Chương III, Bài 51 Bài tập quang hình học

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Phòng giáo dục Đà lạt Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu GIÁO ÁN DỰ THI Ứng dụng công nghệ thông tin ĐàLạt , ngày 12 / 1/ 2008

PowerPoint Presentation:

THCS Nguyễn Đình Chiểu Lớp 9

Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra bài cũ 1. Vật kính của một máy ảnh không thể là một thấu kính phân kỳ là do : Làm máy ảnh cồng kếnh Ảnh thực hiện trên phim mờ , không rõ nét Ảnh không hiên lên trên phim vì ảnh là ảnh ảo Ảnh ảo nhỏ hơn vật 2. Một vật nằm trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ thì luôn cho : Ảnh ảo , cùng chiều và nhỏ hơn vật Ảnh ảo , cùng chiều và lớn hơn vật Ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật Ảnh thật , ngược chiều và lớn hơn vật 3. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TKHT nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính đó . Vẽ hình sự tạo ảnh của vật sáng AB qua thấu kính trên

ĐÁP ÁN :

B C ĐÁP ÁN 1 2 3 B A F O I F’ A’ B’

PowerPoint Presentation:

TIẾT 52 : ÔN TẬP Giaùo vieân: Phaïm Myõ Traâm

PowerPoint Presentation:

PHẦN 1 LÝ THUYẾT

PowerPoint Presentation:

HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM THẢO LUẬN CÁC CÂU HỎI SAU

PowerPoint Presentation:

I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Hiện tượng ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

PowerPoint Presentation:

Vẽ hình minh hoạ,chỉ ra tia tới và tia khúc xạ TIA TỚI TIA KHÚC XẠ

PowerPoint Presentation:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới 3/ Khi truyền từ nước sang không khí thì góc tới thế nào với góc khúc xạ? Và ngược lại từ không khí sang nước?

PowerPoint Presentation:

- Khi góc tới tăng ( hoặc giảm ) thì góc khúc xạ cũng tăng ( hoặc giảm ) theo. - Khi góc tới bằng 0 thì góc khúc xạ cũng bằng 0 Tia sáng không bị gãy khúc. 4/ Khi góc tới tăng hay giảm thì góc khúc xạ như thế nào? - Khi tia tới bằng 0 thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

? + TKHT có những đặc điểm gì? + Chiếu chùm tia tới // trục chính , tia ló sau TK có đặc điểm gì? - TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa. -Chùm tia tới // trục chính , cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm. ? B/ THẤU KÍNH HỘI TỤ & THẤU KÍNH PHÂN KỲ ẢNH CỦA 1 VẬT TẠO BỞI TKHT , THẤU KÍNH PHÂN KỲ TKPK có đặc điểm gì? Cách nhận biết TKPK? -Khi chiếu chùm tia tới // trục chính thì chùm tia ló có đặc điểm gì? - Tia sáng tới qua quang tâm ,thì tia ló thế nào? TKPK làm bằng vật liệu trong suốt, có phần rìa dày hơn phần giữa. +Chiếu chùm tia tới // với trục chính của TKPK , cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F của TK.

PowerPoint Presentation:

Vật thật ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. TKPK TKHT Vật thật ảnh thật, ngược chiều vật. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. CÁCH VẼ ẢNH CỦA VẬT QUA TKHT VÀ THPK

PowerPoint Presentation:

1) Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính : B B O O

PowerPoint Presentation:

Vẽ 2 trong 3 tia sau : a) Tia sáng qua quang tâm O, truyền thẳng B O F F’ B O F’ F

PowerPoint Presentation:

b) Tia tới song song trục chính, tia ló ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh chính F’ . B O F F’ B O F’ F

PowerPoint Presentation:

c) Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm vật chính F, tia ló song song trục chính . B O F F’ B O F’ F B’ B’ Chùm tia ló ( hoặc đường kéo dài ) cắt nhau tại ảnh B’ của B.

PowerPoint Presentation:

2) Vật có dạng một đọan thẳng nhỏ  với trục chính : B O F F’ B O F’ F B’ B’ Vẽ ảnh B’ của B, hạ B’A’  trục chính  ảnh A’B’ của AB. A A A’ A’

PowerPoint Presentation:

d d d’ d’ f f B O F’ F B’ A A’ B O F F’ B’ A A’

PowerPoint Presentation:

D- SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢMH. Máy ảnh dùng để làm gì ? Máy ảnh có những bộ phận nào ? - Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật mà ta muốn chụp trên phim. Máy ảnh có 2 bộ phận chính vật kính và buồng tối - Dùng máy ảnh có tiêu cự 6,5 cm để chụp ảnh của 1 người cao 1,6 m , đứng cách máy 3,6 m a- Hãy vẽ ảnh của đỉnh đầu người ấy trên phim ( không cần đúng tỉ lệ) b-Xác định khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh? Độ cao của ảnh là bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

