Chương II, Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

CHO MỪNG QUÝ THẦY CƠ VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH:

CHO MỪNG QUÝ THẦY CƠ VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH Phòng Giáo Dục TPLX-AG Trường THCS Lý Thường Kiệt GV: HỒ TRÍ THÔNG

KIỂM TRA BÀI CŨ:

1/ Nhiệt kế dng để lm gì? =>Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ. 2/Nhiệt kế hoạt động dựa trn hiện tượng no? =>Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất. 3/Kể tên một số loại nhiệt kế mà em được biết. =>Nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế y tế…. KIỂM TRA BÀI CŨ ?

PowerPoint Presentation:

Nhiệt kế rượu (từ -30 o C đến 60 o C ) Nhiệt độ của bàn là đang sử dụng Nhiệt độ của hơi nước đang sôi BÀI TẬP Nhiệt kế kim loại (từ 0 o C đến 400 o C ) Nhiệt độ của không khí trong phòng. Nhiệt kế y tế (từ 35 o C đến 42 o C ) Nhiệt kế dầu (từ 0 o C đến 100 o C ) Nhiệt độ cơ thể người Cột A ghi tên và thang chia độ của 4 loại nhiệt kế . Cột B ghi 4 yêu cầu cần đo nhiệt độ.  Hãy nối A với B sao cho phù hợp nhất. 1. 2. 3. 4. a. b. c. d. A B KT MẪU BC Đáp án: 1 -d ; 2 -c ; 3 -b ; 4 -a

PowerPoint Presentation:

Thứ ba , ngày 10 tháng 3 năm 2009 Tiết 26 BÀI 23 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ  DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ.  THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC.  BÁO CÁO THỰC HÀNH.

PowerPoint Presentation:

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH 1. Ý thức tham gia hoạt động của từng cá nhân trong nhóm: (3 điểm) 2. Có kĩ năng thực hành tốt: (2 điểm) 3. Bản báo cáo thực hành: Có chất lượng, phù hợp với kết quả thực hành, trình bày hợp lí, rõ ràng, cẩn thận, trung thực, vẽ đồ thị chính xác: (5điểm)

Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ::

Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: o C Nhiệt kế y tế.

Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế. :

Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế.  Quan sát nhiệt kế, trả lời từ C1 đến C5 , ghi vào bản báo cáo. C1: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế :…… C2: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế :……. C3: Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …… đến ….. C4: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : …… C5: Nhiệt độ được ghi màu đỏ: …… 0 C

-Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu. Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và chú ý không để nhiệt kế va đập vào vật khác.:

-Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu. Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và chú ý không để nhiệt kế va đập vào vật khác. I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế ( loại nhiệt kế thủy ngân). Cần chú ý gì khi sử dụng nhiệt kế y tế? Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ o C - Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế . -Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế . -Chờ chừng 3 phút, rồi lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ . -Chú ý: Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ. 36,8 o C

PowerPoint Presentation:

I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1 .Dụng cụ: Nhiệt kế y tế ( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo: Đo nhiệt độ cơ thể của mình và đo nhiệt độ cơ thể của bạn, ghi vào bản báo cáo. Người Nhiệt độ ( o C) Bản thân Bạn Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ ? ?

PowerPoint Presentation:

I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo ( Sgk) II. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1. Dụng cụ : Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ. Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

PowerPoint Presentation:

I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo ( Sgk) II. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1 .Dụng cụ : Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước ( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.  Quan sát nhiệt kế dầu và điền vào chỗ trống trong các câu từ C6 đến C9. C6: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : …….. C7: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế :……… C8: Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …… đến …… C9: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : …… Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

PowerPoint Presentation:

I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo ( Sgk) I I. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1. Dụng cụ : Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước ( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ. Đọc số đo nhiệt độ trong trường hợp sau: 59 o C 34 o C Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

PowerPoint Presentation:

I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo ( Sgk) II. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1. Dụng cụ : Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước ( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ. 2.T ieán haønh ño : 2. Tiến hành đo -Lắp dụng cụ theo hình 23.1. Đốt đèn cồn và đun nước trong thời gian khoảng 10 phút Thời gian (phút) Nhiệt độ ( o c) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -Ghi nhiệt độ của nước trước khi đun và trong quá trình đun sau mỗi phút. Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

PowerPoint Presentation:

Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ ĐHSP Hà Nội 2 Nhiệt độ ( 0 C ) Thời gian ( phút ) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 2 4 6 8 10

PowerPoint Presentation:

I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo ( Sgk) II. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1. Dụng cụ : Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ. 2. Tiến hành đo ( Sgk) III. BÁO CÁO THỰC HÀNH Hoàn thành báo cáo thực hành 1. Họ và Tên Lớp 2.a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế : C1:Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế :… C2:Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế:… C3:Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …đến…. C4:Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : …… C5:Nhiệt độ được ghi màu đỏ: …… b) 4 đặc điểm của nhiệt kếdầu : C6:Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : ….. C7:Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế :… C8:Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …đến … C9:Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : …… Người Nhiệt độ ( o C) Bản thân Bạn Thời gian (phút) Nhiệt độ ( o c) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun . 3. Các kết quả đo a) Đo nhiệt độ cơ thể người : b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

:

Bài sắp học :Kieåm tra 1tieát OÂân taäp caùc noäi dung sau: Söï nôû vì nhieät cuûa caùc chaát raén, loûng, khí khaùc nhau nhö theá naøo ? Moät soá öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät -Giaûi thích caùc öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät, caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa baêng keùp -Nhaän bieát ñöôïc caáu taïo vaø coâng duïng cuûa caùc loaïi nhieät keá khaùc nhau, -Phaân bieät nhieät giai Xenxiuùt vaø nhieät giai Farenhai -Laøm caùc baøi taäp coøn laïi ôû saùch BTVL HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Bài vừa học : Khi sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ ta cần chú ý gì?. I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ 1. Dụng cụ: Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân). 2. Tiến hành đo ( Sgk) II. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC: 1. Dụng cụ : Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ. 2. Tiến hành đo ( Sgk) III .BÁO CÁO THỰC HÀNH -Chọn loại nhiệt kế theo yêu cầu cần đo (trên cơ sở giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của mỗi nhiệt kế). - Đọc và ghi kết quả đo đúng cách, trung thực. - Nhẹ nhàng , cẩn thận, tránh hỏng nhiệt kế . Tiết 25 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

PowerPoint Presentation:

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC KÍNH CHÚC QUÝ THẦY, CÔ GIÁO SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC GIỎI GV: HỒ TRÍ THÔNG

authorStream Live Help