Tiet 63 VB Mua xuan cua toi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Vũ Bằng TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ  - Hãy cho biết vài nét về thể loại tùy bút ? - Trong văn bản “ Một thứ quà của lúa non : Cốm ”, Thạch Lam cho rằng thưởng thức cốm phải thưởng thức như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

HOA ĐÀO HOA ĐẶC TRƯNG CHO MÙA XUÂN MIỀN BẮC

1. Tác giả:

1. Tác giả TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng I.Giới thiệu văn bản - Vũ Bằng (1913- 1984) sinh tại Hà Nội . - Là nhà văn , nhà báo sáng tác từ trước Cách mạng tháng Tám 1945.Năm 1954 vào Sài Gòn viết văn , làm báo , hoạt động cách mạng . - Sở trường : truyện ngắn , tùy bút , bút kí . Hãy nêu vài nét về tác giả? (Thời đại, quê quán, công việc, sở trường)

1. Tác giả:

1. Tác giả I.Giới thiệu văn bản 2. Tác phẩm * Xuất xứ : +Trích từ thiên tùy bút “ Tháng giêng mơ về trăng non và rét ngọt” trong tập tùy bút - bút kí “Thương nhớ mười hai”. + Sáng tác trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt,tác giả phải sống xa quê hương. Văn bản “Mùa xuân của tôi” được trích từ đâu? Được tác giả sáng tác trong hoàn cảnh nào? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

1. Tác giả:

Tùy bút * Phương thức biểu đạt : - biểu cảm xen miêu tả Đọc HD:Giọng chậm rãi,sâu lắng,mềm mại, thấm đẫm niềm thương nỗi nhớ Tác phẩm được sáng tác theo thể loại nào? Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng 1. Tác giả I.Giới thiệu văn bản 2. Tác phẩm * Xuất xứ : +Trích từ thiên tùy bút “ Tháng giêng mơ về trăng non và rét ngọt” trong tập tùy bút - bút kí “Thương nhớ mười hai”. + Sáng tác trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt,tác giả phải sống xa quê hương. * Theå loaïi :

1. Tác giả:

1. Tác giả I.Giới thiệu văn bản 2. Tác phẩm * Xuất xứ * Thể loại * Phương thức biểu đạt * Bố cục : +Phần1 : “Tự nhiên…mê luyến mùa xuân” +Phần2 :”Tôi yêu sông xanh…liên hoan” +Phần còn lại : ba phần Cảm nhận chung về mùa xuân Cảnh sắc và không khí mùa xuân Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng Hãy xác định ranh giới của từng phần theo bố cục trên? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1. Cảm nhận chung về mùa xuân - Nghệ thuật : Liệt kê, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu.  Khẳng định tình cảm yêu mến mùa xuân là tình cảm rất tự nhiên của con người. Tự nhiên như thế : ai cũng chuộng mùa xuân . Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân , người ta càng trìu mến , không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước , bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân Trong đọan văn trên, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Việc sử dụng những biện pháp nghệ thuật đó nhằm nhấn mạnh điều gì? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1. Cảm nhận chung về mùa xuân 2. Cảnh sắc, không khí của mùa xuân * Không khí : tiếng nhạn kêu, tiếng trống chèo và câu hát huê tình -Lựa chọn hình ảnh, chi tiết gợi hình gợi cảm của cảnh sắc thiên nhiên rất riêng, mang đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. Bài văn viết về cảnh sắc và mùa xuân ở đâu? Cảnh sắc mùa xuân được gợi tả qua những chi tiết nào? Không khí mùa xuân được gợi tả qua những chi tiết nào? Em có nhận xét gì về cảnh sắc và không khí tác giả vừa gợi tả? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng Cảnh sắc: mưa riêu riêu, gió lành lạnh  ÔÛ mieàn Baéc

