Tiet 27 Quan he tu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TIẾT 27 – TIẾNG VIỆT QUAN HỆ TỪ

Slide 2: 

I. Thế nào là quan hệ từ VD :

Slide 3: 

a, Đồ chơi của chúng tôi cũng chẳng có nhiều. của chúng tôi Đồ chơi b, Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu đẹp hoa như c, Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Bởi nên tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực tôi d,Mẹ thường nhân lúc con ngủ mà làm vài việc của riêng mình. chóng lớn lắm d,Mẹ thường nhân lúc con ngủ mà làm vài việc của riêng mình. Nhưng hôm nay mẹ không tập trung được vào việc gì cả. Nhưng hôm nay mẹ không tập trung được vào việc gì cả. và ăn uống điều độ làm việc có chừng mực mà thường nhân lúc con ngủ làm vài việc của riêng mình

Slide 4: 

I. Thế nào là quan hệ từ a,Của: Liên kết giữa định ngữ chúng tôi và danh từ đồ chơi Quan hệ sở hữu b, Như : Liên kết giữa bổ ngữ hoa và tính từ đẹp Quan hệ so sánh c, Bởi ….. nên : Nối 2 vế của câu ghép Quan hệ nhân quả d, Nhưng : Nối câu với câu Biểu thị quan hệ đối lập Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn *Ghi nhớ 1 / 97

Slide 5: 

Đây là thư của Lan Đây là thư của Lan gửi cho tôi. Đây là thư do Lan viết Đây là thư gửi cho Lan

Slide 6: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II- Sử dụng quan hệ từ :

Slide 7: 

a, Khuôn mặt của cô gái b, Lòng tin của nhân dân c, Cái tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua d, Nó đến trường bằng xe đạp e, Giỏi về toán g, Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây h, Làm việc ở nhà i, Quyển sách đặt ở trên bàn

Slide 8: 

Bắt buộc phải có quan hệ từ Không bắt buộc phải có quan hệ từ b, Lòng tin của nhân dân g, Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây h, Làm việc ở nhà a, Khuôn mặt của cô gái c, Cái tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua e, Giỏi về toán i, Quyển sách đặt ở trên bàn d, Nó đến trường bằng xe đạp

Slide 9: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II. Sử dụng quan hệ từ : - Có trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ

Slide 10: 

Trong những câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? a. Nó rất thân ái bạn bè b. Nó rất thân ái với bạn bè c. Bố mẹ rất lo lắng con d. Bố mẹ rất lo lắng cho con e. Mẹ thương yêu không nuông chiều con Đ g. Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con Đ Đ S S S

Slide 11: 

Nếu trời mưa thì lớp ta không đi cắm trại Vì trời mưa nên lớp ta không đi cắm trại Tuy trời mưa nhưng lớp ta vẫn đi cắm trại Hễ trời mưa thì lớp ta không đi cắm trại Sở dĩ lớp ta không đi cắm trại vì trời mưa

Slide 12: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II. Sử dụng quan hệ từ : - Có trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ - Có một số quan hệ dùng thành cặp *Ghi nhớ 2/ 98

Slide 13: 

1. Hãy điền những cặp quan hệ từ thích hợp vào các câu sau ……. nhà xa trường ……. Tuy nhưng nó vẫn đến trường đúng giờ …….. Mặc dù nhà Lan nghèo …… nhưng Lan vẫn chăm ngoan và học giỏi 2.Tìm các quan hệ từ dùng thành từng cặp với các quan hệ từ - (Nếu, giá như, ví thử, ví như) …… (thì) - (Tuy, mặc dù, nhưng) …… nhưng - (Vì, do, bởi, tại, tại vì, bởi vì) ………. (nên, cho nên)

Slide 14: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II. Sử dụng quan hệ từ : - Có trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ - Có một số quan hệ dùng thành cặp III. Luyện tập 1/ 98 : Tìm các quan hệ từ trong đoạn văn

Slide 15: 

- Vào (đêm trước ngày khai trường của con) - của (con) - với (con dễ dàng) -như(uống một ly sữa) - của (con tựa nghiêng) - và (thỉnh thoảng) - như (đang mút kẹo) - còn (xa lắm) - vào ( đêm trước ngày sắp đi chơi) - …………………

Slide 16: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II. Sử dụng quan hệ từ : - Có trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ - Có một số quan hệ dùng thành cặp *Ghi nhớ 2/ 98

Slide 17: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II. Sử dụng quan hệ từ : - Có trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ - Có một số quan hệ dùng thành cặp III. Luyện tập 1/ 98 : Tìm các quan hệ từ trong đoạn văn 2/ 98 : Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống

Slide 18: 

Lâu lắm rồi nó mới cởi mở …… với tôi như vậy. Thực ra, tôi …. và nó ít khi gặp nhau. Tôi đi làm, nó đi học. Buổi chiều, thỉnh thoảng tôi ăn cơm …… nó. Buổi tối tôi thường vắng nhà. Nó có khuôn mặt đợi chờ. Nó hay nhìn tôi …… cái vẻ mặt đợi chờ đó……. Tôi lạnh lùng ..... nó lảng đi. Tôi vui vẻ … tỏ ý muốn gần nó, cái vẻ mặt ấy thoắt biến đi thay vào khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. (Theo Nguyễn Thị Thu Huệ) cùng với Nếu thì và

Slide 19: 

I. Thế nào là quan hệ từ Quan hệ từ : là những từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả... giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn II. Sử dụng quan hệ từ : - Có trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ, có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ - Có một số quan hệ dùng thành cặp III. Luyện tập 1/ 98 : Tìm các quan hệ từ trong đoạn văn 2/ 98 : Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống 3/99 : Phân biệt ý nghĩa của hai câu có quan hệ từ “nhưng”

Slide 20: 

- Nó gầy nhưng khỏe. - Nó khỏe nhưng gầy. Nhấn mạnh tới tình trạng sức khỏe và mang tính tích cực Nhấn mạnh tới tình trạng hình thể (gầy) và mang tính tiêu cực

Slide 21: 

Về nhà - Làm các phần bài tập còn lại. - Phân tích ý nghĩa của câu văn có sử dụng quan hệ từ -Soạn bài : Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm.

authorStream Live Help