Chương I, Bài tập về công suất dòng điện và điện năng sử dụng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - TRƯỜNG THCS TRUNG HẢI Môn: VẬT LÝ Lớp: 9C CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP!

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Hãy viết công thức tính công của dòng điện? Giải thích? Câu 2 : Giải bài tập 13.3-SBT Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Hãy tính: a) Điện trở của đèn khi đó. b) Điện năng mà đèn sử dụng trong thời gian trên. CÂU HỎI

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - KIỂM TRA BÀI CŨ ĐÁP ÁN Câu 1: Công thức tính công của dòng điện: A = P t = UIt trong đó: - U: Hiệu điện thế (V) - I: Cường độ dòng điện (A) - t: Thời gian dòng điện chạy qua (s)

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - KIỂM TRA BÀI CŨ ĐÁP ÁN Câu 2: a) Điện trở của đèn là: R = = = 3 ( ). b) Điện năng mà đèn sử dụng trong thời gian trên là: A = P t = 6.3600 = 21600(J) = 26,6 (kJ) Đáp số: a) R = 3. b) A = 26,6kJ.

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Hãy nêu trình tự các bước giải một bài toán Vật Lý? TRẢ LỜI CÂU HỎI

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Trình tự các bước giải bài toán: - Đọc kĩ đề bài. - Liên hệ những biểu thức và công thức có liên quan trong bài. - Thiết lập những quan hệ những đại lượng chưa biết cần tìm. - Giải bài toán theo cách suy ngược. TRẢ LỜI

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 1 Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 341mA. a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện. Tóm tắt Cho biết Tính U = 220V; I = 341mA = 0,341A a) R = ? b) Cho t = 4.30h. Tính A = ? (J) = ? (Số công tơ điện).

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 1 Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 341mA. a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện. Giải a) Điện trở của đèn là: Công suất của bóng đèn là: P = UI = 220.0,341 = 75W. b) Điện năng mà bóng đèn sử dụng là: A = P t = 75.4.30.3600 = 32408640J A 9kWh 9 (số) Đáp số: a) 645 75W. b) 32408640J; 9 số.

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 2 Một đoạn mạch và một bóng đèn có ghi 6V-4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào HĐT không đổi 9V như hình bên. Điện trở của dây nối và ampe kế rất nhỏ. Tóm tắt Cho biết Tính a) I = ?(A) khi K đóng. c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút. a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường . Tính số chỉ của ampe kế. b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ của biến trở khi đó. U= 9V.

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 2 Một đoạn mạch và một bóng đèn có ghi 6V-4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào HĐT không đổi 9V như hình bên. Điện trở của dây nối và ampe kế rất nhỏ. Giải c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút. a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường . Tính số chỉ của ampe kế. b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ của biến trở khi đó. a) Khi đèn sáng bình thường: Vì R bt nt (Đ) nên: b) Ta có: U bt = U - U Đ = 9 – 6 = 3V. Công suất của biến trở là: P bt = U bt I bt = 3.0,75 = 2,25W. c) A bt = P bt = 2,25.10.60 = 1350J. A = UIt = 9.0,75.10.60 = 4050J. █

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 3 Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và một bàn là có ghi 220V-1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bính thường. Tóm tắt Cho biết Tính a) - Vẽ sơ đồ mạch điện. - R tđ = ? a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoat giờ. b) A = ?J = ?kW.h(biết t = 1h) █

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 3 Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và một bàn là có ghi 220V-1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bính thường. Giải a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoat giờ. a) - Sơ đồ mạch điện: █

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 3 Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và một bàn là có ghi 220V-1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bính thường. Giải a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoat giờ. - Điện trở của bóng đèn là: - Điện trở của bàn là là: - Điện trở tương đương của đoạn mạch là: █ a) - Sơ đồ mạch điện:

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 3 Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và một bàn là có ghi 220V-1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bính thường. Giải a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoat giờ. b) Điện năng mà mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ là: █ Đáp số: a) 44

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 14.5-SBT Trên một bàn là có ghi 110V-550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110-40W. Tóm tắt Cho biết Tính a) R bl = ?; R Đ = ? (khi chúng hoạt động bình thường. c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó. a) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường. b) Có thể mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã cho ở câu a. b) Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn vào HĐT 220V được không? Vì sao? c) Có thể mắc hai dụng cụ này vào HĐT lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính P bl = ? Và P Đ = ? Khi đó. █

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 14.5-SBT Trên một bàn là có ghi 110V-550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110-40W. Giải c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó. a) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường. b) Có thể mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã cho ở câu a. a) Khi đèn hoạt động bình thường thì: █

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 14.5-SBT Trên một bàn là có ghi 110V-550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110-40W. Giải c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó. a) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường. b) Có thể mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã cho ở câu a. b) Khi mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn vào HĐT 220V thì: Như vậy HĐT đặt vào đèn lớn hơn HĐT định mức của đèn nên đèn sẽ bị hỏng. Do đó không thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào HĐT 220V. █

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Bài 14.5-SBT Trên một bàn là có ghi 110V-550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110-40W. Giải c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó. a) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường. b) Có thể mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã cho ở câu a. c) CĐDĐ định mức của bàn là và đèn là: Khi mắc nối tiếp hai dụng cụ này thì CĐDĐ chạy qua nó là như nhau. Như vậy CĐDĐ lớn nhất có thể đặt vào mạch điện là 0,364A. Lúc đó HĐT lớn nhất là: Công suất của bóng đèn và bàn là khi đó:

PowerPoint Presentation:

                                                                              ĐOÀN KẾT - CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG - Ôn tập lại công thức tính công suất điện và công thức tính điện năng sử dụng. CỦNG CỐ – DẶN DÒ - Làm các bài tập còn lại trong SBT-VL9 trang 21, 22.

PowerPoint Presentation:

Baøi hoïc cuûa chuùng ta hoâm nay taïm döøng ôû ñaây. Xin göûi tôùi quyù thaày coâ vaø caùc em lôøi chuùc söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït. Xin chaân thaønh caûm ôn!

authorStream Live Help