Chương V, Bai Thuc hanh so 6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng Quý Thầy Cô giáo và các em Học sinh tham dự tiết học hôm nay!

BÀI THỰC HÀNH 6: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC:

BÀI THỰC HÀNH 6: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC Người thực hiện: Bùi Sỹ Nghĩa Trường THCS Hương Ngải Sở giáo dục đào tạo Hµ Néi Phòng giáo dục đào tạo Th¹ch ThÊt

NỘI DUNG THỰC HÀNH:

NỘI DUNG THỰC HÀNH Tr¶ lêi: Thí nghiệm 1 Nước tác dụng với Na Thí nghiệm 2 Nước tác dụng với vôi sống (CaO) Thí nghiệm 3 Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit Câu hỏi: Em hãy cho biết các thí nghiệm được tiến hành trong bài học hôm nay ?

DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 1:

DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 1 Đồ dùng Hoá chất Giấy lọc Kẹp hoá chất Tấm kính Dao Na Phenolphtalein Nước

CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1:

CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1 Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhóng giÊy tÈm dung dÞch phenolphtalein. Lªn tÊm kÝnh ­ít. Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm thÊm kh« b»ng giấy lọc råi cho vào tờ giấy lọc đã chuẩn bị ở trên. Na phản ứng với H 2 O rất mãnh liệt, toả nhiều nhiệt, phải làm với lượng Na ít, thực hiện phản ứng trên giấy lọc thấm nước cho an toàn. Tuyệt đối không được dùng tay cầm Na. Không được ghé mắt gần tấm kính khi phản ứng xảy ra. LƯU Ý THÍ NGHIỆM 1 Câu hỏi : Em hãy cho biết cách tiến hành và các lưu ý cần thiết khi tiến hành thí nghiệm 1?

HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNGTHÍ NGHIỆM 1:

HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNGTHÍ NGHIỆM 1 Hiện tượng - Miếng Na tan dần - Có khí thoát ra - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein tõ kh«ng mµu đổi thành màu đỏ Phương trình phản ứng 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 Câu hỏi : Em hãy nêu hiện tượng của thí nghiệm 1 và viết phản ứng minh hoạ ?

PowerPoint Presentation:

S T T Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát được Kết quả TN -Phương trình phản ứng 1 Nước tác dụng với Na Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước , đặt lên tấm kính ( nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài ). Nhóng tê giÊy tÈm phenolphtalein vµo tÊm kÝnh ­ ít . Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả , cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc trên Hiện tượng - Miếng Na tan dần - Có khí thoát ra - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein Tõ kh«ng mµu đổi thành màu đỏ 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 BẢN TƯỜNG TRèNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC HỌ TÊN: …….NHÓM:…..LỚP:……

DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 2:

DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 2 Đồ dùng Hoá chất Bát sứ Ống nhỏ giọt Muỗng lấy hoá chất Đũa thuỷ tinh Kẹp hoá chất CaO Phenolphtalein hoặc quỳ tím Nước

CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2:

CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2 Dùng muỗng , Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ Cho thêm mẩu Quì tím hoặc phenolphtalein vào bát sứ LƯU Ý THÍ NGHIỆM 2 Phản ứng của CaO với nước cũng toả nhiệt lớn, phải thực hiện với lượng nhỏ CaO, và làm trong bát sứ. Khi cho nước vào nên cho từ từ và lưu ý không để bắn vào người. Câu hỏi : Em hãy cho biết cách tiến hành và các lưu ý cần thiết khi tiến hành thí nghiệm 2?

HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 2:

HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 2 Hiện tượng Mẩu vôi nhão ra Phản ứng toả nhiều nhiệt Dung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh, Phenol phtalein đổi thành màu đỏ. Phương trình phản ứng CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 Câu hỏi : Em hãy nêu hiện tượng của thí nghiệm 2 và viết phản ứng minh hoạ ?

