Chương II, Bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 1 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ THÁNH TÔNG. An Dân –Tuy An – Phú Yên Tổ : TOÁN –LÝ -TIN Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT.

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 2 KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy nêu những kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất RẮN,LỎNG,KHÍ ? So sánh về sự nở vì nhiệt của các chất? - Các chất RẮN ,LỎNG ,KHÍ đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. - Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng ,chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây ,cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn ,lỏng ,khí. B. Rắn ,khí ,lỏng. C. Khí ,lỏng ,rắn. D. Khí ,rắn ,lỏng. C

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 3

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 4

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 5 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm:

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 6 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên ? C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Hiện tượng xảy ra với chốt ngang chứng tỏ điều gì ? C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Bố trí thí nghiệm như hình vẽ ,rồi đốt nóng thanh thép . Sau đó vặn ốc để xiết chặt thanh thép lại . Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chôt ngang cũng bị gãy . Từ đó rút ra kết luận gì ?

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 7

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 8 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 2. Rút ra kết luận:

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 9 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 2. Rút ra kết luận: C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: Khi thanh thép (1)…………. Vì nhiệt nó gây ra (2)……….. Rất lớn. Khi thanh thép co lại(3)…………… nó cũng gây ra (4)………..rất lớn Lực Vì nhiệt Nở ra Lực

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 10 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Hình 21.2 là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa . Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 11

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 12 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray.

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 13 Chỗ đường ray bị cong lên do chỗ tiếp nối 2 thanh ray không có khe hở

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 14 C6: Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép .Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau không ? Tại sao một gối đõe phải đặt trên các con lăn?

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 15 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm:

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 16

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 17 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C7: Đồng và Thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau? C7: Khác nhau C8: Khi bị hơ nóng ,băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào?Tại sao C8: Cong về phía thanh đồng. Do đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 18 C9: Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không ?Nếu có ,thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao ?

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 19 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C7: Khác nhau C8: Cong về phía thanh đồng. Do đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung C9:Có và cong về phía thanh thép. Do đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng ngắn hơn,thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 20 3. Vận dụng: C10: Tại sao Bàn là điện lại tự động tắt khi đã đủ nóng?Thanh đồng của Băng kép ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nắm ở phía trên hay dưới? Chốt Băng kép Tiếp điểm

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 21 C10: Khi đủ nóng ,băng kép cong lại về phía thanh đồng làm ngắt mạch điện . Thanh đồng nằm trên.

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 22 Tiết 24 : Bài 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1: Thanh thép nở ra (dài ra ) C2: Khi dãn nở vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. C3: Khi co lại vì nhiệt ,nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn. 3. Rút ra kết luận: C4: (1): nở ra ; (2) : lực ; (3): vì nhiệt ; (4): lực 4. Vận dụng: C5: Có để một khe hở. Khi trời nóng ,đường ray dài ra do đó nếu không để khe hở ,sự nở vì nhiệt của đường ray bị ngăn cản ,gây ra lực rất lớn làm cong đường ray. II. Băng kép: 1. Quan sát thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C7: Khác nhau C8: Cong về phía thanh đồng. Do đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung C9:Có và cong về phía thanh thép. Do đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng ngắn hơn,thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung C6: Không giống nhau .Một đầu được đặt lên gối các con lăn ,tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản. C10:Khi đủ nóng,băng kép cong về phía thanh đồng làm ngắt mạch điện . Thanh Đồng nằm trên

PowerPoint Presentation:

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 23 Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn. Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại . Người ta ứng dụng tính chất này của Băng kép vào việc đóng –ngắt Tự động mạch điện Ghi nhớ:

Hướng dẫn về nhà::

VẬT LÝ 6 violet.vn/nguyenmenlethanhtong 24 Hướng dẫn về nhà: Học thuộc phần ghi nhớ ở trang 67 SGK. Làm bài tập: 21.1 ; 21.2 và 21.4 trang 26 SBT. 1. Bài vừa học 2. Bài sắp học: Tiết 12 : NHIỆT KẾ -NHIỆT GIAI Kẻ bảng 22.1 ở trang 69 SGK. Đọc trước phần Nhiệt kế.

authorStream Live Help