Tiet 84 Luyen tap ve phuong phap lap luan trong van nghi luan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH LỚP 7A ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Tiết 84

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. Lập luận trong đ ời sống 1. Đọc các ví dụ và trả lời câu hỏi: a, Hôm nay trời m ư a, chúng ta không đ i ch ơ i công viên nữa. b, Em rất thích đ ọc sách, vì sách em học đư ợc nhiều đ iều. c, Trời nóng quá, đ i ă n kem đ i . ? Em hãy xác đ ịnh luận cứ và kết luận bài tập 1? Luận cứ. a) Hôm nay m ư a Kết luận: Chúng ta ... công viên nữa. b) Qua sách... đ iều. KL: Em thích đ ọc.... c) Trời nóng... KL: Đi ă n kem.

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. Lập luận trong đ ời sống Nhận xét mối quan hệ giữa luận cứ và kết luận? Vị trí của luận cứ và kết luận có thể thay đ ổi cho nhau không?  Mối quan hệ nhân quả, có thể thay đ ổi vị trí luận cứ và kết luận  Nằm trong cấu trúc nhất đ ịnh. 2. Bổ sung luận cứ a) Em rất yêu tr ư ờng em … b) Nói dối rất có hại … ………………………… nghỉ một lát nghe nhạc thôi. ………………………trẻ em cần biết nghe lời cha mẹ . ………………………………em thích đ i tham quan. c) d). e) Làm việc nhiều mệt mỏi... Ở nhà Những ngày nghỉ vì n ơ i đ ây gắn bó với em. làm mất lòng tin.

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. Lập luận trong đ ời sống 3 : Viết kết luận a) Ngồi mãi ở nhà chán lắm … b) Ngày mai đ ã thi rồi mà bài vở còn nhiều quá… c) Nhiều bạn nói n ă ng thật khó nghe… d) Các bạn đ ã lớn rồi, làm anh chị chúng nó … e) Cậu này ham đ á bóng thật đ i ra công viên ch ơ i. tớ không đ i ch ơ i đ âu. nên gây mất đ oàn kết. phải g ươ ng mẫu. học hành yếu hẳn đ i. I. Lập luận trong đ ời sống

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. Lập luận trong đ ời sống  Lập luận trong đ ời sống là vấn đ ề đơ n giản diễn đ ạt bằng một câu, đ i vào những vấn đ ề nhỏ, có tính chất cá nhân ở các mặt sinh hoạt, tính chất th ư ờng ngày. Em có nhận xét gì về lập luận trong đ ời sống? LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN II. Lập luận trong v ă n nghị luận Chống nạn thất học. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu n ư ớc . Cần tạo thói quen tốt trong đ ời sống xã hội. Sách là ng ư ời bạn lớn của con ng ư ời . Học c ơ bản mới có thể trở thành tài lớn. ? Em hãy so sánh kết luận 1 và 2 với các luận đ iểm ở mục II? - Luận đ iểm trong đ ời sống: Lập luận trong đ ời sống là vấn đ ề đơ n giản diễn đ ạt bằng một câu, đ i vào những vấn đ ề nhỏ, có tính chất cá nhân ở các mặt sinh hoạt, tính chất th ư ờng ngày a) Em rất yêu tr ư ờng em vì n ơ i đ ây gắn bó với em b) Nói dối rất có hại làm mất lòng tin … c)Làm việc nhiều mệt mỏi nghỉ một lát nghe nhạc thôi. d)Ở nhàtrẻ em cần biết nghe lời cha mẹ . e)Những ngày nghỉ em thích đ i tham quan. - Luận điem trong v ă n nghị luận : là những kết luận có ý nghĩa phổ biến với xã hội đ ể đư a ra luận đ iểm này cần có hệ thống luận cứ đư ợc trình bày logic, chặt chẽ đ ể có sức thuyết phục. ? Em có nhận xét gì về lập luận trong v ă n nghị luận? Em nhắc lạiù nhận xét về lập luận trong đ ời sống?

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 2 : Lập luận cho luận đ iểm II. Lập luận trong v ă n nghị luận “Sách là ng ư ời bạn lớn của con ng ư ời” - Nội dung: Sách có ích + Sách có tác dụng lớn đ ối với con ng ư ời. - Tại sao? + Sách thầy dạy tri thức. + Sách nguồn vui giải trí + Sách đ ể chúng ta tâm tình Chúng ta cần làm gì ? + Yêu quý bảo vệ + Tích cực đ ọc sách + Khuyến khích đ ọc sách

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN - Ếch ngồi đ áy giếng. + Luận đ iểm: Cái giá phải trả cho những kẻ dốt nát kiêu ngạo. + Luận cứ: Ếch ngồi tận đ áy giếng. + Các loài vật sợ ếch... + Ếch t ư ởng mình ghê gớm. + Trời m ư a ếch ra ngoài. + Thói quen đ i ngênh ngang... bị trâu giậm  Bằng nghệ thuật kể chuyện chọn lọc... - Thầy bói xem voi: + Thật cẩn thận tr ư ớc khi khẳng đ ịnh một vấn đ ề: - Mỗi thầy sờ một bộ phận con voi đư a ra kết luận sai. -Luôn kết luận là đ úng - Đánh nhau toạc đ ầu.  Nghi thầy bói ă n ốc nói mò. 3. Lập luận cho luận đ iểm

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Củng cố So sánh lập luận trong đ ời sông và lập luận trong v ă n nghị luận? Dặn dò -Tập làm v ă n và xác đ ịnh luận đ iểm luận cứ, lập luận. -Đọc kĩ và soạn theo câu hỏi SGK. -Chuẩn bị : Sự giàu đ ẹp của Tiếng Việt.

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP VỀ PH ƯƠ NG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Bài học kết thúc cảm ơ n các em đ ã chú ý lắng nghe

authorStream Live Help