Bài 57 Các thành phần chính của câu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ NGỮ VĂN LỚP 6A1!

Slide 2: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ. ngữ văn 6

Slide 3: 

Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường tráng. ? Nhắc lại những thành phần của câu đã học ở tiểu học? Tìm các thành phần đó trong câu sau:

Slide 4: 

Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế thanh niên TN CN VN cường tráng. ? Nhắc lại những thành phần của câu đã học ở tiểu học? Tìm các thành phần đó trong câu sau:

Slide 5: 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. 1-Ngữ liệu/ 92.

Slide 7: 

Ngữ liệu: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế TN CN VN thanh niên cường tráng. (Tô Hoài)

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu.

Slide 9: 

- Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế thanh niên TN CN VN cường tráng. * So sánh với các câu sau: (1)- Chẳng bao lâu, đã trở thành chàng dế thanh niên cường tráng. (2)- Chẳng bao lâu, tôi. (3)- Tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường tráng.

Slide 10: 

- Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường TN CN VN tráng. * So sánh với các câu sau: (1)- Chẳng bao lâu, đã trở thành chàng dế thanh niên TN VN cường tráng. Câu thiếu chủ ngữ: Không biết đối tượng được nói trong câu là ai, câu không có cấu tạo hoàn chỉnh. (2)- Chẳng bao lâu, tôi. TN CN Câu thiếu vị ngữ: Không nắm được hành động, trạng thái, tính chất… của đối tượng nói đến trong câu. (3)- Tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường tráng. CN VN Câu thiếu trạng ngữ: Nội dung thông báo trong câu vẫn đầy đủ.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3- Nhận xét. Chủ ngữ và vị ngữ là thành phần không thể thiếu trong câu.

Slide 12: 

- Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường TN CN VN tráng. * So sánh với các câu sau: (1)- Chẳng bao lâu, đã trở thành chàng dế thanh niên TN VN cường tráng. Câu thiếu chủ ngữ: Không biết đối tượng được nói trong câu là ai, câu không có cấu tạo hoàn chỉnh. (2)- Chẳng bao lâu, tôi. TN CN Câu thiếu vị ngữ: Không nắm được hành động, trạng thái, tính chất… của đối tượng nói đến trong câu. (3)- Tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường tráng. CN VN Câu thiếu trạng ngữ: Nội dung thông báo trong câu vẫn đầy đủ.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3- Nhận xét. Chủ ngữ và vị ngữ là thành phần không thể thiếu trong câu. 4- Ghi nhớ 1/SGK.T92.

Slide 14: 

(1)- Hôm nào anh về? (2)- Ngày mai. ? Tìm thành phần chính của câu trong các câu sau:

Slide 15: 

(1)- Hôm nào anh về? TN CN VN (2)- Ngày mai. TN (3)- Ngày mai, tôi về. TN CN VN ? Tìm thành phần chính của câu trong các câu sau:

Lưu ý: : 

Lưu ý: Khi nói: thành phần chính bắt buộc phải có mặt trong câu là nói về mặt kết cấu ngữ pháp của câu, tách rời hoàn cảnh nói năng cụ thể.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3- Nhận xét. Chủ ngữ và vị ngữ là thành phần không thể thiếu trong câu. 4- Ghi nhớ 1/SGK.T92. II- Vị ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92.

Slide 18: 

Ngữ liệu: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế TN CN VN thanh niên cường tráng.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3- Nhận xét. Chủ ngữ và vị ngữ là thành phần không thể thiếu trong câu. 4- Ghi nhớ/SGK.T92 II- Vị ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu.

Slide 20: 

Ngữ liệu: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế TN CN VN thanh niên cường tráng.

Slide 21: 

Ngữ liệu: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế TN CN VN ĐT thanh niên cường tráng.

Slide 22: 

Ngữ liệu: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế TN CN VN( C ĐT ) thanh niên cường tráng.

Slide 23: 

Ngôi nhà này rất đẹp. CN VN

Slide 24: 

Ngôi nhà này rất đẹp. CN VN (CTT)

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3-Nhận xét. *Đặc điểm: -Kết hợp với các phó từ.

Slide 26: 

Ngữ liệu: - Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành chàng dế TN CN VN thanh niên cường tráng. ? Chẳng bao lâu tôi làm sao? (như thế nào? ra sao?...) - Ngôi nhà này rất đẹp. CN VN ? Ngôi nhà này như thế nào? (ra sao?...)

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3-Nhận xét. *Đặc điểm: -Kết hợp với các phó từ. -Đặt câu hỏi: Làm sao? Như thế nào?… *Cấu tạo:

Slide 28: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. (Tô Hoài) b- Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. (Đoàn Giỏi) c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. (Thép Mới)

Slide 29: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. b- Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau.

