Bài 6 :Luyen tap Tinh chat hoa hoc cua oxit va axit

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 8: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Bài tập 1: Có những chất sau: SO 2 , CuO, Na 2 O, CO 2 . Hãy cho biết những chất nào tác dụng với: a/ Nước; b/ axitclohđric; c/ Natrihiđroxit? Từ bài tập trên, hãy lập sơ đồ về tính chất hóa học của oxit bằng cách điền vào các ô trống sau Oxit axit Oxit bazơ + H 2 O + H 2 O a/ Na 2 O + H 2 O CO 2 + H 2 O b/ CuO +2 HCl Na 2 O +2 HCl NaCl 2 + H 2 O Na 2 SO 3 + H 2 O Na 2 CO 3 + H 2 O 2NaOH SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 H 2 CO 3 CuCl 2 + H 2 O c/ 2NaOH + SO 2 2NaOH + CO 2 1/Tính chất hóa học của oxit Tiết 8: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

PowerPoint Presentation:

Oxit axit Oxit bazơ + H 2 O + H 2 O + H 2 O + Axit (1) (2) (3) (3) (4) + DD Bazơ Bazơ(dd) Muối + H 2 O Muối Axit (5) Oxit bazơ Oxit axit Tiết 8: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1/Tính chất hóa học của oxit

PowerPoint Presentation:

Tiết 8: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1/Tính chất hóa học của oxit 1/Tính chất hóa học của axit Hoàn thành bảng sau theo đôi bạn H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2 ... + ... CaSO 4 + H 2 O Màu đỏ + ..... + ..... + ..... + CaO Dựa vào sơ đồ bài tập lập sơ đồ tính chất hóa học của axit

PowerPoint Presentation:

H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2 ... + ... CaSO 4 + H 2 O Màu đỏ + ..... + ..... + ..... + CaO Fe Quỳ tím Ca(OH) 2 CaSO 4 + H 2 O

PowerPoint Presentation:

Axit Màu đỏ + ..... + ..... + ..... + Oxit ba zơ Muối + H 2 Kim loại Quỳ tím Muối + H 2 O Bazơ Muối + H 2 O Ngoài ra axit còn tác dụng với muối. Riêng axit sunfuric đậm đặc còn có tính háo nước và tính oxi hóa- Tác dụng với kim loại tạo thành muối nhưng không giải phóng H 2

PowerPoint Presentation:

Tiết 8: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: II/ LUYỆN TẬP Bài tập 3 SGK : Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn các khí là SO 2 và CO 2 . Làm thế nào để loại bỏ các tạp chất đó ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết PTHH Oxit thuộc oxit axit là CO 2 và SO 2 . Bazơ dễ tạo và rẻ tiền nhất là Ca(OH) 2 Dẫn hỗn hợp khí CO, CO 2 và SO 2 đi qua dd nước vôi trong dư thì CO 2 và SO 2 bị giữ lại vì tạo ra CaCO 3 và CaSO 3 ta thu được CO CaSO 3 + H 2 O CaCO 3 + H 2 O Ca(OH ) 2 + SO 2 Ca(OH) 2 +CO 2

PowerPoint Presentation:

Bài tập 4: Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric? a/ Axit sunfuric tác dụng với đồng(II) oxit. b/ Axit sunfuric đậm đặc tác dụng với kim loại đồng. Giải thích cho câu trả lời. Các PTHH: H 2 SO 4 + CuO 2H 2 SO 4(đ đ) + Cu CuSO 4 +SO 2 + 2H 2 O(2) Vậy muốn điều chế một lượng CuSO 4 thì phương pháp (1) tiết kiệm được H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O (1) Gọi số mol CuSO 4 cần điều chế là a Từ (1) n CuSO =n H SO = a mol Từ (2) n CuSO =2 n H SO = 2a mol

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2: Hoà tan 1,2 gam Mg bằng 50 ml dung dịch HCl 3M. a/ Viết phương trình phản ứng b/ Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc) c/ Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng ( coi thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể so với thể tích của dung dịch HCl đã dùng)

authorStream Live Help