Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Vật Lý 9-Tiết 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

PowerPoint Presentation:

Cùng tiết diện S Khác vật liệu làm dây Cùng chiều dài Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây , thì 2 dây dẫn này phải có cùng chiều dài ,cùng tiết diện S

PowerPoint Presentation:

I/ sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn C1: sgk Làm thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài , cùng tiết diện nhưng được làm bằng vật liệu khác nhau 1. thí nghiệm :

2/ Bảng ghi kết quả thí nghiệm :

2/ Bảng ghi kết quả thí nghiệm Lần đo Hiệu điện thế ﴾ V ﴿ Cường độ dòng điện ﴾ A ﴿ Điện trở R= U : I ﴾ Ω ﴿ Với dây dẫn làm bằng đồng U 1 =9V I 1 =0,3A R 1 =30 Ω Với dây dẫn làm bằng nhôm U 2 =9V I 2 =0,15 R 2 =60 Ω

II. Điện trở suất – công thức điện trở 1. điện trở suất : :

2. kết luận : Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào …………………..làm dây dẫn II. Điện trở suất – công thức điện trở 1. điện trở suất : vật liệu R nhôm = 2.8.10 -8 Ω R đồng = 1,7.10 -8 Ω Tiết diện 1m 2 Chiều dài 1m Nhôm Tiết diện 1m 2 Chiều dài 1m Đồng

PowerPoint Presentation:

Để đặt trưng cho sự khác nhau của vật liệu làm dây người ta đưa ra khái niệm điện trở suất Tiết diện 1m 2 Chiều dài 1m Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m 2 Kí hiệu : ρ ( rô ) Đơn vị : Ωm ( ôm mét )

PowerPoint Presentation:

 B ảng điện trở suất của một số chất (ờ 0 0C ): Kim loại Hợp kim Bạc 1,6.10 -8 Nikêlin 0,40.10 -6 Đồng 1,7.10 -8 Manganin 0,43.10 -6 Nhôm 2,8.10 -8 Constantan 0,50.10 -6 Vônfram 5,5.10 -8 Nicrom 1,10.10 -6 Sắt 12,0.10 -8

PowerPoint Presentation:

C2: sgk Tacó 1m 2 = 10 6 mm 2 vậy 1mm 2 = 1/10 6 m 2 Theo bảng ta có điện trở của Constantan khi có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m 2 là 0.50.10 -6 Ω do đó do đó điện trở của dây constantan khi có chiều dài 1m và tiết diện 1mm 2 là S = 0.50.10 -6 . 1 /10 -6 = 0.5 Ω

PowerPoint Presentation:

2. Công thức điện trở C3) R 3 = Tiết diện S m 2 Chiều dài m 3 R 2 = Tiết diện 1m 2 Chiều dài m 2 R 1 = Tiết diện 1m 2 Chiều dài 1m 1 Điện trở của dây dẫn ( Ω) Các bước tính Dây dẫn (được làm từ vật liệu có điện trở suất ρ ρ ρ ρ S

3. kết luận : điện trở của dây dẫn được tính bằng công thức : :

3. kết luận : điện trở của dây dẫn được tính bằng công thức : ρ là điện trở suất ( Ωm ) S là tiết diện dây dẫn (m 2 ) ρ S R = là chiều dài dây dẫn ( m ) R là điện trở dây dẫn (Ω)

PowerPoint Presentation:

R = ρ l / s ρ = R.S/l l =R.S / ρ S = ρ l /R Chú ý

PowerPoint Presentation:

Vận dụng C3 Ta có

PowerPoint Presentation:

C5 a) b) c)

PowerPoint Presentation:

C6 Tiết diện dây  Ta có = = = - - 10 2 3 2 10 . 14 , 3 ) 10 . 01 , 0 .( 14 . 3 . r S p m 2

authorStream Live Help