Bai 35 Cac tac dung cua dong dien xoay chieu docuong do dong dien va

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC

PowerPoint Presentation:

˜ K ˜ K TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU C1: SGK Kết luận: Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang, từ.

PowerPoint Presentation:

N S N S - + K - + K TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Thí nghiệm: Trường hợp a Khi đảo cực của nguồn điện lực từ tác dụng lên cực N của nam châm cũng đổi chiều

PowerPoint Presentation:

N S ˜ K TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Thí nghiệm : Trường hợp b Trường hợp a Khi đổi nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều lực từ lần lượt tác dụng lực hút, lực đẩy lên cực N của nam châm . Do dòng điện luân phiên đổi chiều . 2. Kết luận: Lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều

PowerPoint Presentation:

3 0 6 V + - 0.5 0 1 A + - k 3 0 6 V + - 0.5 0 1 A + - K TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Thí nghiệm : Trường hợp a Khi đảo cực của nguồn điện kim của amphe kế và vôn kế quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ .

PowerPoint Presentation:

3 0 6 V + - 0.5 0 1 A + - ˜ k TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Thí nghiệm : Trường hợp b Trường hợp a Khi đổi nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều kim của ampe kế và vôn kế không hoạt động

PowerPoint Presentation:

3 0 6 V 0.5 0 1 A ˜ ˜ ˜ K 3 0 6 V 0.5 0 1 A ˜ ˜ ˜ K TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Thí nghiệm : Trường hợp c Trường hợp a - Trường hợp b Khi đảo cực của nguồn điện xoay chiều kim của ampe kế và vôn kế vẫn hoạt động bình thường

PowerPoint Presentation:

TIẾT 39: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Thí nghiệm : 2. Kết luận: Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC để đo các giá trị hiệu dụng của cường độ và hiệu điện thế xoay chiều . Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện xoay chiều không cần phân biệt các chốt của chúng . IV. VẬN DỤNG C3 : SGK Sáng như nhau. Vì hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tương đương với hiệu điện thế một chiều có cùng giá trị .

PowerPoint Presentation:

˜ K C4 : SGK Có . Vì dòng điện xoay chiều chạy vào cuộn dậy của nam châm điện tạo ra một từ trường biến đổi. Các đường sức từ của từ trường trên xuyên qua tiết diện S của cuộn dây B biến đổi . Do đó trong cuộn dây B xuất hiện dòng điện cảm ứng .

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ : - Về nhà học bài phần ghi nhớ - Làm các bài tập từ 35.1 đến 35.5 trong sách bài tập - Đọc và soạn bài truyền tải điện năng đi xa.

authorStream Live Help