Bài 49 Thực hành tính chất của rượu và axit (thêm phần word)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen Phòng Giáo Dục Mường Khương Tiên Học Lễ Hậu Học Văn Trường THCS Bản Xen

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2008 - 2009:

Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen 2 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2008 - 2009

TiẾT 59: Bài 49: THỰC HÀNH Tính chất của rượu và axit:

3 Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen TiẾT 59: Bài 49: THỰC HÀNH Tính chất của rượu và axit I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic

PowerPoint Presentation:

4 Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen CuO CaO Zn Quỳ tím 1 2 3 4 Axit axetic

PowerPoint Presentation:

5 Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen Nước lạnh CH 3 COOH C 2 H 5 OH, H 2 SO 4 đặc 2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu với axit

PowerPoint Presentation:

6 Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen S T T Tên thí nghiệm Dụng cụ hóa chất Cách tiến hành Hiện tượng quan sát được Giải thích viết PTPƯ Kết luận 1 Tính axit của axit axetic 1 Phản ứng của rượu với axit axetic

Hướng dẫn về nhà - Hoàn thành bản tường trình - Ôn tập kiến thức các bài: 40 – 48 tiết sau kiểm tra 1 tiết:

7 Nguyễn Văn Minh THCS Bản Xen Hướng dẫn về nhà - Hoàn thành bản tường trình - Ôn tập kiến thức các bài: 40 – 48 tiết sau kiểm tra 1 tiết

authorStream Live Help