Tinh theo cong thuc hoa hoc hoa8 tiet 31

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô đến dự giờ lớp 8/6 Môn : Hóa học 8

PowerPoint Presentation:

1/ Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất H 2 O. KIỂM TRA BÀI CŨ : 2/ Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất SO 3 .

PowerPoint Presentation:

? 1 Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất H 2 O. KIỂM TRA BÀI CŨ : Giải : Trong 1 mol H 2 O có : 2 mol nguyên tử H và 1 mol nguyên tử O.

PowerPoint Presentation:

? 2 Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố trong hợp chất SO 3. KIỂM TRA BÀI CŨ : Giải : Trong 1 mol SO 3 có : 1 mol nguyên tử S và 3 mol nguyên tử O.

PowerPoint Presentation:

Tiết:31 Bài 21 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC (Tiếp theo) Tuần:16

PowerPoint Presentation:

Bài 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC ( Tiếp theo ) 2. Biết thành phần các nguyên tố , hãy xác định công thức hóa học của hợp chất . Thí dụ : Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là 40%Cu ; 20%S và 40%O. Em hãy xác định CTHH của hợp chất . Biết hợp chất có khối lượng mol là 160 g .

PowerPoint Presentation:

Thí dụ : Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là 40%Cu ; 20%S và 40%O. Em hãy xác định CTHH của hợp chất . Biết hợp chất có khối lượng mol là 160 g . Tóm tắt: % Cu = 40% % S = 20 % % O = 40% M hc = 160 (g) Giải: ? Tìm CTHH - Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: - Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: - CTHH của hợp chất là : CuSO 4 Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 Cu ; 1 S và 4 O. Cu x S y O z

PowerPoint Presentation:

Để xác định CTHH của hợp chất theo thành phần phần trăm ta tiến hành mấy bước .

PowerPoint Presentation:

Bước 1 : Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất. Bước 3 : Lập CTHH của hợp chất. Bước 2 : Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

PowerPoint Presentation:

Tóm tắt: % Na = 43,4% % C = 11,3% % O = 45,3% M B = 106 (g ) ? CTHH của B Giải: Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 Na; 1 C và 3 O. CTHH của hợp chất là : Ví dụ : Khối lượng mol của hợp chất B là 106 g . Biết hợp chất có thành phần phần trăm là 43,4% Na ; 11,3% C và 45,3% O . Hãy xác định CTHH của B Na 2 CO 3

PowerPoint Presentation:

Lời giải: Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 Cu và 1 O. CTHH của hợp chất là : Tóm tắt: % Cu= 80% % O = 20% M hc = 80 (g ) ? CTHH Ví dụ : Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g . Oxit này có thành phần là 80% Cu và 20% O . Hãy tìm CTHH của loại đồng oxit nói trên. CuO

PowerPoint Presentation:

Ví dụ : Biết khối lượng mol của hợp chất A là 58,5 g . Thành phần theo khối lượng của các nguyên tố là 39,32 % Na và còn lại là Cl . Tìm CTHH của A Tóm tắt: % Na = 39,32% % Cl = 60,68% M A = 58,5 (g ) Giải : ? CTHH của A Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có : 1 Na và 1 Cl. CTHH của hợp chất là : NaCl

PowerPoint Presentation:

Ví dụ : Hãy tìm CTHH của khí A . Biết rằng tỉ khối của khí A đối với khí hidro là 17 . Thành phần theo khối lượng của khí A là 5,88% H và 94,12% S Gọi CTHH của hợp chất là : H x S y Tóm tắt: % H = 5,88% % S = 94,12% ? CTHH của A Giải : Trong 1phân tử hợp chất có: 2 H và 1 S CTHH của hợp chất là : H 2 S H x S y

PowerPoint Presentation:

Về nhà: + Học các bước tiến hành xác định CTHH khi biết thành phần phần trăm. + Làm bài tập: 2, 4, 5 SGK trang 71 vào vở bài tập. + Xem lại kiến thức cần nhớ và bài tập ở các chương chuẩn bị tiết ôn tập HKI.

PowerPoint Presentation:

Chân thành cảm ơn quí thầy cô và các em Kính chúc quí thầy cô khỏe mạnh Chúc các em học giỏi

PowerPoint Presentation:

Bài tập trắc nghiệm 1. Một hợp chất có M= 64 g có thành phần khối lượng là: 50%S và 50%O. CTHH của hợp chất là ? a. SO 2 b. SO 3 c. SO 4 d. S 2 O 3 2. Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C và O là m C : m O = 3:8. CTHH của X là ? a. CO b. CO 2 c.CO 3 d. a,b,c đều sai

PowerPoint Presentation:

Giải : Thí dụ : Hãy tìm CTHH đơn giản nhất của một loại oxit lưu huỳnh. Biết rằng trong oxit này có 2 g lưu huỳnh với 3g oxi. Tóm tắt: m S = 2 (g) m O = (g) ? CTHH CTHH đơn giản nhất của hợp chất là : SO 3 S x O y

authorStream Live Help