (Xem sgk / 58)  VÍ DỤ : ( Mục II . Sgk / 57 ) Em sẽ chọn câu nào trong hai câu sau đây để điền vào chỗ trống trong đoạn trích? Giải thích vì sao em chọn cách viết đó? Mọi người yêu mến em. Em được mọi người yêu mến. “ - Thuỷ phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại. Một tiếng “ ồ “ nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là “ vua toán “ của lớp từ mấy năm nay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tin này chắc làm cho các bạn xao xuyến. “ ( Theo Khánh Hoài )  Chọn câu “ Em được mọi người yêu mến” giúp cho việc liên kết các câu trong đoạn được tốt hơn. Ghi nhớ: Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( và ngược lại, chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động ) ở mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết các câu trong đoạn văn thành một mạch văn thống nhất.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 94: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG I. Câu chủ động và câu bị động: 1. Ví dụ: (sgk /57) 2. Ghi nhớ : (Xem sgk / 57) II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: 1. Ví dụ: (sgk /57) 2. Ghi nhớ : (Xem sgk / 58) III. Luyện tập: Bài tập : (sgk/58) Bài tập ( sgk / 58 ) Tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây: - Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. ( Hồ Chí Minh ) - Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. ( Theo Hoài Thanh )

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Bài vừa học : - Học phần Ghi nhớ ( Sgk trang 57, 58 ) - Viết đoạn văn có sử dụng câu chủ động và câu bị động một cách hợp lý. Bài sắp học : Viết bài Tập làm văn số 5 ( văn lập luận chứng minh ). - Ôn lại cách làm bài văn lập luận chứng minh. - Tham khảo các đề bài trong SGK trang 58 , 59.

authorStream Live Help