bài 36 : Số từ và lượng từ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ:

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ THỰC HIỆN: NHÓM 1 TỔ NGỮ VĂN TIẾT 52: SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Em chọn câu nào 1 2

PowerPoint Presentation:

Cum danh từ là gì ? Là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành 1

PowerPoint Presentation:

Cụm danh từ có cấu tạo như thế nào? -Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghiã về số và lượng -Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian 2

PowerPoint Presentation:

I: Số từ. Đọc các ví dụ a, b/SGK và ví dụ c: Gạch chân các từ chỉ số) a. “ Hai”  “chàng”. - “ Một trăm ”  ván cơm nếp, nẹp bánh chưng. - “Chín”  ngà, cựu, hồng mao. - “Một”  đôi. b. Hùng Vương  “Sáu” Các từ (gạch chân) trong các ví dụ bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? =>Một, hai, một trăm, một, chín”  đứng trước danh t ừ , bổ sung ý nghĩa về số l ượng. =>Số từ “6”  đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa về thứ tự SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ

PowerPoint Presentation:

Em hãy xác định các cụm danh từ? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì? SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ a. “ Hai chàng”. - “ Một trăm ván cơm nếp, Một trăm nẹp bánh chưng. - “Chín ngà, chín cựa, chín hồng mao. - “Một đôi. b. Hùng Vương thứ Sáu” c.Thứ nhất , thứ nhì I: Số từ. Các từ có ý nghĩa bổ sung ý nghĩa về số lượng hoặc thứ tự cho danh từ. Hãy đặt tên cho loại từ này? So sánh số từ ở các ví dụ a, b, c có gì khác nhau? -Số từ ở ví dụ (a) chỉ số lượng. -Số từ ở ví dụ (b, c) chỉ số thứ tự - Số từ là từ chỉ số lượng và thứ tự sự vật

PowerPoint Presentation:

SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Em hãy vẽ mô hình biểu diễn số từ. I: Số từ. Số từ Số từ chỉ thứ tự VD:Số một, số hai…. Số từ chỉ số l ượng VD :một ,hai, ba…

PowerPoint Presentation:

SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Từ đôi trong câu (a) có phải là số từ không ? Thảo luận - Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số l ượng (đôi, tá, cặp ...) CHÚ Ý: - Những từ dùng để đếm hoặc dùng để nêu thứ tự mới là số từ. Các từ khác tuy có ý nghĩa chỉ số lượng nhưng không có chức năng này đều không phải là số từ Đó là danh từ chỉ đơn vị hoặc từ chỉ lượng không chính xác: mấy, các .

PowerPoint Presentation:

I.Số từ. Ghi nhớ: Sgk II. Lượng từ Nghĩa của các từ mấy, mỗi trong VD vừa cho và các từ “ các, những, cả, mấy” trong VD/SGK có gì giống và khác với số từ SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ -Giống : đứng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa về số lượng. -Khác : không chỉ số lượng cụ thể mà chỉ lượng không chính xác, nhiều hay ít của sự vật. - Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật

PowerPoint Presentation:

SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Điền các lượng từ,số từ vào mô hình cho các cụm danh từ sau ? tướng lĩnh Cả mấy vạn thua trận kẻ Những hoàng tử Các Phần sau Phần TT Phần trước - Các hoàng tử - Những kẻ thua trận - Cả mấy vạn tướng lĩnh

PowerPoint Presentation:

Dựa vào ý nghĩa biểu thị, có thể phân loại lượng từ theo mấy nhóm? * Có 2 nhóm: - Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể: cả,tất cả, cả thảy ... - Nhóm chỉ ý nghĩa Tập hợp hay phân phối + Các, những, mấy + Mỗi, từng SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ

PowerPoint Presentation:

I.Số từ. II. Lượng từ SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Ghi nhớ : sgk III.Luyện tập Không ngủ được Một canh... hai canh...lại ba canh, Trằn trọc băn khoăn ,giấc chẳng thành; Canh bốn , canh năm vừa chợp mắt, Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh Tìm số từ trong bài thơ sau.Xác định ý nghĩa của các từ ấy? Bài tập 1 Một,hai,ba,năm  Số từ chỉ số lượng Bốn, năm Số từ chỉ thứ tự

PowerPoint Presentation:

SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào? Bài tập 2 Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm Chỉ số lượng “nhiều”, “rất nhiều”

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3 SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Qua hai ví dụ sau,em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau? Thảo luận a/Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi dời từng dãy núi... b.Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng rút lui mỗi người một ngả. - Giống nhau : Tách ra từng sự vật, từng cá thể - Khác nhau: +Từng: mang ý nghĩa lần lượt theo trình tựhết cá thể nầy đến cá thể khác + Mỗi:mang ý nghĩa nhấn mạnh,tách riêng từng cá thể, không mang ý nghĩa lần lượt

PowerPoint Presentation:

Em đi học. Chúng em đi học. Tất cả chúng em đi học. Năm học sinh đi học. A B C D s s s Đ Dòng nào có số từ?

PowerPoint Presentation:

Dặn dò:-Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

authorStream Live Help