Slide 30: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như VN1 (CĐT) mọi khi, xem hoàng hôn xuống. VN2 (CĐT) b- Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, VN1 (CĐT) VN2 (TT) đông vui, tấp nập. VN3 (TT) VN4 (TT) c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam VN (CDT) {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công VN (CĐT) việc khác nhau.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3-Nhận xét. *Đặc điểm: - Kết hợp với phó từ. - Trả lời câu hỏi: Làm sao? Như thế nào?… *Cấu tạo: - Là Động từ (cụm ĐT), Tính từ (cụm TT), Danh từ (cụm DT). - Số lượng: một hoặc nhiều. 4- Ghi nhớ 2/SGKT.93.

* Bài tập 2: Đặt câu theo yêu cầu: : 

* Bài tập 2: Đặt câu theo yêu cầu: Nhóm 1: b- Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi: Như thế nào? để tả hình dáng hoặc tính tình đáng yêu của một bạn trong lớp em. Nhóm 2: c- Một câu có vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì? để giới thiệu một vật trong truyện em vừa đọc với các bạn trong lớp.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. III- Chủ ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92.

Slide 34: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. (Tô Hoài) b- Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. (Đoàn Giỏi) c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. (Thép Mới)

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. III- Chủ ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu.

Slide 36: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi CN khi, xem hoàng hôn xuống. b- Chợ Năm căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, CN tấp nập. c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam CN {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công CN1 CN2 CN3 CN4 việc khác nhau.

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. III- Chủ ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3-Nhận xét. *Đặc điểm: - Nêu tên sự vật, hiện tượng…

Slide 38: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, CN xem hoàng hôn xuống. Ai? b- Chợ Năm căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, CN tấp nập. Cái gì? c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam CN {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công CN1 CN2 CN3 CN4 việc khác nhau. Cây gì?

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. III- Chủ ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3-Nhận xét. *Đặc điểm: - Nêu tên sự vật,hiện tượng… Trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Cây gì?... *Cấu tạo:

Slide 40: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, CN (đại từ) xem hoàng hôn xuống. b- Chợ Năm căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, CN (CDT) đông vui, tấp nập. c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam CN (DT) {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công CN1 CN2 CN3 CN4 (DT) việc khác nhau.

Slide 41: 

a- Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, CN (đại từ) xem hoàng hôn xuống. b- Chợ Năm căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, CN (CDT) tấp nập. c- Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam CN (DT) {…}.Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc CN1 CN2 CN3 CN4 (DT) khác nhau. d- Học tập là nghĩa vụ của mỗi học sinh. CN (ĐT) e- Chăm chỉ là đức tính tốt của người lao động. CN (TT)

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. III- Chủ ngữ. 1- Ngữ liệu/ 92. 2- Phân tích ngữ liệu. 3-Nhận xét. *Đặc điểm: - Chủ ngữ biểu thị sự vật có hành động, trạng thái…nêu ở vị ngữ - Trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Cây gì?... *Cấu tạo: Chủ ngữ là Danh từ ( cụm DT), Động từ (cụm ĐT), Tính từ (cụm TT), Đại từ. Số lượng: một hoặc nhiều. *Ghi nhớ 3/93.

Slide 43: 

Bài 3: ? Chỉ ra chủ ngữ trong mỗi câu em vừa đặt. Cho biết chủ ngữ ấy trả lời cho những câu hỏi như thế nào?

So sánh chủ ngữ và vị ngữ: : 

So sánh chủ ngữ và vị ngữ:

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. III- Chủ ngữ. B- Luyện tập. 1- Bài 1: Xác định chủ ngữ vị ngữ trong các câu- Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Bài tập 1/94 : 

Bài tập 1/94 (2) Đôi càng tôi mẫm bóng. (3) Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.

Bài tập 1/94 : 

Bài tập 1/94 (2) Đôi càng tôi mẫm bóng. CN(CDT) VN (TT) (3) Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ CN (CDT) cứng dần và nhọn hoắt. VN1(TT) VN2(TT)

Bài tập củng cố: : 

Bài tập củng cố: Viết đoạn văn theo yêu cầu: Dựa trên yêu cầu bài tập 2 phát triển thành đoạn văn. Phân tích thành phần một đến hai câu trong đoạn văn đó?

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. : 

Tiết 107: Các thành phần chính của câu. A-Lý thuyết. I-Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu. II- Vị ngữ. III- Chủ ngữ. B- Luyện tập. 1- Bài 1: Xác định CN, VN- Cấu tạo. 2- Bài 2: Đặt câu theo yêu cầu. 3- Bài 3: Chỉ ra CN trong câu- Đặt câu hỏi tìm CN. 4- Bài tập củng cố: Viết đoạn văn theo yêu cầu.

authorStream Live Help