Chương III, Bài 50 Kính lúp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNG HÔM NAY

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 2 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? 1. a. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. b. Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G) được ghi bằng các con số như: 2x, 3x, 5x,... Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn. Số bội giác thường được ghi ngay trên vành đỡ kính.

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 3 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? C. Giữa số bội giác và tiêu cự f (đo bằng đơn vị xentimet) của một kính lúp có hệ thức G = 25 : f 2. Dùng một vài kính lúp có số bội giác khác nhau để quan sát cùng một vật nhỏ, tính tiêu cự của các kính lúp đó. C 1 . Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng dài hay càng ngắn? Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng ngắn.

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 4 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? C 2 . Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp là bao nhiêu? Tiêu cự dài nhất của kính lúp là: f = 25 : 1,5 = 16,7cm

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 5 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính.

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 6 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp. 1. Hãy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, đo khoảng cách từ vật đến kính, so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của kính rồi vẽ ảnh của vật qua kính lúp (hình 50.2) O F F , A B A 1 B 1

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 7 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp A B O A 1 B 1 F F , C 3 Qua kính sẽ có ảnh thật hay ảo? To hay nhỏ hơn vật? Qua kính sẽ có ảnh ảo, ảnh to hơn vật. C 4 Muốn có ảnh như ở C 3 , ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Muốn có ảnh như ở C 3 , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp.

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 8 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cư ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó.

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 9 Tiết 56: KÍNH LÚP I.Kính lúp là gì? II.Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp III.Vận dụng: C 5 Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp C 6 Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn? Trong hai kính đó, kính nào có tiêu cự dài hơn? Dùng kính lúp có số bội giác 3x ta sẽ thấy ảnh lớn hơn khi dùng kính lúp có số bội giác 2x khi quan sát cùng một vật trong cùng một điều kiện quan sát. Kính lúp 2x có tiêu cự dài hơn kính 3x .

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 10 Tiết 56: KÍNH LÚP I.Kính lúp là gì? II.Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp III.Vận dụng:C 5 , C 6 . -Kính lúp là thấu kính như thế nào? dùng để làm gì? -Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng nào trước kính để ta nhìn thấy ảnh ảo lớn hơn vật? -Số bội giác liên quan như thế nào đến ảnh?

Tiết 56: KÍNH LÚP:

TRẦN THỊ THANH NGA- THCS KIM ĐỒNG 11 Tiết 56: KÍNH LÚP I. Kính lúp là gì? Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III.Vận dụng:C 5 , C 6 . IV. Dặn dò: Làm các BT từ 50.1- 50.6(SBT), Chuẩn bị bài: BT quang hình học.

authorStream Live Help