Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện giây dẫn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10 L9

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM GV: NGÔ HƯỜNG NĂM HỌC: 2009 -2010

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Một dây dẫn dài 120m quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện qua nó là 125mA. a/ Tính điện trở của cuộn dây. b/ Mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu? b/ Mỗi mét dây dẫn có điện trở: a/ Điện trở của cuộn dây:

PowerPoint Presentation:

Điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây R ~ l Nếu giữ nguyên chiều dài, vật liệu như nhau thì điện trở quan hệ như thế nào với tiết diện dây dẫn??? Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn 1. Có các dây dẫn làm từ cùng một vật liệu ( đồng) , cùng chiều dài l và có tiết diện S nên có điện trở R như nhau. Mắc vào mạch điện như sơ đồ hình 8.1 R R R R R R R 1 = R l R 2 l R 3 l h.a h.b h.c C1 Điện trở tương đương của hình a là R. Tính điện trở tương đương của hình b và hình c

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn R 1 l h.a R 2 l h.b R 3 l h.c R 1 = R Điện trở tương đương R 2 Điện trở tương đương R 3 C1 C2 Nếu các dây dẫn trong h.b và h.c chập sát vào nhau, coi rằng chúng trở thành các dây dẫn có tiết diện 2S và 3S

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn R 2 l h.b R 3 l h.c C2 - Nếu dây dẫn có tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng là R 2 và R 3 như đã tính ở trên . Dự đoán khi tiết diện của dây dẫn thay đổi thì điện trở của dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào? Nếu tiết diện tăng (giảm) gấp 2, 3 lần thì điện trở của dây giảm (tăng) 3 lần.

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Dự đoán Đối với dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu, nếu tiết diện của dây lớn bao nhiêu lần thì điện trở của nó nhỏ đi bấy nhiêu lần và ngược lại II. Th í nghiệm kiểm tra: ? Nêu phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn. • Đo điện trở của dây dẫn có tiết diện khác nhau, có chiều dài như nhau và được làm từ cùng một vật liệu. ? Nêu cách tiến hành thí nghiệm.

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn II. Th í nghiệm kiểm tra: 1. Mắc dây dẫn có tiết diện S 1 (ứng với đường kính tiết diện là d 1 ) như sơ đồ mạch điện hình 8.3. Đóng công tắc, đọc và ghi các giá trị đo được vào bảng 1 I 1 U 1 Kết quả đo Lần TN HĐT (V) CĐ DĐ (A) Đ Trở Ω DD tiết diện S 1 DD tiết diện S 2 2. Thay dây dẫn có tiết diện S 2 (ứng với đường kính tiết diện là d 2 (có cùng chiều dài, cùng vật liệu S 2 R 2 I 2 U 2 R 1 R 2

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn II. Th í nghiệm kiểm tra: Một thí nghiệm kiểm tra đã cho kết quả: Kết quả đo L ần TN HĐT (V) CĐDĐ (A) Đ Trở Ω DD tiết diện S 1 U 1 =6V I 1 =0,1 R 1 =60 DD tiết diện S 2 U 2 =6V I 2 =0,2 R 2 =30 hay và  S = r 2 . Π (r b án k ính ) d = 2r (đường kính) Lưu ý: Suy ra Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn Nhận xét?

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn II. Th í nghiệm kiểm tra: II. Th í nghiệm kiểm tra: III. V ận dụng: C3 Ta có: C4 Ta có: Þ

PowerPoint Presentation:

I. D ự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn: NỘI DUNG Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn II. Th í nghiệm kiểm tra: II. Th í nghiệm kiểm tra: III. V ận dụng: C5 Dây thứ hai có chiều dài l 2 = l 1 /2 R 2 = R 1 /2 (R 1 nhỏ hơn R 2 2 lần) Đồng thời tiết diện S 2 = 5S 1  R 2 = R 1 / 5 (R 1 nhỏ hơn R 2 5 lần) Vậy (R 1 nhỏ hơn R 2 10 lần) Hay R 2 = R 1 /10 = 500 Ω/10 = 50Ω Tự tìm một cách giải khác C6 Xét dây dẫn có chiều dài l 1 = 200m, có R 1 = 120 Ω, c ó S 1 =0,2mm 2 . Xét dây dẫn có chiều dài l 2 = 50m, có R 1 = 120Ω, có S = S 1 /4 V ậy dây sắt dài l 2 = 50m, có R 2 = 45 Ω, c ó S 2 :

PowerPoint Presentation:

Củng cố 1. Nếu tăng chiều dài dây dẫn lên N lần thì phải tăng hay giảm tiết diện bao nhiêu lần để điện trở giữ không đổi? a/ tăng N lần b/ tăng N 2 lần c/ giảm 2N lần d/ giảm N 2 lần 2. Gọi L là chiều dài, S là tiết diện, các điện trở nào trong hình sau có giá trị bằng nhau? Biết các điện trở làm cùng một vật liệu. (1) (2) (3) (4) L S a/ (1) và (3) b/ (2) và (4) c/ (1) và (4); (2) và (3) d/ (2) và (3)

PowerPoint Presentation:

Có thể em chưa biết Đường dây tải điện 500kV nước ta bao gồm 4 dây mắc song song. Mỗi dây có tiết diện 373mm 2 , như vậy mỗi đường dây tải có tiết diện tổng cộng là 373x4 = 1492mm 2 . Điều này làm giảm điện trở của đường dây tải điện.

PowerPoint Presentation:

Tiết diện dây dẫn (mm 2 ) Dòng điện cho phép lớn nhất (A) Tiết diện dây dẫn (mm 2) Dòng điện cho phép lớn nhất (A) 0,5 11 10 80 0,75 15 25 140 1,0 17 50 215 1,5 23 70 270 2,5 30 120 385 4 41 300 695 6 50 400 830 Tiết diện dây dẫn cho dòng điện chạy qua

authorStream Live Help