Chương II, Bài 37 Máy biến thế

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRÖÔØNG THCS LOÄC ÑIEÀN GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 9 GV thực hiện : Nguy ễn Văn Vũ KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO, CHÀO CÁC EM HỌC SINH.

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Viết công thức tính công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện. Nêu cách làm giảm hao phí điện năng khi truyền tải điện năng đi xa? Câu 2: Để giảm điện năng hao phí đi 100 lần thì phải tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên bao nhiêu lần? Vì sao? KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 43-Bài 37 MÁY BIẾN THẾ

Một số hình ảnh về máy biến thế:

1) Cấu tạo: I- Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế . Bài 37: MÁY BIẾN THẾ Một số hình ảnh về máy biến thế - Kí hiệu  - Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. (Cuộn sơ cấp: nối nguồn; Cuộn thứ cấp: nối tải.) - Một lõi sắt (hay thép) có pha silic (thép kỹ thuật điện) chung cho cả hai cuộn dây.    

PowerPoint Presentation:

1) Cấu tạo: I- Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế . Bài 37: MÁY BIẾN THẾ

PowerPoint Presentation:

Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn sơ cấp) có sáng lên không? Tại sao ? Bài 37: MÁY BIẾN THẾ Đèn sáng. Vì khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì lõi sắt bị nhiễm từ và có từ trường biến thiên, từ trường này sẽ xuyên qua tiết diện của cuôn dây thứ cấp do đó sẽ tạo ra trong cuộn dây thứ cấp một dòng điện cảm ứng, nên đèn sáng. Thí nghiệm C1

2) Nguyên tắc hoạt động máy biến thế::

2) Nguyên tắc hoạt động máy biến thế: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Bài 37: MÁY BIẾN THẾ

PowerPoint Presentation:

Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp là hiệu điện thế xoay chiều? Tại sao? Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều chạy qua. Từ trường trong lõi sắt biến thiên  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả, trong cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều. Bởi vậy hai đầu cuộn thứ cấp có một hiệu điện thế xoay chiều. C2 Bài 37: MÁY BIẾN THẾ U 1 U 2

PowerPoint Presentation:

Bài 37: MÁY BIẾN THẾ U 1 U 2  Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều. 3) Kết luận:

PowerPoint Presentation:

1. Quan sát II. Tác dụng làm thay đổi hiệu điện thế của máy biến thế 6 9 3 3 3 2 6 3 1 n 2 (Vòng) n 1 (Vòng) U 2 (V) U 1 (V) Lần đo Giá trị đo Bài 37: MÁY BIẾN THẾ Kết quả: Căn cứ vào các số liệu trên, hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn tương ứng. C3

PowerPoint Presentation:

Bài 37: MÁY BIẾN THẾ 2. Kết luận  Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỷ lệ với số vòng dây cuộn tương ứng: 1. Quan sát II. Tác dụng làm thay đổi hiệu điện thế của máy biến thế  + Khi n 1 >n 2 thì U 1 >U 2 , ta có máy hạ thế. + Khi n 1 <n 2 thì U 1 <U 2 , ta có máy tăng thế.

PowerPoint Presentation:

Nhà máy công nghiệp Điện sinh hoạt Nhà máy điện Điện năng được truyền tải từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải. + Nơi nào đặt máy tăng thế ? + Nơi nào đặt máy hạ thế ? III. L ắp đặt m áy bi ến th ế ở hai đầu đường d â y t ải đ i ện Bài 37: MÁY BIẾN THẾ 1. Tăng thế 3. Hạ thế 2. Hạ thế 4. Hạ thế

PowerPoint Presentation:

+Số vòng của cuộn 6V: (vòng) (vòng) IV- Vận dụng + Số vòng của cuộn 3V: Trả lời cuộn 3V Trả lời cuộn 6V Bài 37: MÁY BIẾN THẾ Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ HÐT từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng dây của các cuộn thứ cấp tương ứng. C4

KIẾN THỨC THỰC TẾ:

KIẾN THỨC THỰC TẾ 1. Tại sao mỏ hàn điện lại nóng nhanh vậy? Ví dụ: Mỏ hàn của Đức CFN3614 cuộn sơ cấp: 4400 vòng, cuộn thứ cấp: 2 vòng - Công suất 100W. Ta tính được: I = 100 : 0,1= 1000A. Dòng điện lớn như vậy nên nóng tức thời. Tuỳ theo từng loại, hai cuộn có số vòng khác nhau. Máy biến thế ngoài tính năng tăng , giảm điện thế xoay chiều còn có tính năng quan trọng là làm biến đổi cường độ dòng điện . Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp tỷ lệ nghịch với số vòng dây . AC : 0,1 V AC : 220 V

PowerPoint Presentation:

Bài 37: MÁY BIẾN THẾ Trạm biến thế

PowerPoint Presentation:

Bài 37: MÁY BIẾN THẾ

PowerPoint Presentation:

Công việc về nhà Học bài. Làm bài tập từ 37.1 đến 37.6 SBT. Đọc mục “Có thể em chưa biết” Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành bài 38.

PowerPoint Presentation:

Bài học đã kết thúc, xin cảm ơn quý thầy cô giáo

authorStream Live Help