Bai 57 Thuc hanh nhan biet anh sang don sac

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

TIẾT 63: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC TRÊN ĐĨA CD:

TI ẾT 63: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC TRÊN ĐĨA CD

PowerPoint Presentation:

TI ẾT 63: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC TRÊN ĐĨA CD

1 Trả lời câu hỏi. a) ánh sáng đơn sắc là gì ? :

1 Trả lời câu hỏi . a) ánh sáng đơn sắc là gì ? ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích ánh sáng đó thành các ánh sáng có màu khác được

PowerPoint Presentation:

b) ánh sáng không đơn sắc là gì? ánh sáng không đơn sắc tuy cũng có một màu nhất định, nhưng nó là sự pha trộn của nhiều ánh sáng màu ; do đó ta có thể phân tích ánh sáng không đơn sắc thành nhiều ánh sáng có màu khác nhau.

PowerPoint Presentation:

c) Trình bày nhận biết về ánh sáng đơn sắc hoặc không đơn sắc bằng đĩa CD Muốn biết một chùm sáng màu có phải là đơn sắc hay không, ta chiếu chùm sáng đó vào mặt ghi của một đĩa CD và quan sát chùm sáng phản xạ chỉ có một màu nhất định thì ánh sáng chiếu tới đĩa là ánh sáng đơn sắc. Nếu thấy trong chùm phản sạ có nhiều ánh sáng màu thì ánh sáng chiếu tới đĩa là ánh sáng không đơn sắc.

2. Kết quả a) Màu của các ánh sáng được phân tích ra từ các ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu khác nhau.:

2. Kết quả a) Màu của các ánh sáng được phân tích ra từ các ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu khác nhau. Kết quả quan Lần sát thí nghiệm Các màu của ánh sáng đựơc phân tích ra ánh sáng màu được tạo ra nhờ tấm lọc là đơn sắc hay không đơn sắc Với tấm lọc màu đỏ Màu đỏ Đơn sắc Với tấm lọc màu Màu vàng Đơn sắc vàngVới tấm lọc màu lam Màu lam Đơn sắc

b) Kết luận chung về sự đơn sắc hay không đơn sắc của ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu ………………………………………………………………………………:

b) Kết luận chung về sự đơn sắc hay không đơn sắc của ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm lọc màu ………………………………………………………………………………

authorStream Live Help