Chương III, Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện VL7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Dòng điện ở mạch điện gia đình nếu chạy trực tiếp qua cơ thể người sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy tất cả các dụng cụ và thiết bị dùng điện (dây điện, công tắc, phích cắm điện, ổ lấy điện, bóng đèn, quạt điện .v.v.) đều phải được chế tạo đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Chúng gồm những bộ phận dẫn điện và những bộ phận cách điện.

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện : Là chất cho dòng điện đi qua. . Hãy quan sát H 20.1 và cho biết các bộ phận nào dẫn điện? bộ phận nào cách điện? a. Chất dẫn điện: - Chất cách điện : Là chất không cho dòng điện đi qua b. Chất cách điện:  Dây tóc,dây trục,hai đầu dây đèn,hai chốt cắm,lõi dây.  Trụ thuỷ tinh,thuỷ tinh đen,vỏ nhưạ của phích cắm,vỏ dây.

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : Chất dẫn điện : Là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện : Là chất không cho dòng điện đi qua . T hí nghiệ m : Thanh bằng vật liệu nhựa Không cho dòng điện chạy qua - đèn không sáng

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện : Là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện : L à chất không cho dòng điện đi qua . T hí nghiệ m : Thanh kim loại Hiện tượng xảy ra Dòng điện chạy qua – đèn sáng

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện : Là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện : Là chất không cho dòng điện đi qua. T hí nghiệ m : * K ết quả: Chất dẫn điện Chất cách điện Cho dòng điện chạy qua  đèn sáng. Không cho dòng điện chạy qua  đèn không sáng .

PowerPoint Presentation:

I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện : Là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện : Là chất không cho dòng điện đi qua . C2 : Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện ? C2 .  3 vật liệu làm chất dẫn điện : Đồng, sắt, nhôm …. 3 v ật liệu làm chất cách điện : Nhựa, thuỷ tinh,sứ… C3 : Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.? C3 : Các đường dây tải điện không có vỏ bọc cách điện, tiếp xúc trực tiếp với không khí. Giữa chúng không có dòng điện chạy qua không khí;… Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : II. Dòng điện trong kim loại : 1. Êlectron tự do trong kim loại: C4 : Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương hạt nào mang điện tích âm ? a. Kim loại là chất dẫn điện, kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử. b. Trong kim loại có các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do  các electron tự do. Trả lời: + Hạt nhân mang điện tích dương. + Các electron mang điện tích âm. Mô hình đơn giản một đoạn dây kim loại.

PowerPoint Presentation:

C5:  Kí hiệu nào biểu diễn các êlêctrôn tự do?  Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử?  Chúng mang điện tích gì? Vì sao? Mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại: Trả lời: -Vòng tròn nhỏ dấu (-) biểu diễn các electron tự do. -Vòng lớn có dấu (+) biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Phần này mang điện tích dương vì khi đó nguyên tử đang thiếu electron.

PowerPoint Presentation:

2. Dòng điện trong kim loại. Mô phỏng chuyển động của các electron trong kim loại.

PowerPoint Presentation:

Mô phỏng chuyển động của các electrôn trong kim loại khi có dòng điện chạy qua NHẬN XÉT : Dòng điện trong kim loại là dòng electrôn tự do chuyển động có hướng .

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện : Là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện : Là chất không cho dòng điện đi qua. II. Dòng điện trong kim loại : 1. Êlectron tự do trong kim loại: 2. Dòng điện trong kim loại:  K ết luận: Các …..……… trong kim loại ……………… tạo thành dòng điện chạy qua nó. êlectron dịch chuyển III. Vận dụng : C7 : Vật nào dưới đây là vật dẫn điện? Thanh gỗ khô Một đoạn ruột bút chì Một đoạn dây nhựa Thanh thủy tinh Thanh gỗ khô Một đoạn ruột bút chì Một đoạn dây nhựa Thanh thủy tinh

PowerPoint Presentation:

I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. II. Dòng điện trong kim loại : - Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng. III. Vận dụng : C8 : Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là: Sứ C. Nhựa Thủy tinh D. Cao su Sứ C. Nhựa Thủy tinh D. Cao su Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

PowerPoint Presentation:

Bài 20 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. Chất dẫn điện và chất cách điện : - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. II. Dòng điện trong kim loại : - Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng. III. Vận dụng : C9 : Vật nào trong các vật sau đây không có các êlectron tự do? Một đoạn dây thép C. Một đoạn dây nhựa Một đoạn dây đồng D. Một đoạn dây nhôm Một đoạn dây thép C. Một đoạn dây nhựa Một đoạn dây đồng D. Một đoạn dây nhôm .

PowerPoint Presentation:

V.Bài tập về nhà.  Học thuộc ghi nhớ  Các bài tập: 20.1; 20.2; 20.3 trong SBT  Nghiên cứu trước bài 21: Sơ đồ mạch điện- chiều dòng điện. IV. Củng cố . Ghi nhớ: - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. - Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help