bai 54 polime

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TỔ HOÁ SINH GIÁO VIÊN NGUYỄN THẾ VIỆT NĂM HỌC: 2011-2012

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài củ Viết PTHH hoàn thành sơ đồ a. CH 4 C 2 H 2 C 2 H 4 P.E ( dành cho HS TB , yếu ) b. Tinh bột glucozo rượu etylic butadien 1,3 Cao su buna ( dành cho HS khá, giỏi ) Sau thời gian 3 phút GV gọi nộp bài chấm và 2 HS lên bảng sữa bài 2 Đáp án câu a 2CH 4 C 2 H 2 + 3 H 2 C 2 H 2 + H 2 C 2 H 4 nCH 2 = CH 2 (- CH 2 – CH 2 - ) n Đáp án câu b ( C 6 H 10 O 5 ) n + H 2 O C 6 H 12 O 6 C 6 H 12 O 6 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 2C 2 H 5 OH C 4 H 6 + 2H 2 O + H 2 n(-CH 2 =CH-CH=CH 2 ) (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n

PowerPoint Presentation:

3 Em hãy cho biết , những vật dụng này thường thấy ở đâu ? Theo em ta cần có gì để mua được những đồ vật dùng này? Tên gọi tờ tiền này là gì ? Tiền POLIME

PowerPoint Presentation:

4 -Vậy Polime là gì ? -Polime gồm mấy loại ? -Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 54 : POLIME Nội Dung Bài : I/ KHÁI NIỆM VỀ POLIME ? II/ PHÂN LOẠI POLIME ? III/ CẤU TẠO POLIME ? IV/ TÍNH CHẤT CỦA POLIME ? 5

PowerPoint Presentation:

BÀI 54 : POLIME 6 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC I/ KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI POLIME ? 1/ Polime là gì ? =>. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều monome ( gọi là mắt xích ) liên kết với nhau tạo nên . Hỏi : HS xem thông tin sách giáo khoa, kết hợp kiến thức đã được học sau 3 phút hãy cho biết ? =>. khái niệm của polime ? cho ví dụ ? Ví dụ : Polietilen : ( - CH 2 -CH 2 - ) n Nilon-6 : ( -NH[CH 2 ] 5 - CO -) n - Hệ số n được gọi l hệ số polime hay độ polime hoá Khi n = 1 gọi l monome ví dụ : (-CH 2 -CH 2 -) Khi n lớn gọi là l polime ví dụ ( -CH 2 -CH 2 -) n

PowerPoint Presentation:

BÀI 54 : POLIME 7 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC I/ KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI POLIME ? 1/ Polime là gì ? =>. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiêu đơn vị cơ sở ( gọi là mắt xích ) liên kết với nhau tạo nên . 2/ Phân loại ? Hỏi : HS xem thông tin sách giáo khoa trang 161, thảo luận nhóm 3 phút để trả lời câu hỏi ? C1: Polime chia làm mấy loại ? C2 : Giải thích từng loại polime ? POLIME Polime thiên nhiên =>. Có sẵn trong tự nhiên Ví dụ : tinh bột , xenlulozo, protein Cao su thiên nhiên Polime tổng hợp =>. Do con người làm ra Ví dụ :Cao su buna, polietilen, Nhựa PVC, nilon

PowerPoint Presentation:

BÀI 54 : POLIME 8 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC I/ KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI POLIME ? 1/ Polime là gì ? 2/ Phân loại ? -Polime thiên nhiên -Polime tổng hợp II/ CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT POLIME 1/ Cấu tạo polime ? Quan sát hình và cho biết khi các mắt xích liên kết với nhau tạo ra mấy loại mạch Polime ? Tuỳ đặc điểm, các mắt xích có thể liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hoặc mạch nhánh

PowerPoint Presentation:

BÀI 54 : POLIME 9 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC I/ KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI POLIME ? 1/ Polime là gì ? 2/ Phân loại ? -Polime thiên nhiên -Polime tổng hợp II/ CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT POLIME 1/ Cấu tạo polime ? Hỏi : HS liên hệ thực tế về polime và thông tin SGK.162 sau 4’ cho biết ? + Polime có tan trong H 2 O không ? +Trạng thái của polime thường là gì ? + Polime có tính dẻo , đàn hồi không ? Tuỳ đặc điểm, các mắt xích có thể liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hoặc mạch nhánh 2/ Tính chất Hầu hết polime là những chất rắn , không bay hơi , không có nhiệt độ nóng chảy xác định . Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường . Nhiều polime có tính dẻo , tính đàn hồi , cách điện , cách nhiệt ,.. III/Ứng dụng (GV hướng dẫn HS xem SGK)

PowerPoint Presentation:

BÀI 54 : POLIME 10 IV/ CỦNG CỐ NỘI DUNG BÀI HỌC (5’) I/ KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI POLIME ? 1/ Polime là gì ? 2/ Phân loại ? -Polime thiên nhiên -Polime tổng hợp II/ CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT POLIME 1/ Cấu tạo polime ? Tuỳ đặc điểm, các mắt xích có thể liên kết với nhau tạo thành mạch thẳng hoặc mạch nhánh 2/ Tính chất Hầu hết polime là những chất rắn , không bay hơi , không có nhiệt độ nóng chảy xác định . Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường . Nhiều polime có tính dẻo , tính đàn hồi , cánh điện , cách nhiệt ,.. =>. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều monome ( gọi là mắt xích ) liên kết với nhau tạo nên .

PowerPoint Presentation:

11 BÀI TẬP ÁP DỤNG Chuùc caùc em hoïc vaø laøm baøi toát Câu 1 : Từ sơ đồ : a. Viết PTHH hoàn thành sơ đồ ? ( dành cho HS trung bình yếu ) b. Tính H% toàn phần ( dành cho HS khá , giỏi ) c. Tính khối lượng 1 monome tinh bột thu được từ 1,6 g CH 4 ( dành cho HS khá , giỏi ) V. Bài tập về nhà : Câu 2 : Từ đá vôi , rượu etylic, Saccarozo viết PTHH điều chế a.PVC b.Cao subuna c. Tinh bột hoặc xenlulozo -HS làm bài tập SGK/165 -Ôn lại tính chất và mối quan hệ các Gluxit để tiết sau luyện tập -HS soạn đề cương ôn tập theo mẫu đề kiểm tra học kì II

PowerPoint Presentation:

12 Caùc thaày coâ cuøng toaøn theå caùc em hoïc sinh Xin kính chaøo taïm bieät ÑUÙNG ROÀI HOAN HOÂ

authorStream Live Help