Bài 21 Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Gv :Cao Hồng Thái Trường THCS Chi Lăng KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HÓA HỌC BÀI GIẢNG 9

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ CAÂU 1 :Th ế nào là hợp kim? Kể tên hai hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. H ợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim. Hai hợp kim của sắt là: Gang và thép. Đáp án CÂU 2 :Nêu nguyên tắc , nguyên liệu sản xuất gang. Viết các phương trình phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang?

PowerPoint Presentation:

Caâu 2: *Nguyên liệu: Quặng sắt, than cốc và không khí giàu oxi., và một số phụ gia khác như CaCO 3 … *Nguyên tắc: Dùng cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim. Nêu nguyên tắc , nguyên liệu sản xuất gang. Viết các phương trình phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang? Đáp án Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang Phản ứng tạo khí CO C (r) + O 2 (k) CO 2 (k) CO 2 (k) + C (r) 2CO (k) t 0 t 0 Phản ứng khí CO khử Oxit săt trong quặng 3CO (k) + Fe 2 O 3 (r) 3CO 2 (k) + 2 Fe (r) t 0 Phản ứng tạo xỉ CaO ( r ) + SiO 2 ( r ) CaSiO 3 ( r ) t 0

PowerPoint Presentation:

Cứ 1 giây qua đi khoảng trên hai tấn thép trên phạm vi toàn cầu đã biến thành gỉ.

PowerPoint Presentation:

Thời điểm ban đầu Sau một thời gian kim lo¹i và hîp kim bÞ ph¸ huû

PowerPoint Presentation:

Đó là do sự ăn mòn kim loại Nguyªn nh©n do ®©u?

PowerPoint Presentation:

Bài 21 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN Tiết 27

PowerPoint Presentation:

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loạ i ? III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?

PowerPoint Presentation:

2. Hiện tượng gỉ đó có ảnh hưởng gì đến các kim loại hay hợp kim làm nên vật thể ? 1. Trên bề mặt các vật thể này đã xảy ra hiện tượng gì ? 3.Chất mới tạo thành trên bề mặt các vật thể có màu gì? và có tính chất gì khác với tính chất của kim loại làm nên vật thể ? 4.Các hiện tượng trên xảy ra với các vật thể thường diễn ra trong môi trường nào ? 5.Nguyên nhân nào làm cho kim loại hay hợp kim bị gỉ (ăn mòn) ? Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Sự phá huỷ do tác dụng hoá học trong môi trường mà kim loại hay hợp kim đó tiếp xúc

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? S ự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường. S ự ăn mòn kim loại diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào ?

PowerPoint Presentation:

Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: +Hãy nêu hiện tượng xảy ra với đinh sắt ở từng ống nghiệm trên?

PowerPoint Presentation:

Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) NHẬN XÉT Đinh sắt không bị ăn mòn Đinh sắt không bị ăn mòn Đinh sắt bị ăn mòn chậm Đinh sắt bị ăn mòn nhanh

PowerPoint Presentation:

Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? +Nguyên nhân nào mà ống nghiệm (1)-(4) đinh không bị ăn mòn? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: +Nguyên nhân nào mà ống nghiệm (2)–(3) đinh bị ăn mòn?

PowerPoint Presentation:

Đinh sắt trong không khí khô Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi Đinh sắt trong nước cất Đinh sắt trong dung dịch muối ăn (1) (2) (3) (4) II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: Vậy thành phần các chất có trong môi trường làm cho tốc độ ăn mòn kim loại thay đổi như thế nào? Lấy ví dụ trong thực tế cuộc sống mà em biết?

PowerPoint Presentation:

- Sự ăn mòn kim lọai không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường:

PowerPoint Presentation:

II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: 2- Ảnh hưởng của nhiệt độ: Ngoài sự ảnh hưởng của các chất có trong môi trường thì sự ăn mòn kim lọai còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa không ? Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ ăn mòn kim loại ?

PowerPoint Presentation:

II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường: 2- Ảnh hưởng của nhiệt độ: -Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim lọai xảy ra nhanh hơn. Em hãy lấy 1 ví dụ trong thực tế mà em biết về nhiệt độ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn?

PowerPoint Presentation:

III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN?. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?

PowerPoint Presentation:

sơn Tráng men Mạ kẽm Mạ sơn Maï vaøng . Em hãy nêu biện pháp bảo vệ kim lọai khỏi bị ăn mòn ? Bôi dầu mỡ

PowerPoint Presentation:

1- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN?. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững với môi trường: Sơn, mạ, tráng men, bôi dầu mỡ…

PowerPoint Presentation:

Sơn chống ăn mòn kết cấu thép các công trình trên biển

PowerPoint Presentation:

Sơn chống ăn mòn các công trình xây dựng

Thép được bôi dầu mỡ:

Thép được bôi dầu mỡ

PowerPoint Presentation:

Rửa sạch , lau khô sau khi sử dụng

PowerPoint Presentation:

Còn biện pháp nào để bảo vệ kim lọai khỏi bị ăn mòn ?

PowerPoint Presentation:

Chế tạo hợp kim không gỉ

PowerPoint Presentation:

2- Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn: inox, hợp kim nhôm… III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN ?. TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? 1- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững với môi trường: Sơn, mạ, tráng men, bôi dầu mỡ…

PowerPoint Presentation:

I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI? Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường gọi là sự ăn mòn kim loại -Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường :Sự ăn mòn kim lọai không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc. II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ? - Ảnh hưởng của nhiệt độ:Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim lọai xảy ra nhanh hơn. III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN? -Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường -Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn. TIẾT 27 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

PowerPoint Presentation:

BÀI1: Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại ? Các biện pháp bảo vệ sự ăn mòn mà em biết trong cuộc sống ? BÀI 3 . (BT4-SGK) Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hoá học? Lấy ví dụ chứng minh? BÀI 2 . Các dụng cụ như : cuốc xẻng , dao , rựa , búa … khi lao động xong người ta phải lau , chùi ( vệ sinh ) các thiết bị này . Việc làm này nhằm mục đích đúng nhất là : D. Để sau này bán lại không bị lỗ; B. L àm các thiết bị không bị gỉ; C. Để cho mau bén; A . Th ể hiện tính cẩn thận của người lao động; E. Để cho đẹp. BÀI TẬP CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ: -Về nhà làm các bài tập 1,2,3,4 SGK -Đọc phần “em có biết” -Ôn lại các kiến thức trong chương để tiết sau luyện tập. -Hướng dẫn bài tập về nhà: + 1,2,3 trả lời như nội dung SGK. Các ví dụ cần lấy phải chỉ rõ được hiện tượng về sự ăn mòn kim loại, hai yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. +4.Căn cứ vào định nghĩa hiện tượng vật lí , hóa học để trả lời .

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn các em,quí thầy cô giáo về dự tiết Hội giảng

authorStream Live Help