Bài 72 Tiet 129 Động Phong Nha

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

22.4 2011 Trường THCS Lâm Mộng Quang NGỮ VĂN 6 Giáo viên : NGUYỄN THỊ MINH TÂM Năm học : 2010 - 2011

Slide 2: 

Tiết 129 Động Phong Nha Văn bản

Slide 4: 

I. Tìm hiểu chung: 2. Đọc và tìm hiểu chú thích: Động Phong Nha 1. Kiểu văn bản: Nhật dụng Đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, danh lam thắng cảnh.

Slide 5: 

Động Phong Nha

Slide 6: 

3. Bố cục: Động Phong Nha a. Phần 1: “Đệ nhất...nằm rải rác”. Vị trí địa lí và hai con đường vào động Phong Nha. b. Phần 2: “ Phong Nha...đất Bụt” Cảnh động Phong Nha. c. Phần 3: “Phần còn lại” Giá trị du lịch của động Phong Nha. 3 phần

Slide 7: 

Động Phong Nha II. Đọc-hiểu văn bản: 1. Vị trí động Phong Nha và hai con đường vào động: - Thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng. - Vào động bằng hai con đường: + Đường thủy + Đường bộ - Được coi là “đệ nhất kì quan”.

Slide 8: 

Động Phong Nha II. Đọc-hiểu văn bản: 2. Cảnh Động Phong Nha Thảo luận nhóm: Nêu vẻ đẹp của động khô và động nước.

Slide 9: 

Động khô: Cao 200 mét, những vòm đá trắng vân nhũ và vô số cột đá xanh màu ngọc bích óng ánh. Động Phong Nha

Slide 10: 

Động Phong Nha Động nước: Có một con sông dài chảy suốt ngày đêm sông sâu, nước rất trong, hấp dẫn du khách.

Slide 11: 

Động Phong Nha  Vẻ đẹp của động Phong Nha là vẻ đẹp lộng lẫy và kì ảo, vừa hoang sơ và huyền bí, vừa thanh thoát và giàu chất thơ. * Miêu tả: + Theo trình tự không gian (từ xa đến gần). + Liệt kê (hình khối, màu sắc, âm thanh). Nghệ thuật * Sử dụng từ ngữ gợi hình, biểu cảm.

Slide 12: 

Động Phong Nha 3. Giá trị của động Phong Nha: - Là hang động dài và đẹp nhất thế giới. - Động Phong Nha hứa hẹn nhiều tiềm năng du lịch.  Luôn tự hào, có ý thức bảo vệ, giữ gìn, đầu tư để phát triển kinh tế đất nước.

Slide 13: 

Động Phong Nha

Slide 14: 

Động Phong Nha 4. Ý nghĩa văn bản: Động Phong Nha là một đệ nhất kì quan cần được bảo vệ, danh lam thắng cảnh cũng như thiên nhiên môi trường để phát triển kinh tế, du lịch và bảo vệ cuộc sống của con người.

Slide 15: 

ĐỘNG PHONG NHA VỊ TRÍỞ PTây Tỉnh Quảng Bình VẺ ĐẸPLộng lẫy, kì ảo, hoang sơ, bí hiểm GIÁ TRỊ - Văn hóa - Kinh tế HIỂU BIẾT, TỰ HÀO, GIỮ GÌN, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Slide 16: 

IV. Luyện tập: Động Phong Nha Gi¶i « ch÷ TRÒ CHƠI

Slide 17: 

1 2 3 4 5 « ch÷ QuÇn thÓ hang ®éng Phong Nha thuéc khèi nói ®¸ v«i nµo? (6 ch÷ c¸i) K Î b µ n g b Thµnh phè ë miÒn Trung cã nh· nh¹c cung ®×nh? (3 ch÷ c¸i) H u Õ ª Khu th¸nh ®Þa cña d©n téc Ch¨m ë Qu¶ng Nam? (5 ch÷ c¸i) M ü s ¬ n o Tªn phè cæ ë Tỉnh Quảng Nam? (5 ch÷ c¸i) H é i a n a Di s¶n v¨n ho¸ - thiªn nhiªn thÕ giíi ë miÒn B¾c? (10 ch÷ c¸i) v Þ n h h ¹ l o n g v B ¶ o v Ö

Slide 18: 

Hướng dẫn chuẩn bị ở nhà: - Nội dung để giới thiệu về “Đệ nhất kì quan – Phong Nha” với du khách. - Bài mới: Ôn tập về dấu câu.

Slide 19: 

Giờ học kết thúc

authorStream Live Help