PHẦN 2 BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

a b c d g e HỌC SINH CHON BẤT KỲ SỐ NÀO . VÀ SUY NGHĨ TRONG THỜI GIAN 2 PHÚT ĐỂ TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP CỦA HÌNH MÌNH CHỌN

1 Đặt vật sáng AB trước một thấu kinh hội tụ có tiêu cự f = 8cm . Vật sáng AB cách TK một khoảng OA = d = 12cm . a. Vẽ và nêu tính chất của ảnh trong trường hợp này ? b. Biết vật có chiều cao 0,6cm . Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ? :

1 Đặt vật sáng AB trước một thấu kinh hội tụ có tiêu cự f = 8cm . Vật sáng AB cách TK một khoảng OA = d = 12cm . a. Vẽ và nêu tính chất của ảnh trong trường hợp này ? b. Biết vật có chiều cao 0,6cm . Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ? GIẢI  TA CÓ : Δ ABO và Δ A’B’O ĐỐNG DẠNG B I A O F’ A’ B’ Ảnh thật , ngược chiều với vật TA CÓ : Δ A’B’O và Δ OI F’ ĐỐNG DẠNG TỪ 1 & 2 TA CÓ

PowerPoint Presentation:

TA CÓ : Δ ABO và Δ A’B’O ĐỐNG DẠNG B I A O F’ A’ B’ Ảnh thật , ngược chiều với vật TA CÓ : Δ A’B’O và Δ OI F’ ĐỐNG DẠNG TỪ 1 & 2 TA CÓ Thay A’O VÀO (1) TA CÓ A’O = 24 cm , A’B’ = 1,2 cm

2./ Trên hình vẽ A’B’ và AB là ảnh của vật tạo bởi thấu kính , biết vật cao gấp bốn lần ảnh , thấu kính có tiêu cự f = 40 cm a. Vẽ hình sự tạo thành ảnh , Xác định quang tâm , tiêu điểm , tên loại thấu kính b. Xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính c.Tính khoảng cách từ ảnh đến vật d. Giả sử AB = 2A’B’ Nếu vật nằm cách ảnh 20cm Tính lại tiêu cự của thấu kính nói trên :

2./ Trên hình vẽ A’B’ và AB là ảnh của vật tạo bởi thấu kính , biết vật cao gấp bốn lần ảnh , thấu kính có tiêu cự f = 40 cm a. Vẽ hình sự tạo thành ảnh , Xác định quang tâm , tiêu điểm , tên loại thấu kính b. Xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính c.Tính khoảng cách từ ảnh đến vật d. Giả sử AB = 2A’B’ Nếu vật nằm cách ảnh 20cm Tính lại tiêu cự của thấu kính nói trên GIẢI O F’ B A A’ B’

PowerPoint Presentation:

Mà A’B’ = OI Nếu A’A = 20 cm và AB = 2 A’B’ ta có

3. Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì:

3. Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì Góc tới lớn hơn góc khúc xạ Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ Góc tới bằng góc khúc xạ Góc tới gấp hai lần góc khúc xạ 

4. Một vật nằm trong khỏang tiêu cự của một thấu kính hội tụ thì luôn cho ::

4. Một vật nằm trong khỏang tiêu cự của một thấu kính hội tụ thì luôn cho : Ảnh ảo , cùng chiều và nhỏ hơn vật Ảnh ảo , cùng chiều và lớn hơn vật Ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật Ảnh thật , ngược chiều và lớn hơn vật

5/ Ảnh A’B’ của vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tính chất  : :

5/ Ảnh A’B’ của vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tính chất : Lớn hơn vật , cùng chiều với vật Nhỏ hơn vật , cùng chiều với vật Nhỏ hơn vật , ngược chiều với vật Lớn hơn vật , ngược chiều với vật

PowerPoint Presentation:

6/ Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30cm , vật thật AB cách thấu kính 15 cm sẽ cho ảnh : Ảo , cách thấu kính 30cm , cùng chiều và lớn gấp hai lần vật Ảo , cách thấu kính 10cm , cùng chiều và lớn gấp 1,5 lần vật Thật , cách thấu kính 30cm , ngược chiều và lớn gấp hai lần vật Thật , cách thấu kính 30cm , ngược chiều và lớn gấp hai lần vật

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ : HỌC TẤT CẢ CÁC BÀI TỪ BÀI 40  47 LÀM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP ÔN LẠI CÁC KIÊN THỨC TRONG TÂM ĐÃ HỆ THỐNG LẠI TRONG TIẾT HỌC HÔM NAY CHUẨN BỊ GIẤY , BÚT , MÁY TÍNH ĐỂ TIẾT SAU LÀM BÀI 45 PHÚT

PowerPoint Presentation:

GIỜ HỌC ĐÃ HẾT KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE – CÁC EM HỌC SINH NGOAN – HỌC TỐT

authorStream Live Help