Chương III, Bài 48 Mắt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trăm nghe không bằng một thấy Trăm hay không bằng tay quen Tổ Lý - Tin GV Huỳnh Văn Đua

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết cấu tạo của máy ảnh? . Ảnh trên phim có đặc điểm gì? Bạn Tùng chụp vật cao 80cm , cách chổ máy 2m . Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh? Làm thế nào ta biết được các hình ảnh sau đây là đẹp hay không?

PowerPoint Presentation:

Mắt có những bộ phận chính nào? Tiết 56 Bài 48 Mắt

PowerPoint Presentation:

Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt Thể thủy tinh Màng lưới Vậy mắt và máy ảnh có những đặc điểm gì giống nhau? Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt

PowerPoint Presentation:

Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt So sánh mắt và máy ảnh Thể thủy tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt? Vậy khi nhìn vật ở gần và ở xa để có ảnh rõ nét trên màng lưới thì mắt ta phải làm thế nào?

PowerPoint Presentation:

F F Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt II Sự điều tiết Quan sát hình và cho biết khi vật di chuyển ra xa thì ảnh thật của vật và tiêu điểm như thế nào?

PowerPoint Presentation:

F F Hãy cho biết tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở gần dài, ngắn khác nhau như thế nào? Trong quá trình điều tiết để cho ảnh rõ nét trên màng lưới thì thể thủy tinh phải thay đổi như thế nào?

PowerPoint Presentation:

C c C v Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt II Sự điều tiết III Điểm cực cận và điểm cực viễn Điểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn thấy khi không điều tiết gọi là gì?. Khoảng cách từ mắt điểm đó gọi là gì? Điểm xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn thấy khi không điều tiết gọi là gì?.Khoảng cách từ mắt đến điểm đó gọi là gì?

PowerPoint Presentation:

Bản đo thị lực

PowerPoint Presentation:

Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt II Sự điều tiết III Điểm cực cận và điểm cực viễn IV Vận dụng C 5 Một người đứng cách một cột điện 20m . Cột điện cao 8m . Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu cm? Ta có h’/ h = d’/ d => h’= h* d’/d = 800*2/2000 = 0,8cm C 6 Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất?. Khi nhìn ở điễm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? F Cc Cv F

PowerPoint Presentation:

Hai bộ phận chính của mắt là gì? Thể thủy tinh và màng lưới Thể thủy tinh giống bộ phận nào của máy ảnh?.Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên bộ phận nào của mắt? Để nhìn rõ vật ở gần hay ở xa mắt ta phải làm gì? Khi điều tiết thể thủy tinh thay đổi như thế nào? Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ vật khi không điều tiết gọi là gì? Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ gọi là gì?Khoảng cách từ điểm đó đến mắt đối với mắt thường là bao nhiêu? The end

authorStream Live Help