Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các em năm học mới, chúc thành công. Chúc các em có giờ học tốt

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC -Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ thế nào với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn? -Điện trở là gì? Điện trở phụ thuộc như thế nào vào chiều dài và tiết diện của dây dây dẫn? Căn cứ vào đâu để biết chính xác chất này dẫn điện tốt hơn chất kia? -Công suất điện của một dụng cụ điện hoặc của một mạch điện được tính bằng công thức nào? -Điện năng tiêu thụ của một thiết bị điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? -Có những biện pháp nào để sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng?

PowerPoint Presentation:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN Tieát 1 – Baøi 1

PowerPoint Presentation:

Đặt vấn đề * Ở lớp 7 ta đã biết , Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn và đèn càng sáng. * Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó không?

PowerPoint Presentation:

1) Sơ đồ mạch điện: I . THÍ NGHIỆM A V + - A B K Đọan dây dẫn đang xét a) Quan sát s ơ đồ mạch điện , kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ? b) Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B -Ampe kế đo CĐDĐ chạy qua dây dẫn và được mắc nối tiếp với dây dẫn. -Vôn kế đo HĐT giữa hai đầu dây dẫn và được mắc song song với dây dẫn. -Khóa dùng để đóng ngắt dòng điện và được mắc nối tiếp với dây dẫn. -Chốt + của các dụng cụ mắc về phía A của nguồn điện. + + - -

PowerPoint Presentation:

2) Tiến hành thí nghiệm a) Mắc mạch điện theo sơ đồ hình vẽ A V + - A B K Đọan dây dẫn đang xét b) Đo cường độ dòng điện I tương ứng với mỗi hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn. Ghi lại các giá trị đo được vào bảng 1 + + - -

PowerPoint Presentation:

Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế U (V) Cường độ dòng điện I (V) 1 2 3 4 5 0 0 1,5 0,8 0,6 0,4 0,3 6 4,5 3 B Ả NG 1

PowerPoint Presentation:

C1 :Từ kết quả thí nghiệm hãy cho biết mối quan hệ giữa c ường độ dòng điện chạy qua dây dẫn với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó? Nhận xét : Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ

PowerPoint Presentation:

Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế U (V) Cường độ dòng điện I (V) 1 2 3 4 5 0 0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 6,0 4,5 3,0 B Ả NG KẾT QUẢ MỘT THÍ NGHIỆM TRONG SGK:

PowerPoint Presentation:

II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ 1) Dạng đồ thị Khi U= 0V; I = 0A, ta có điểm 0 Khi U= 1,5V; I = 0,3A ta có điểm B Khi U= 3,0V; I = 0,6A ta có điểm C Khi U= 4,5V; I = 0,9A ta có điểm D Khi U= 6,0V; I = 1,2A ta có điểm E 0 0,3 0,6 0,9 1,2 I(A) 1,5 3,0 4,5 6,0 U(V) B C D E *Nhận xét : Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

PowerPoint Presentation:

C2: Dựa vào số liệu ở bảng 1 mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U , nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc toạ độ hay không? 2) Kết luận : -Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần

PowerPoint Presentation:

III. VẬN DỤNG C3 : Từ đồ thị hình 1.2 hãy xác định: * Cường độ dòng điện qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V ; 3,5V * Xác định giá trị U,I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị đó.

PowerPoint Presentation:

0 0,3 0,6 0,9 1,2 I(A) 1,5 3,0 4,5 6,0 U(V) B C D E *Trên trục hoành , ta tìm giá trị U = 2,5V. *Kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành, gặp đường biểu diễn ở đâu, thì từ điểm đó ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung , gặp trục tung ở đâu thì đó là giá trị I cần tìm * Tương tự…… C3 : M 2,5 0,5 3,5 0,7

PowerPoint Presentation:

C4 :…… Hãy điền kết quả còn thiếu vào bảng 2 (giả sử phép đo của bạn có sai số không đáng kể) Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 2,0 0,1 2 2,5 3 0,2 4 0,25 5 6,0 0,125 4 5 0,3

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG 1.1 Khi đặt vào hai đầu một dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đâu dây dẫn này tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? U 1 =12V I 1 =0,5A U 2 =36V I 2 = ? A

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG 1.2 Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn này phải bằng bao nhiêu? I 1 =1,5A U 1 =12V I 2 =(1,5+0,5)=2,0A U 2 = ? V

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG 1.3 Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh cho rằng nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Tại sao? U 1 =6V I 1 =0,3A U 2 =(6-2)=4V I 2 =0,15A ? Bạn học sinh này đã kết luận sai.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG 1.4 Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hau đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là: A. 3V. B. 8V. C. 5V. D. 4V.

PowerPoint Presentation:

C5 : Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài * Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn * Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi từ gốc toạ độ( U = 0 ; I = 0) GHI NHỚ BÀI

PowerPoint Presentation:

Có thể em chưa biết Nhà vật lí học người Đức Georg Simon Ohm (G .S . Ôm 1789 - 1854) Tìm ra định luật nói về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế và điện trở của dây (Định luật Ôm) khi còn là giáo viên dậy vật lí ở một tỉnh lẻ năm 1827 . Năm 1876 ; 49 năm sau khi công bố định luật của mình thì viện hàn lâm khoa học nước Anh đã thành lập 1 uỷ ban đặc biệt để kiểm tra định luật Ôm một cách chính xác . Cho tới TK XIX mới được công nhận trên toàn thế giới và được ứng dụng rộng rãi cho tới ngày nay…..

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ Học thuộc ghi nhớ bài Làm các bài tập từ 1.1 đến 1.4 SBT trang 4 Chuẩn bị bài học mới : Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm Lưu ý Ngoài phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây, cường độ dòng điện qua dây còn phụ thụôc vào đại lượng nào? và phụ thuộc ra sao?

authorStream Live Help