Chương III, Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Vẽ sơ đồ của mạch điện như hình :

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 + - Pin Bóng đèn - - - - - - - Chiều dòng điện Chiều dòng điện Pin Chiều Êlectrôn

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Biểu hiện do tác dụng của dòng điện gây ra thể hiện dưới những hình thức nào?

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 BÀI 22 TÁCDỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I. Tác dụng nhiệt: Kể tên một số dụng cụ, thiết bị sử dụng điện nào thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua? C1

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 C2 Lắp mạch điện như sơ đồ bên: I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN + K a) Khi đèn sáng, bóng đèn có nóng lên không? Làm thế nào để xác nhận điều đó? b) Bộ phận nào của bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng khi có dòng điện chạy qua?

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 C2 I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN Dây tóc Nhiệt độ dây tóc khi nóng sáng khoảng 2500 độ C.

BẢNG NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA MỘT SỐ CHẤT:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 BẢNG NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA MỘT SỐ CHẤT c) Vì sao dây tóc bóng đèn phải làm bằng vônfram? Chất Nhiệt độ nóng chảy Vônfram Thép Đồng Chì 3370 0 C 1300 0 C 1080 0 C 327 0 C I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN C2

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Nhận xét gì về nhiệt độ của vật dẫn điện khi có dòng điện chạy qua? TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I. Tác dụng nhiệt: Làm thế nào để chứng minh vật dẫn nóng lên mà không cần chạm tay hay dùng nhiệt kế?

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN a) Dự đoán xem có hiện tượng gì xảy ra với các mảnh giấy khi ta đóng công tắc? C3 Nguồn điện K Cầu chì Mảnh giấy nhỏ Dây sắt A B

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 K I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN K b) Từ quan sát, hãy cho biết dòng điện đã gây ra tác dụng gì với dây sắt? C3

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Trong một số trường hợp do tác dụng nhiệt của dòng điện, dây dẫn có thể nóng trên 327 0 C . Hỏi khi đó có hiện tượng gì xảy ra với đoạn dây chì và với mạch điện? K I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN Chất Nhiệt độ nóng chảy Vônfram Thép Đồng Chì 3370 0 C 1300 0 C 1080 0 C 327 0 C C4

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Qua một số hiện tượng nêu trên em rút ra kết luận gì? Khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị _______ . Kết luận nóng lên Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới ________cao và _________. nhiệt độ phát sáng I. Tác dụng nhiệt: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 I. Tác dụng nhiệt: II. Tác dụng phát sáng: Hãy nêu nhận xét về hai đầu dây đèn bên trong bóng? TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN Hai đầu dây đèn Hai đầu bọc kim loại Khí neon Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng phát sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này phát sáng? C5 Kết luận Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này…………... phát sáng C6

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Bản nhỏ (anốt) Bản lớn (catốt) I. Tác dụng nhiệt: II. Tác dụng phát sáng: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN Đèn LED ( Light Emitting Diode )

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Nối bản to của đèn LED với cực dương của pin. LED

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Nối bản nhỏ của đèn LED với cực dương của pin.

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 I. Tác dụng nhiệt: II. Tác dụng phát sáng: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN Từ thí nghiệm, khi đèn LED sáng thì dòng điện đi vào bản cực nào của đèn? I I Đèn điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo ………… nhất định và khi đó đèn sáng. một chiều Kết luận C7

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 I. Tác dụng nhiệt: II. Tác dụng phát sáng: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN III. Vận dụng Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường: Bóng đèn bút thử điện. A. Đèn điôt phát quang (LED). B. Quạt điện. C. Đồng hồ dùng pin. D. Không có trường hợp nào. E. C8

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 I. Tác dụng nhiệt: II. Tác dụng phát sáng: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN III. Vận dụng Cho mạch điện như sơ đồ, nguồn điện là một chiếc pin với các cực (+) và (-) chưa biết. Hãy nêu cách làm khi sử dụng đèn điôt phát quang để xác định xem A hay B là cực (+) của pin và chiều dòng điện chạy trong mạch. LED PIN A B K I I C9

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 I. Tác dụng nhiệt: II. Tác dụng phát sáng: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN III. Vận dụng PIN A B K Nếu đèn sáng thì A là cực âm, B là cực dương của pin và ngược lại. Ta nối bản cực lớn của đèn với cực A, bản cực nhỏ với cực B.

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị nóng lên. Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điốt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao. GHI NHỚ TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 Học bài và làm các bài tập ở SBT. Nghiên cứu trước bài tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện. TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

PowerPoint Presentation:

4/9/2012 11:28:00 PM VẬT LÍ 7 TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN Bài giảng tham khảo và lấy tư liệu từ bài giảng của cô Nguyễn Thị Thu Hương Gv thcs Lê Ngọc Hân Bài giảng sẽ rất hiệu quả với các thí nghiệm học sinh và thí nghiệm biểu diễn. Hạn chế trong TN đèn bút thử điện!

authorStream Live Help