Chương III, Bài 46 Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP GV: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Nguyễn Hùng TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO Nguyễn Hùng Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ Nguyễn Hùng Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ Tiết 52: THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. Tiết 52: Tiết 52: I. Mục đích : Tiết 52: 1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. 2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. a) Dựng ảnh A’B’ của vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng OA = d = 2f. Tiết 52: Tiết 52: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành :

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. Tiết 52: Tiết 52: I. Mục đích : Tiết 52: 1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. 2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. b) Dựa vào hình vẽ trên, chứng minh trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau: OA = OA’ ( d = d’ ). Tiết 52: Tiết 52: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành :

PowerPoint Presentation:

c) Ảnh này có kích thước như thế nào so với vật? THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. I. Mục đích : 1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. 2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. Tiết 52: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành :

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. I. Mục đích : 1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. 2 . Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. Tiết 52: d) Lập công thức tính tiêu cự của thấu kính hội tụ trong trường hợp này: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành :

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. I. Mục đích : 1. Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. 2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. Tiết 52: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành : e) Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp này:

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. I. Mục đích : Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. Tiết 52: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành : 2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. III. Dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm: 1. Một thấu kính hội tụ cần đo tiêu cự. 2. Một vật sáng có dạng chữ L, hoặc E, F... 4. Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất 1mm. 5. Một màn ảnh. 3. Một ngọn nến. 6. Một giá quang học trên có giá đỡ vật, thấu kính và màn ảnh.

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. I. Mục đích : Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của thấu kính hội tụ. Tiết 52: II. Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành : 2. Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ theo phương pháp nêu trên. III. Dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm: IV. Nội dung thực hành: 1. Lắp ráp dụng cụ thí nghiệm: 2. Tiến hành thí nghiệm:

PowerPoint Presentation:

TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Dùng thước đo chiều cao h của vật. 6. Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức: 2 . Cố định thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ảnh sát gần và cách đều thấu kính. 3. Dịch vật và màn ra xa thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn (ảnh thật, ngược chiều) và ảnh có kích thước bằng vật ( h’ = h ). 4. Kiểm tra lại hai điều kiện d = d’ , h’ = h. 5. Xác định khoảng cách L từ vật tới màn.

PowerPoint Presentation:

Bài học kết thúc tại đây. D ặn dò: Về nhà xem trước bài: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh.

PowerPoint Presentation:

An Khang, ThÞnh V­îng. M¹nh KhoÎ, H¹nh Phóc. M¹nh KhoÎ, H¹nh Phóc. An Khang, ThÞnh V­îng. KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o An Khang, ThÞnh V­îng. An Khang, ThÞnh V­îng. M¹nh KhoÎ, H¹nh Phóc. An Khang, ThÞnh V­îng. M¹nh KhoÎ, H¹nh Phóc. M¹nh KhoÎ, H¹nh Phóc. M¹nh KhoÎ, H¹nh Phóc. và các em học sinh và các em học sinh và các em học sinh

PowerPoint Presentation:

e) Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính theo phương pháp Din-béc-man : 1. Đo chiều cao h của vật. 6. Tính tiêu cự của thấu kính theo công thức: 2 . Cố định thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ảnh sát gần và cách đều thấu kính. 3. Dịch vật và màn ra xa thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn ( ảnh thật, ngược chiều ) và ảnh có kích thước bằng vật ( h’ = h ). 4. Kiểm tra lại hai điều kiện d = d’ , h’ = h . 5. Xác định khoảng cách L từ vật tới màn.

PowerPoint Presentation:

Thấu kính

PowerPoint Presentation:

Vật chữ F

PowerPoint Presentation:

Ngọn nến

PowerPoint Presentation:

Thước thẳng

PowerPoint Presentation:

Màn ảnh

authorStream Live Help