Tiết 14: Nhung cau hat cham biem

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 14 – Bài 4: Những câu hát châm biếm

PowerPoint Presentation:

Ti ết 14 – Bài 4: Những câu hát châm biếm I. Đọc và tìm hiểu chung : 1. Đọc. 2. Giải nghĩa từ khó . II. Đọc hiểu văn bản: 1. Bài 1: - Chú tôi: + Hay : tửu, tăm, nước chè đặc, nằm ngủ trưa. + Ngày - ước những ngày mưa, Đêm - ước đêm thừa trống canh. -> Điệp ngữ, nói ngược => Chế giễu hạng người nghiện nghập, lười biếng.

PowerPoint Presentation:

2. Bài 2: - Số cô: + chẳng giàu thì nghèo + có mẹ có cha + có vợ có chồng + con: chẳng gái thì trai -> Kiểu nói nước đôi, lấp lửng => Phê phán hiện tượng mê tín dị đoan. 3. Bài 3: - Cò con: mở lịch xem ngày làm ma - Cà cuống uống rượu la đà - Chim ri: ríu rít - Chào mào: đánh trống quân - Chim chích : vác mõ đi rao

PowerPoint Presentation:

A B Cò con Cà cuống Chim ri, Chào mào Chim chích Lí trưởng, ông chánh Cai lệ, lính lệ Anh mõ Nông dân -> Ẩn dụ, tượng trưng. => Chế giễu hủ tục ma chay.

PowerPoint Presentation:

4. Bài 4: - Cậu cai: + nón dấu lông gà + tay đeo nhẫn + Ba năm một chuyến đi sai + áo đi mượn, quần đi thuê. -> Phóng đại => Mỉa mai, giễu cợt kẻ “hữu danh vô thực”. III. Tổng kết – Ghi nhớ: (SGK -53) IV. Luyện tập: 1. Bài 1: Nhận xét về sự giống nhau của bốn bài ca dao trong văn bản, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây: a. Cả bốn bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng. b. Tất cả đề sử dụng biện pháp phóng đại. c. Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm. d. Nghệ thuật tả thực có trong cả bốn bài.

PowerPoint Presentation:

1 . Bài 1 : Nhận xét về sự giống nhau của bốn bài ca dao trong văn bản, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây: a. Cả bốn bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng. b. Tất cả đề sử dụng biện pháp phóng đại. c. Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm. d. Nghệ thuật tả thực có trong cả bốn bài. 2. Bài 2 ( Thảo luận): Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười dân gian? Những câu hát châm biếm nói trên giống truyện cười dân gian ở chỗ: đều phản ánh các hiện tượng mâu thuẫn ngược đời, phê phán những thói hư tật xấu của con người và các hiện tượng đáng cười trong xã hội

:

- Hãy nêu những nội dung chính của các văn bản ca dao đã Học? Hãy nêu suy nghĩ của em về một bài ca dao mà em thích Nhất?

authorStream Live Help