Bài 46 MOI LIEN HE GIUA ETILEN RUOU ETYLIC VA AXIT AXETIC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

:

GIÁO VIÊN ĐẶNG XUÂN THANH GIÁO ÁN HÓA 9 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS SƠN HÀ

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic? Công thức cấu tạo c ủa AXIT AXETIC: CH 3 – COOH Đặc điểm: Trong phân tử axit, nhóm – OH liên kết với nhóm C = O tạo thành nhóm – COOH làm phân tử có tính axit. KIỂM TRA BÀI CŨ

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất Câu 1. Từ etilen có thể điều chế được chất nào sau đây? Axit axetic. Rượu etylic. Axetilen. Benzen. A B C D

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

Câu 2. Từ Rượu etylic có thể điều chế được chất nào sau đây? Etylaxetat Axit axetic. Axetilen. Benzen. B A C D Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

Câu 3. Từ Axit axetic có thể điều chế được chất nào sau đây? Axetilen. Etylaxetat. Rượu etylic. Etilen. B D C A Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất

PowerPoint Presentation:

Rượu etylic Axit axetic Etilen Vậy etilen, axit axetic, etylaxetat, rượu etylic có liên hệ với nhau như thế nào? Chúng có thể chuyển đổi cho nhau không?

Bài 46 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC :

Bài 46 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC I. Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: Hãy sắp xếp các cụm từ: Rượu etylic , axit axetic , etylaxetat , etilen vào các ô trống cho thích hợp biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. axit Men giấm H 2 SO 4, t 0 1 2 3 4 Axit axetic Etyl axetat etilen Rượu etylic Nước

Bài 46 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC :

I. Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: axit Men giấm H 2 SO 4, t o Axit axetic Etyl axetat Rượu etylic Etilen Viết phương trình phản ứng minh họa: CH 2 = CH 2 + H 2 O CH 3 – CH 2 – OH + O 2 CH 3 – COOH + C 2 H 5 – OH Men giấm H 2 SO 4 đ, t o CH 3 – CH 2 – OH CH 3 – COOH + H 2 O CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O Bài 46 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC Nước axit

PowerPoint Presentation:

II. BÀI TẬP: a/ A + H 2 O Xúc tác CH 3 – CH 2 – OH + O 2 Men giấm B b/ CH 2 = CH 2 dd Br 2 Trùng hợp D E CH 2 = CH 2 CH 3 COOH Br – CH 2 – CH 2 -Br ( - CH 2 – CH 2 - ) n Bài 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC Bài 1/tr144: Chọn CTTH thích hợp thay vào các chữ cái rồi viết các PTHH theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

PowerPoint Presentation:

II. BÀI TẬP: a/ CH 2 = CH 2 + H 2 O CH 3 – CH 2 – OH axit CH 3 COOH + H 2 O CH 3 – CH 2 – OH + O 2 Men giấm b/ CH 2 = CH 2 + Br 2 Br – CH 2 – CH 2 - Br ( - CH 2 – CH 2 - )n nCH 2 = CH 2 p, t o Xúc tác Bài 1: Bài 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC Viết phương trình phản ứng minh họa:

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC :

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC b/ Xác định CTPT của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23. Bài 2 (BT4/tr 144): Bài 46: II. BÀI TẬP: Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO 2 và 27 gam H 2 O. a/ Hỏi trong A có những nguyên tố nào? Đặt công thức chung là: (C x H y O z ) n Lập tỉ lệ: Thay x,y,z vào công thức chung. Dựa vào M A , tìm n  công thức cần tìm. Tìm khối lượng các nguyên tố:

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC:

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC Vậy hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố là C, H, O Bài 46: Giải Khối lượng của nguyên tố hiđro trong hợp chất A: Khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất A: Khối lượng của nguyên tố cacbon trong hợp chất A:

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC :

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC Bài 46: Giải b/ Giả sử hợp chất hữu cơ A có công thức là: (C x H y O z ) n ; x, y, z, n là số nguyên dương. Ta có: Vậy, A là (C 2 H 6 O) n M A = 23 x2 = 46 M A = (2 x 12 + 6 + 16)n = 46 Công thức phân tử của A cần tìm là C 2 H 6 O = 46n = 46  n = 1

MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC :

Bài 46: Bước 1: Tìm khối lượng các nguyên tố: Cách làm bài tập dạng xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ: Bước 2: Đặt công thức phân tử dạng chung (C x H y O z ) n ; với x, y, z, n là số nguyên dương. Bước 3: Lập tỉ lệ Bước 4: Thay x,y,z vào công thức chung. Dựa vào M A , tìm n  công thức cần tìm. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

PowerPoint Presentation:

@ BÀI VỪA HỌC : Về nhà làm bài tập 2, 3, 5 trang 144/SGK. @ BÀI SẮP HỌC: Chuẩn bị nội dung bài CHẤT BÉO qua các câu hỏi sau: 1/ Chất béo có ở đâu? 2/ Chất béo có những tính chất vật lí, hoá học quan trọng nào? 3/ Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào? 4/Chất béo có ứng dụng gì trong đời sống? HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

PowerPoint Presentation:

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC Chúc quí Thầy, Cô sức khỏe! Chúc các em học tập tốt!

authorStream Live Help