Bài 48 LUYEN TAP RUOU ETYLIC AXIT AXETIC VA CHAT BEO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYÔN DU Giáo viên : Nguy ễn Phùng MÔN HÓA HỌC 9

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Rượu Etylic Axit axetic Chất béo CTCT Tính chất vật lý Tính chất hóa học

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II. BÀI TẬP:  1. Viết công thức cấu tạo của: rượu etylic, axit axetic và chất béo.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Rượu Etylic Axit axetic Chất béo CTCT Tính chất vật lý Tính chất hóa học CH 3 - CH 2 – OH CH 3 – COOH (R - COO ) 3 C 3 H 5

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II. BÀI TẬP:  2 . Hãy chọn các từ sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo, benzen để điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp: b, ………….. là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước , nhiệt đ ộ sôi là: 78,3 o C. a, ….…........ là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. c, ………… là chất lỏng, nhẹ hơn nước, không tan trong nước,tan trong benzen, xăng, dầu hỏa. Rượu etylic Axit axetic Chất béo

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Rượu Etylic Axit axetic Chất béo CTCT Tính chất vật lý Tính chất hóa học CH 3 - CH 2 – OH CH 3 – COOH (R - COO ) 3 C 3 H 5 Rượu là chất lỏng, không màu ,tan vô hạn trong nước - t o s = 78,3 o C - Axit là chất lỏng không màu ,vị chua, tan vô hạn trong nước - Nhẹ hơn nước, không tan trong nước,tan được trongbenzen,xăng, dầu hỏa

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II. BÀI TẬP:  3 (2-sgk) Hoàn thành các PTHH sau đây, ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có). 1) C 2 H 5 OH + ? ? + H 2 C 2 H 5 OH + ? CO 2 + ? 3) CH 3 COOH + ? CH 3 COOK + H 2 O CH 3 COOH + ? CH 3 COOC 2 H 5 + ? CH 3 COOH + ? (CH 3 COO) 2 Cu + H 2 O CH 3 COOH + ? CH 3 COONa + H 2 C 2 H 5 OH + ? CH 3 COOH + ? CH 3 COOH + ? ? + CO 2 + ? t 0 H 2 SO 4 đặc, t o Men giấm

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II. BÀI TẬP:  3 (2-sgk) Hoàn thành các PTHH sau đây, ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có). 1) C 2 H 5 OH + + H 2 C 2 H 5 OH + CO 2 + 3) CH 3 COOH + CH 3 COOK + H 2 O CH 3 COOH + CH 3 COOC 2 H 5 + CH 3 COOH + (CH 3 COO) 2 Cu + H 2 O CH 3 COOH + CH 3 COONa + H 2 7) CH 3 COOH + + CO 2 + 8) (RCOO) 3 C 3 H 5 + H 2 O + 9) (RCOO) 3 C 3 H 5 + NaOH + t 0 H 2 SO 4 đặc, t o 2Na 2C 2 H 5 ONa 2 ? 3O 2 3H 2 O 2 ? ? ? ? ? ? C 2 H 5 OH KOH H 2 O ? Cu(OH) 2 2 2 ? 2Na 2 2 ? ? Na 2 CO 3 ? 2CH 3 COONa H 2 O 2 ? ? t 0 , axit C 3 H 5 (OH) 3 3RCOOH 3 ? ? C 3 H 5 (OH) 3 3RCOONa 3

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Rượu Etylic Axit axetic Chất béo CTCT Tính chất vật lý Tính chất hóa học CH 3 - CH 2 – OH CH 3 – COOH (R - COO ) 3 C 3 H 5 Rượu là chất lỏng, không màu ,tan vô hạn trong nước - t o s = 78,3 o C - Axit là chất lỏng không màu ,vị chua, tan vô hạn trong nước - Nhẹ hơn nước, không tan trong nước,tan được trongbenzen,xăng, dầu hỏa 1, Tác dụng với oxi (PƯ cháy) 2, Tác dụng với Natri 3, Tác dụng với Axit axetic ( PƯ este hóa) 1, Axit axetic mang đầy đ ủ tính chất hóa học của axit nhưng là một axit hữu cơ yếu 2, Tác dụng với rượu etylic (PƯ este hóa) 1. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit (PƯ thủy phân) 2. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm(PƯ xà phòng hóa)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 59 LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO II. BÀI TẬP:  4. Có 3 lọ không nhãn chứa ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên. Đáp án : - Lấy mỗi chất một ít cho vào 3 ống nghiệm riêng biệt và đánh số thứ tự. - Lần lượt nhúng giấy quỳ tím vào 3 ống nghiệm nói trên, nếu chất lỏng nào làm quỳ tím hóa đỏ thì đó là axit axetic. - Nhỏ 2 chất lỏng còn lại vào nước, chất lỏng nào tan hoàn toàn là rượu etylic; chất lỏng nào khi cho vào nước thấy có chất lỏng không tan nổi lên trên đó là hỗn hợp của rượu etylic với dầu ăn.

PowerPoint Presentation:

II. BÀI TẬP:  5. Cho 12 gam CH 3 COOH tác dụng với C 2 H 5 OH ( với H 2 SO 4 đặc làm xúc tác và đun nóng ). a) Tính khối lượng este thu được, biết hiệu suất phản ứng chỉ đạt 60 %. b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 5 % thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu gam ? Hướng dẫn a)– Tính số mol CH 3 COOH – Kết hợp với hiệu suất 60%, tính khối lượng este thực tế cần tìm. C% dd giấm = 5 % b) Khối lượng CH 3 COOH = 12 g => m dd giấm = Giải n = CH 3 COOH 12 60 = 0,2 mol a. Phương trình hóa học : CH 3 COOH + C 2 H 5 OH H 2 SO 4 đặc, t 0 CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O 1 mol 1 mol 0,2 mol 0,2 mol => n = 0,2 x 88 = 17,6 gam CH 3 COOC 2 H 5 Do hiệu suất của phản ứng 60%, nên khối lượng este thực tế thu được là: 17,6 x 60 100 = 10,56 g b. Khối lượng của dung dịch giấm thu được là: 12 x 100 5 = 240 g

PowerPoint Presentation:

Về xem lại đã bài đã luyện tập Hoàn thành các bài tập và làm bài tập còn lại trong sách giáo khoa vào vở bài tập Chuẩn bị phần lí thuyết ( ghi vào sổ thực hành ) bài thực hành cuối chương Hướng dẫn về nhà

authorStream Live Help