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1.Cảm nhận chung về mùa xuân 2. Cảnh sắc, không khí của mùa xuân -Lựa chọn hình ảnh, chi tiết gợi hình gợi cảm của cảnh sắc thiên nhiên rất riêng, mang đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. -Miêu tả cảnh sinh hoạt gia đình đầm ấm, yêu thương thắm thiết ; truyền thống tưởng nhớ tổ tiên ông bà thể hiện sự tôn kính. -Bầu không khí gia đình: đoàn tụ, êm ấm . -Nghi lễ thờ cúng tổ tiên: bàn thờ, đèn nến, hương trầm… Tác giả đã miêu tả bầu không khí gia đình như thế nào? Em có nhận xét gì về nghi lễ thờ cúng ông bà? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1. Cảm nhận chung về mùa xuân 2. Cảnh sắc, không khí của mùa xuân -Lựa chọn hình ảnh, chi tiết gợi hình gợi cảm của cảnh sắc thiên nhiên rất riêng, mang đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. -Miêu tả cảnh sinh hoạt gia đình đầm ấm, yêu thương thắm thiết ; truyền thống tưởng nhớ tổ tiên ông bà thể hiện sự tôn kính. -So sánh để diễn tả sinh động sức sống của mùa xuân, khơi dậy tình yêu cuộc sống. -Nhựa sống ở trong người căng lên như máu căng lên trong lộc của loài nai, như mầm non của cây cối, nằm êm mãi không chịu được phải chồi ra.. -Tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, đập mạnh hơn… -Trong lòng thì cảm như có không biết bao nhiêu là hoa mới nở, bướm ra ràng mở hội liên hoan. Mùa xuân đã khơi dậy sức sống trong thiên nhiên và con người như thế nào? Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Bieän phaùp aáy trỗi dậy tình cảm gì trong loøng tác giả khi mùa xuân đến ? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1. Cảm nhận chung về mùa xuân 2. Cảnh sắc mùa xuân 3. Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng + еo h¬i phai nh­ng nhuþ vÉn cßn phong. + Cá kh«ng m­ít xanh … nh­ng nøc mét mïi h­¬ng th¬m man m¸c + M­a xu©n thay thÕ cho m­a phïn. +BÇu trêi hiÖn lên những làn sáng hồng như cánh con ve míi lét. + Ong bay ®i kiÕm nhÞ hoa. + Sinh ho¹t gia đình ®· trë l¹i nhÞp sèng bình th­êng. C¶m nhËn tinh tÕ, nh¹y c¶m cña t¸c gi¶ trong tõng chi tiÕt ngo¹i c¶nh. -Cảm nhận tinh tế vẻ đẹp hồi sinh của đất trời. -Cuộc sống êm đềm thường nhật trở lại. Cảnh sắc thiên nhiên sau rằm tháng giêng được miêu tả như thế nào? Qua đó thể hiện sự nhạy cảm tinh tế của tác giả như thế nào? TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1.Cảm nhận chung về mùa xuân 2.Cảnh sắc mùa xuân 3.Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng III.Tổng kết 1. Nghệ thuật: NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña văn bản là gì? Sö dông hình ảnh so s¸nh míi mÎ. Lêi văn giàu hình ¶nh vµ nhÞp ®iÖu. KÕt hîp c¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t linh ho¹t. TÊt c¶ c¸c ý trªn. Sử dụng hình ảnh so sánh mới mẽ, lời văn giàu hình ảnh và nhịp điệu, kết hợp các phương thức biểu đạt linh họat. TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1.Cảm nhận chung về mùa xuân 2.Cảnh sắc mùa xuân 3.Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng III.Tổng kết 1.Nghệ thuật 2.Nội dung Nội dung biểu cảm chính của văn bản là gì? -Cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc nước ta được cám nhận, tái hiện trong nỗi nhớ thương da diết. -Biểu lộ chân thực và cụ thể tình yêu quê hương, đất nước, lòng yêu cuộc sống và tâm hồn tinh tế, nhạy cảm. TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

I.Giới thiệu văn bản 1.Tác giả 2.Tác phẩm II.Tìm hiểu văn bản 1.Cảm nhận chung về mùa xuân 2.Cảnh sắc mùa xuân 3.Cảnh sắc mùa xuân sau rằm tháng giêng III.Tổng kết 1.Nghệ thuật 2.Nội dung Dßng nµo sau ®©y nªu ®óng nhÊt vÎ ®Ñp cña mïa xu©n Hµ Néi – B¾c ViÖt? Cảnh sắc thiên nhiên t ­¬i t¾n vµ s«i ®éng. Cảnh sắc thiên nhiên l¹nh lÏo vµ u buån. Thiªn nhiªn se l¹nh nh­ng lßng ng­êi Êm ¸p. IV.Luyện tập TIẾT 63 MÙA XUÂN CỦA TÔI - Vũ Bằng

PowerPoint Presentation:

Nêu sự giống nhau và khác nhau của mùa xuân hai miền Nam-Bắc?

PowerPoint Presentation:

HOA MAI HOA ĐẶC TRƯNG CHO MÙA XUÂN MIỀN NAM

PowerPoint Presentation:

* H­íng dÉn vÒ nhµ N¾m ®­îc néi dung vµ nghÖ thuËt cña văn bản . ViÕt mét ®o¹n văn diÔn t¶ c¶m xóc cña em vÒ mïa xu©n quª h­¬ng em. Chuẩn bị bài Höôùng daãn töï hoïc “Saøi Goøn toâi yeâu”

authorStream Live Help