Chương III, Bài 24 Cường độ dòng điện

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trần Phước Kiêm CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Năm Học 2006 -2007 PHÒNG GD ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Ta đã biết cùng một bóng đèn mắc vào mạch điện ,nhưng có lúc sáng mạnh có lúc sáng yếu.Liệu hiện tượng đèn sáng mạnh,hay sáng yếu có liên quan gì đến dòng điện chạy qua đèn hay không? Nếu có thì như thế nào?Vậy làm thế nào để đo được dòng điện,xác định được dòng điện mạnh hay yếu .Bài học hôm nay ta sẽ xét vần đề này. :

Ta đã biết cùng một bóng đèn mắc vào mạch điện ,nhưng có lúc sáng mạnh có lúc sáng yếu.Liệu hiện tượng đ èn sáng mạnh,hay sáng yếu có liên quan gì đến dòng điện chạy qua đèn hay không? Nếu có thì như thế nào?Vậy làm thế nào để đo được dòng điện,xác định được dòng điện mạnh hay yếu .Bài học hôm nay ta sẽ xét vần đề này.

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN:

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện 1.Quan sát thí nghiệm của giáo viên(hình 24.1) Nhận biết dụng cụ đo có tên gọi là ampe kế và so sánh số chỉ của ampe kế khi đèn sáng mạnh và sáng yếu Nhận xét: Với m ột bóng đèn nhất định,khi đèn sáng càng ................. Thì số chỉ của ampe kế càng.................... LỚN MẠNH

Bài 24: Cường Độ Dòng Điện I.Cường độ dòng điện 1.Quan sát thí nghiệm của của giáo viên(hình 24.1) Nhận xét: Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn:

Bài 24: Cường Độ Dòng Điện I.Cường độ dòng điện 1.Quan sát thí nghiệm của của giáo viên(hình 24.1 ) Nhận xét: Với m ột bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn 2.Cường độ dòng điện a .Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ i b. Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A Để đo dòng điện có cường độ nhỏ,người ta dùng đơn vị miliampe,kí hiệu là mA 1mA = 0,001A 1A = 1000mA

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện Nhận xét: Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn :

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện Nhận xét: Với m ột bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn II.Ampe kế: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện T ìm hiểu ampe kế C1:a)Trên mặt ampe kế có ghi chữ A(số đo tính theo đơn vị ampe)hoặc mA(số đo tính theo đơn vị miliampe).Hãy ghi giới hạn đo(GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng số 1

PowerPoint Presentation:

Ampe kế GHĐ ĐCNN Hình 24.2a .............mA ..........mA Hình 24.2b .............A .............A 100 6 10 0,5 TIẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Bảng 1 Hình 24.2 I.Cường độ dòng điện II.Am pe kế

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện Nhận xét: Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn II.Ampe kế: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện Tìm hiểu ampe kế :

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện Nhận xét: Với m ột bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn II.Ampe kế: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện T ìm hiểu ampe kế C1:b)Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiển thị số Ampe kế dùng kim chỉ thị: hình a và hình b Ampe kế hiển thị số: hình c

TIẾT28: : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện Tìm hiểu ampe kế :

Trần Phước Kiêm 9 TI ẾT28 : : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện T ìm hiểu ampe kế C1:c) Các chốt nối của ampe kế có ghi dấu gì? Các chốt của ampe kế có ghi dấu cộng(+) và dấu trừ(-) C1:d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế được trang bị cho nhóm em

TIẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: :

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện 1)Hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình24.3,trong đó ampe kế được kí hiệu là: A 2)Dựa vào bảng 2,hãy cho biết ampe kế của nhóm em có thể đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào? X _ A + K + -

TIẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện :

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện Số thứ tự Dụng cụ dùng điện Cường độ dòng điện 1 Bóng đèn bút thử điện 0,001mA – 3mA 2 Đèn điốt phát quang 1mA – 30mA 3 Bóng đèn dây tóc 0,1A – 1A 4 Quạt điện 0,5A – 1A 5 Bàn là, bếp điện 3A – 5A Đo được cường độ dòng điện qua :B óng đèn bút thử điện, đèn điốt phát quang,bóng đèn dây tóc,quạt điện Bảng 2

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN III. Đo cường độ dòng điện:

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN III. Đo cường độ dòng điện 3 ) Hãy mắc mạch điện như hình 24.3,trong đó cần phải mắc chốt(+) của ampe kế với cực dương của nguồn điện 4)Kiểm tra hoặc điều chỉnh để kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện:

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện C2: Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng................thì đèn s áng càng.................. lớn mạnh 5) Đóng công tắc, đợi kim ampe kế đứng yên. Đặt mắt để che khuất ảnh của nó trong gương, đọc và ghi giá trị của cường độ dòng điện : I 1 =............A . Quan sát độ sáng của đèn 6) Sau đó dùng nguồn 2 pin mắc liên tiếp và tiến hành tương tự. Đọc và ghi giá trị của cường độ dòng điện : I 2 = .................A. Quan sát độ sáng của đèn . STT Giá trị I Độ sáng của đèn 1 I 1 =..........A 2 I 2 =..........A

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện IV: Vận dụng:

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện IV: Vận dụng C3:Đổi các đơn vị sau đây: a) 0,175 A =...........mA b) 1250 mA =...........A c) 0,38 A =..............mA d) 280 mA =.............A 175 380 1,25 0,28 C4: Có bốn ampe kế có giới hạn đo như sau: 1) 2mA 2) 20mA 3) 250mA 4) 2A a) 15mA b) 0,15A c) 1,2A Hãy cho biết ampe kế nào đã cho phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện sau đây?

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện:

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện C5: Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao? Đúng Sai Sai IV.Vận dụng Vì:Hình a,cực dương của ampe kế mắc vào cực dương của nguồn điện,cực âm của ampe kế mắc vào cưc âm của nguồn điện X A + _ K a) + - X A _ + K b) - + X A _ + K c) + -

TIẾT28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN:

TI ẾT28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện Nhận xét: Với m ột bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn II.Ampe kế: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện III. Đo cường độ dòng điện Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng .... lớn.. thì đèn sáng càng . mạnh..... *. Cường độ dòng điện a.Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ I b. Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe , kí hiệu là A Để đo dòng điện có cường độ nhỏ,người ta dùng đơn vị miliampe,kí hiệu là mA 1mA = 0,001A 1A = 1000m

TIẾT 28: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện IV: Vận dụng:

Trần Phước Kiêm 17 TIẾT 28 : CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện II.Ampe kế: III. Đo cường độ dòng điện IV: Vận dụng V.Dặn dò: - Về nhà các em học các nội dung chính trong SGK -Đọc nội dung “Có thể em chưa biết” -Làm các bài tập 24.1 – 24.4 trong SBT -Trên tay thầy đang cầm 1 viên pin,trên đó có ghi 1,5 V .Vậy Vôn là gì? Làm thế nào để xác định được pin này là 1,5 V ,dụng cụ đó là gì? để trả lời câu hỏi này các em về nhà xem trước bài:HIỆU ĐIỆN THẾ để học tốt ở tiết sau.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐÃ THAM DỰ TIẾT DẠY HÔM NAY:

Trần Phước Kiêm 18 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐÃ THAM DỰ TIẾT DẠY HÔM NAY THẦY cảm ơn các em học sinh lớp 7/6 đã cùng thầy hoàn thành tốt tiết dạy này,chúc các em học tập tôt

authorStream Live Help