PowerPoint Presentation:

S T T Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát được Kết quả TN -Phương trình phản ứng 1 2 Nước tác dụng với vôi sống (CaO) Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ Mẩu vôi nhão ra Phản ứng toả nhiều nhiệt Dung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh , lµm Phenol phtalein đổi thành màu đỏ . CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 3 BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚc Hä tªn: …….Nhãm:…..Líp:……

PowerPoint Presentation:

DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 3 Đồ dùng Hoá chất Bình tam giác Đèn cồn Nút cao su Muỗng đốt hoá chất Diêm Photpho đỏ Nước Quỳ tím

TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 3:

TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 3 Lấy một bình tam giác, cho vào bình khoảng 5-6 ml nước. Cho vào muỗng đốt hoá chất (có kèm nút cao su xuyên qua) một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh. Đốt muỗng chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt nút lại. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P 2 O 5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành trong bình tam giác

HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 3:

HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 3 Hiện tượng: Photpho cháy sáng Có khói màu trắng tạo thành Sau khi lắc khói màu trắng tan hết Dung dịch làm quì tím đổi thành màu đỏ Phương trình phản ứng P 2 O 5 + 3H 2 O  2H 3 PO 4 Câu hỏi : Em hãy nêu hiện tượng của thí nghiệm 3 và viết phản ứng minh hoạ ?

PowerPoint Presentation:

S T T Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát được Kết quả TN -Phương trình phản ứng 3 Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit Lấy một bình tam giác cho vào bình khoảng 5-6 ml nước . Cho vào muống đốt hoá chất một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh . Đốt muống chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn , khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác , đậy chặt nút lại . Khi photpho cháy hết , lắc đều cho khói P 2 O 5 tan hết trong nước . Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành bình tam giác Photpho cháy sáng Có khói màu trắng tạo thành Sau khi lắc trong n­íc khói màu trắng tan hết Dung dịch làm quì tím đổi thành màu đỏ 4 P + 5 O 2  2 P 2 O 5 P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚc Hä tªn: …….Nhãm:…..Líp:……

KIẾN THỨC CẦN NHỚ SAU 3 THÍ NGHIỆM :

KIẾN THỨC CẦN NHỚ SAU 3 THÍ NGHIỆM 1 . Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng hiđro. 2 . Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành dung dịch bazơ Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh , phenolphtalein kh«ng mµu thành màu đỏ. Nước tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành màu đỏ (hoÆc hång ) . Em hãy trả lời các câu hỏi sau : Câu 1: Một số kim loại mạnh tác dụng với nước tạo ra sản phẩm như thế nào ? Câu 2: Nước tác dụng với ôxít bazơ và ôxít axít tạo ra sản phẩm như thế nào ? Sản phẩm đó làm quỳ tím đổi màu ra sao?

Bài tập: Dùng cách nào đơn giản nhất trong các chất cho sau đây : Quỳ tím; Nhôm; Na để nhận ra Axít sunfuríc; bazơ Natrihiđrôxít và nước ?:

Bài tập: Dùng cách nào đơn giản nhất trong các chất cho sau đây : Quỳ tím; Nhôm; Na để nhận ra Axít sunfuríc; bazơ Natrihiđrôxít và nước ? Trả lời. - lấy một lượng mỗi chất ra từng ống nghiệm. Dùng quỳ tím cho vào từng ống nghiệm thấy: + Một ống nghiệm không làm quỳ tím đổi màu  đó là nước. + Một ống nghiệm làm quỳ tím đổi màu xanh  đó là bazơ + Một ống nghiệm làm quỳ tím đổi màu đỏ  đó là axít.

PowerPoint Presentation:

S T T Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát được Kết quả TN -Phương trình phản ứng 1 Nước tác dụng với Na Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả , cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc trên Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước , đặt lên tấm kính ( nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài ). Nhỏ vào tờ giấy thấm 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein . - Miếng Na tan dần - Có khí thoát ra - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein kh«ng mµu đổi thành màu đỏ 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 2 Nước tác dụng với vôi sống (CaO) Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ Mẩu vôi nhão ra Phản ứng toả nhiều nhiệt Dung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh , Phenol phtalein đổi thành màu đỏ. CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 3 Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit Lấy một bình tam giác cho vào bình khoảng 5-6 ml nước. Cho vào muống đốt hoá chất một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh. Đốt muống chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt nút lại. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P2O5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành bình tam giác Photpho cháy sáng Có khói màu trắng tạo thành Sau khi lắc khói màu trắng tan hết Dung dịch làm quì tím đổi thành màu đỏ 4 P + 5 O 2  2 P 2 O 5 P 2 O 5 + 3H 2 O  2H 3 PO 4 BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH:T ÍNH CHẤT CỦA N­íc.-( Hä tªn: ………………Nhãm:…..)

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ. - Xem trước bài dung dịch : khái niệm về dung môi, chất tan, cách xác định khối lượng của dung dịch.

PowerPoint Presentation:

Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o, c¸c em häc sinh m¹nh khoÎ ! Tr­êng thcs h­¬ng ng¶i

authorStream Live Help