Chương II, Bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ TUẦN 32 TIẾT 32 BÀI 26. VẬT LÍ LỚP CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ

BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ:

BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Nước mưa trên mặt đường nhựa đã biến đi đâu, khi Mặt trời lại xuất hiện sau cơn mưa ? Hình 26.1 I. SỰ BAY HƠI

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. - Hiện tượng nước biến thành hơi (nước bay hơi)  Quần áo sau khi giặt được phơi khô  Mực khô sau khi viết  Lau ướt bảng, một lúc sau nước bay hơi hết,bảng sẽ khô  Xăng đựng trong chai không đậy nắp sẽ bị cạn dần  Mùa hè nước ở ao hồ cạn dần v.v...

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. - Hiện tượng nước biến thành hơi (nước bay hơi) - Không phải chỉ có nước mới bay hơi, mọi chất lỏng đều có thể bay hơi.  Rượu đựng trong chai không có nắp sẽ cạn dần  Xăng đựng trong chai không đập nắp sẽ cạn dần  Cồn sau khi bôi lên da bay hơi nên khô rất nhanh  Mở nắp lọ nước hoa một lúc sau cả phòng đều có mùi nước hoa…. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi  Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? A 1 - Trời râm A 2 - Trời nắng Hình 26.2a Quần áo vẽ ở hình A 2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A 1 , chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? C1 Trả lời : Tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ . a) Quan sát hiện tượng

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? B 1 - Có gió B 2 - Không có gió Hình 26.2b Quần áo vẽ ở hình B 1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B 2 , chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? C2 Trả lời : Tốc độ bay hơi phụ thuộc gió . a) Quan sát hiện tượng

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? C 1 - Có gió C 2 - Không có gió Hình 26.2c Quần áo vẽ ở hình C 2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C 1 , chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? C3 Trả lời : Tốc độ bay hơi phụ thuộc mặt thoáng . a) Quan sát hiện tượng

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? a) Quan sát hiện tượng b) Rút ra nhận xét Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng . Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau : Nhiệt độ càng …… thì tốc độ bay hơi càng …………….. Gió càng …………. thì tốc độ bay hơi càng …………….. Diện tích mặt thoáng càng ……………. thì tốc độ bay hơi càng …………….. C4 , nhỏ , thấp , yếu cao lớn mạnh lớn lớn lớn

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? a) Quan sát hiện tượng b) Rút ra nhận xét 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng . c) Thí nghiệm kiểm tra Thí dụ : Muốn kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước, ta phải làm cho nhiệt độ thay đổi , còn giữ nguyên diện tích mặt thoáng và không cho gió tác động. Cụ thể có thể làm thí nghiệm như sau : - Lấy 2 đĩa nhôm có lòng đĩa như nhau đặt trong phòng không có gió. - Hơ nóng một đĩa . -Đổ vào mỗi đĩa 2 cm 3 nước. -Quan sát nước ở đĩa nào bay hơi nhanh hơn .

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? a) Quan sát hiện tượng b) Rút ra nhận xét 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng . c) Thí nghiệm kiểm tra Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau ? C5 Trả lời : Để diện tích mặt thoáng của nước ở 2 đĩa như nhau (có cùng diện tích mặt thoáng) . Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió ? C6 Trả lời : Để loại trừ tác động của gió . Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ? C7 Trả lời : Để kiểm tra tác động của nhiệt độ . Kết quả thí nghiệm thế nào thì có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ? C8 Trả lời : Nước ở đĩa được hơ nóng bay hơi nhanh hơn nước ở đĩa đối chứng .

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? a) Quan sát hiện tượng b) Rút ra nhận xét 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng . c) Thí nghiệm kiểm tra Kết quả thí nghiệm : Đĩa có nhiệt độ …………. khô nhanh hơn, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào …………. cao hơn nhiệt độ Hãy tự vạch kế hoạch để thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi có phụ thuộc vào các yếu tố gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng không.

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? a) Quan sát hiện tượng b) Rút ra nhận xét 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng . c) Thí nghiệm kiểm tra d) Vận dụng Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá ? C8 Trả lời : Để giảm bớt sự bay hơi, làm cây ít bị mất nước hơn .

PowerPoint Presentation:

I. SỰ BAY HƠI I. SỰ BAY HƠI BÀI 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ 1. Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi ■1. Nhớ lại những điều đã học từ lớp 4 về sự bay hơi. 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào ? a) Quan sát hiện tượng b) Rút ra nhận xét 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào : Nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng . c) Thí nghiệm kiểm tra d) Vận dụng Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối ? Tại sao ? C8 Trả lời : Thời tiết có nắng nóng và có gió thì sẽ nhanh thu hoạch được muối .

Dặn dò:

Dặn dò Tự vạch kế hoạch để thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi có phụ thuộc vào các yếu tố gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng không ? Học bài, làm các bài tập 26-27.1, 26-27.2 trong sách bài tập. Xem trước Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo).

PowerPoint Presentation:

Giáo viên thực hiện : Lê Văn Trường KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ CHÚC QUÍ THẦY CÔ MẠNH KHỎE

authorStream Live Help