Chương I, Bài luyện tập 2 (hóa 8)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRÂN TRỌNG ĐÓN CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

HÓA HỌC 8 PGD & ĐÀO TẠO TÂN PHÚ- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN GV: THÁI THỊ HOA- NĂM HỌC 2007-2008

PowerPoint Presentation:

Ô chữ BT vận dụng Trắc nghiệm Tổng kết BÀI CA NTK Bài 8 : BÀI LUYỆN TẬP 2 Bài 11: BÀI LUYỆN TẬP 2

PowerPoint Presentation:

Công thức hóa học. Nguyên tố hóa học. Nguyên tử khối. Phân tử khối. Chất được biểu diễn bằng : 05 04 03 02 01 0

PowerPoint Presentation:

Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm.. Cả hai ý trên đều sai. Công thức hóa học dạng chung: A dùng biễu diễn các đơn chất : Một vài phi kim: Cacbon, silíc lưu huỳnh, phôt pho, Cả hai ý trên đều đúng. ( Cu, Fe, Al, Zn ) ( C,Si, S, P) MINH HỌA 05 04 03 02 01 0

PowerPoint Presentation:

CTHH dạng A x dùng biểu diễn các đơn chất: Cả hai ý trên đều đúng Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm… Nhiều phi kim :Hiđro, nitơ, oxi, clo… Cả hai ý trên đều sai H 2 , N 2 , O 2 , Cl 2 … Minh họa 05 04 03 02 01 0

PowerPoint Presentation:

Công thức hóa học của hợp chất được biểu diễn dưới dạng : H 2 O CaCO 3 , Cả hai ý trên đều đúng Cả hai ý trên đều sai. A x B y C z … A x B y . Minh họa 05 04 03 02 01 0 Ca(NO 3 ) 2

PowerPoint Presentation:

Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì? Hóa trị. Chỉ số. Hệ số. Cả ba ý trên đều đúng 05 04 03 02 01 0

PowerPoint Presentation:

a.x = b.y x. y = a. b a. y = b. x Cả ba ý trên đều đúng Trong công thức hóa học, Tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Hợp chất A x B y . Với : A ,B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử. a, b là hóa trị của A, B , theo quy tắc hóa trị luôn có: a b Minh họa 05 04 03 02 01 0

PowerPoint Presentation:

Bài tập vận dụng

PowerPoint Presentation:

Cu (OH) 2 P Cl 5 Fe (NO 3 ) 3 Si O 2 NTHH -Nhóm nguyên tử Hóa trị (OH),Cl, (NO 3 ) I O II Tính hóa trị của đồng (Cu) , Phốtpho (P) ,silic (Si), sắt (Fe) trong các công thức hóa học sau: Bài tập 1 trang 41 sgk

PowerPoint Presentation:

Bài 1a- tr 41 sgk. Cu có hóa trị : II (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Bài 1b- tr 41 sgk. P có hóa trị : V (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Bài 1c- tr 41 sgk. Fe có hóa trị: III (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Bài 1d- tr 41 sgk. Si có hóa trị : IV (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Kali (K) liên kết với Clo(Cl) Bari(Ba) liên kết với Clo(Cl) Kali (K) liên kết với nhóm (SO 4 ) Bari(Ba) liên kết với nhóm (SO 4 ) Thảo luận nhóm Bài 4 tr41 sgk: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:

PowerPoint Presentation:

Bài 4a tr41 sgk. (đvC) (30đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Bài 4a tr41 sgk. (đvC) (30đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Bài 4b tr41 sgk. (đvC) (30đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Bài 4b tr41 sgk. (đvC) (30đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ) (5đ)

PowerPoint Presentation:

Theo hóa trị của sắt trong công thức hóa học Fe 2 O 3, Hãy chọn CTHH đúng của Fe liên kết với nhóm (SO 4 )? Bài 3 tr 41 sgk . Fe SO 4 Fe 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) 2 Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe 3 (SO 4 ) 2 A B C D E

PowerPoint Presentation:

Bài 2 tr 41 sgk: Cho biết công thức hóa học hợp chất tạo bởi: Nguyên tố X với O là XO , Nguyên tố Y với H là YH 3 . ( X,Y là nguyên tố nào đó):Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chấtcủa X với Y ? XY 3 X 3 Y X 2 Y 3 X 3 Y 2 XY A B C D E

PowerPoint Presentation:

BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI Hiđrô là một. Mười hai cột cacbon. Nitơ mười bốn tròn. Oxi trăng mười sáu. Natri hay lâu lâu Nhảy tót lên hai ba . Khiến magiê gần nhà, Ngậm ngùi nhận hai bốn. Sáu tư đồng nổi cáu. Bởi kém kẽm sáu lăm. Tám mươi brôm nằm. Xa bạc một linh tám. Bari buồn chán ngán, một ba bảy ít chi. Kém người ta còn gì, Thủy ngân hai linh mốt. Còn tôi đi sau rốt. Hai bảy nhôm la lớn. Lưu huỳnh giành ba hai. Khác người thật là tài. Clo ba lăm rưỡi. Kali thích ba chín. Canxi tiếp bốn mươi. Năm lăm mangan cười. Sắt đây rồi năm sáu

PowerPoint Presentation:

KiẾN THỨC CẦN NHỚ Chất được biểu diễn bằng CTHH. CTHH dạng chung của đơn chất , hợp chất . Ý nghĩa của CTHH Qui tắc hóa trị . Tính hóa trị của nguyên tố . Lập công thức hóa học của hợp chất . LÍ THUYẾT BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Bài 2 và bài 3 Trang 14 sgk Bài tập về nhà

PowerPoint Presentation:

BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI Hiđrô là một. Mười hai cột cacbon. Nitơ mười bốn tròn. Oxi trăng mười sáu. Natri hay lâu lâu Nhảy tót lên hai ba . Khiến magiê gần nhà, Ngậm ngùi nhận hai bốn. Sáu tư đồng nổi cáu. Bởi kém kẽm sáu lăm. Tám mươi brôm nằm. Xa bạc một linh tám. Bari buồn chán ngán, một ba bảy ít chi. Kém người ta còn gì, Thủy ngân hai linh mốt. Còn tôi đi sau rốt. Hai bảy nhôm la lớn. Lưu huỳnh giành ba hai. Khác người thật là tài. Clo ba lăm rưỡi. Kali thích ba chín. Canxi tiếp bốn mươi. Năm lăm mangan cười. Sắt đây rồi năm sáu

PowerPoint Presentation:

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY

PowerPoint Presentation:

GV : THÁI THỊ HOA THCS TRƯỜNG SƠN -TÂN PHÚ ĐỒNG NAI. Năm học 2007 -2008

authorStream Live Help