Chương II, Bai 23 Tu pho duong suc tu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Phát biểu ghi nhớ bài: “ Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường ” Xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường. Nam châm hoặc dòng điện đều có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần nó. Người ta dùng kim nam châm để nhận biết từ trường. 2. Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không? Đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB. Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Bắc-Nam thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại.

Bài 23: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ:

Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ Ta đã biết xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có từ trường. Bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy từ trường. Vậy làm thế nào để có thể hình dung ra từ trường và nghiên cứu từ tính của nó một cách dễ dàng, thuận lợi? I. TỪ PHỔ: 1. Thí nghiệm: C1: Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp như thế nào? Mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường này càng thưa dần. 2. Kết luận: Hình ảnh các đường mạt sắt xung quanh nam châm được gọi là từ phổ . Từ phổ cho hình ảnh trực quan về từ trường.

PowerPoint Presentation:

II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: 1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ: a. Dùng bút chì tô dọc theo các đường mạt sắt nối từ cực nọ sang cực kia của nam châm trên tấm nhựa. Ta sẽ được các đường liền nét, biểu diễn đường sức của từ trường gọi là đường sức từ . Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ N S

PowerPoint Presentation:

C2: Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ ? Trên mỗi đường sức từ, kim nam châm định hướng theo một chiều nhất định N S Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: 1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ: Qui ước : Chiều đường sức từ của kim nam châm có hướng đi từ cực Nam đến cực Bắc . b. Dùng kim nam châm nhỏ đặt nối tiếp nhau trên một đường sức từ vừa vẽ được.

PowerPoint Presentation:

C3: Đường sức từ có chiều đi vào cực nào và đi ra từ cực nào của thanh nam châm? Bên ngoài thanh nam châm, các đường sức từ đều có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam 2. Kết luận: Các đường sức từ có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm. Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: N S

PowerPoint Presentation:

I. TỪ PHỔ: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: III. VẬN DỤNG: C4: Hãy vẽ các đường sức từ của nam châm. Nhận xét về các dạng đường sức từ ở khoảng giữa hai từ cực? Ở khoảng giữa hai cực từ của nam châm hình chữ U, các đường sức từ gần như song song với nhau Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ N S

PowerPoint Presentation:

I. TỪ PHỔ: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: III. VẬN DỤNG: C5: Hãy xác định tên các cực từ của nam châm ? Mũi tên chỉ chiều của đường s ức từ đi ra từ A và đi vào B => B là cực Nam, A là cực Bắc. Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ B A N S

PowerPoint Presentation:

I. TỪ PHỔ: II. ĐƯỜNG SỨC TỪ: III. VẬN DỤNG: C6: Vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng. N S Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ Các đường sức từ có chiều đi từ cực Bắc của nam châm bên trái sang cực Nam của nam châm ở bên phải.

PowerPoint Presentation:

GHI NHỚ: Bài 23 : TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ  Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.  Các đường sức từ có chiều nhất định . Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm.

authorStream Live Help