Chương II, Bài 20 Sự nở vì nhiệt của chât khí

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

thi ®ua d¹y tèt - häc tèt VẬT LÍ 6 CH ÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO V À CÁC EM HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS AN DƯƠNG VƯƠNG…

PowerPoint Presentation:

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn và của chất lỏng KIỂM TRA

PowerPoint Presentation:

?Vậy chất khí có dãn nở vì nhiệt không Nêu cách làm một quả bóng bàn bị bẹp phồng lên như cũ ĐẶT VẤN ĐỀ PHIM THỰC HIỆN

PowerPoint Presentation:

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ VẬT LÝ 6 TIẾT 23 - BÀI 20

PowerPoint Presentation:

1. Thí nghiệm B1. Nhúng một đầu ống thuỷ tinh vào cốc nước màu B2. Dùng ngón tay bịt chặt một đầu rồi rút ra B3. Lắp chặt nút cao su gắn vào bình B4. Dùng tay áp vào bình Quan sát hiện tượng xảy ra với giọt nước màu B5. Thả tay ra (Ghi kết quả quan sát vào phiếu học tập)

PowerPoint Presentation:

Nhóm ...... Lớp 6.... PHIẾU HỌC TẬP Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả quan sát + Khi áp tay vào bình cầu giọt nước màu trong bình cầu.............................. + Khi thôi không áp tay nữa giọt nước màu trong bình cầu........................... 1. Thí nghiệm đi lên đi xuống

PowerPoint Presentation:

1. Thí nghiệm Giọt nước màu đi lên Thể tích không khí trong bình tăng Khi áp bàn tay nóng vào bình Tại sao Không khí nở ra khi nóng lên Không khí trong bình nở ra khi nóng lên 2. Trả lời câu hỏi Thể tích không khí trong bình

PowerPoint Presentation:

1. Thí nghiệm Tại sao Thể tích không khí trong bình giảm Không khí co lại khi lạnh đi Không khí trong bình co lại khi lạnh đi Giọt nước màu đi xuống Khi thôi áp bàn tay vào bình Thể tích không khí trong bình 2. Trả lời câu hỏi

PowerPoint Presentation:

1. Thí nghiệm Nhận xét: Không khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi Các chất khí khác nhau có dãn nở vì nhiệt khác nhau không? 2. Trả lời câu hỏi

PowerPoint Presentation:

1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi Chất rắn Nhôm 3,4 cm 3 Đồng 2,5 cm 3 Sắt 1,8 cm 3 Mức tăng thể tích của 1000cm 3 vật chất khi nhiệt độ tăng từ 0 0 C đến 50 0 C Chất lỏng Cồn 58 cm 3 Ê-te 80 cm 3 Nước 12 cm 3 Các chất lỏng và rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau . Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn C5 :

PowerPoint Presentation:

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi Chất rắn Nhôm 3,4 cm 3 Đồng 2,5 cm 3 Sắt 1,8 cm 3 Mức tăng thể tích của 1000cm 3 vật chất khi nhiệt độ tăng từ 0 0 C đến 50 0 C Chất lỏng Cồn 58 cm 3 Ê-te 80 cm 3 Nước 12 cm 3 Chất kh í Không khí 183 cm 3 Khí ô -xi 183 cm 3 Kh í các-bô-ni c 183 cm 3 Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng C5 :

PowerPoint Presentation:

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi Chất rắn Nhôm 3,4 cm 3 Đồng 2,5 cm 3 Sắt 1,8 cm 3 Mức tăng thể tích của 1000cm 3 vật chất khi nhiệt độ tăng từ 0 0 C đến 50 0 C Chất lỏng Cồn 58 cm 3 Ê-te 80 cm 3 Nước 12 cm 3 Chất kh í Không khí 183 cm 3 Khí ô -xi 183 cm 3 Kh í các-bô-ni c 183 cm 3 Các chất lỏng và rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau . Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, C5 :

PowerPoint Presentation:

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau tăng lạnh đi ít nhất 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi 3. Rút ra kết luận Thể tích khí trong bình ..... ……….. khi khí nóng lên. Thể tích khí trong bình giảm khi khí ......………. Chất rắn nở ra vì nhiệt ….……………., Chất khí nở ra vì nhiệt …………………… nhiều nhất giảm nóng lên C6 :

PowerPoint Presentation:

- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. - Các chất khí khác nhau dãn nở vì nhiệt giống nhau. - Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi 3. Rút ra kết luận

PowerPoint Presentation:

4. Vận dụng Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên? Không khí trong quả bóng nóng lên, nở ra, đẩy thành quả bóng về hình dạng cũ. C7 :

PowerPoint Presentation:

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? Cùng một khối lượng khí, không khí nóng có thể tích lớn hơn không khí lạnh. Trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí lạnh. C8 : 4. Vận dụng

PowerPoint Presentation:

Ngày 21/11/1783 hai anh em kỹ sư người Pháp Montgolfier nhờ không khí nóng đã làm cho quả khí cầu đầu tiên bay lên không trung Khinh khí cầu “Đèn trời” Phim “Đèn trời C8 : 4. Vận dụng

PowerPoint Presentation:

“Khinh khí cầu” C8 : 4. Vận dụng

PowerPoint Presentation:

C8 : 4. Vận dụng “Đèn trời”

PowerPoint Presentation:

Dụng cụ đo độ nóng, lạnh đầu tiên của nhà bác học Galilê sáng chế Dựa theo mức nước trong ống thủy tinh, ta có thể biết thời tiết nóng hay lạnh. C9 : 4. Vận dụng T rời nóng , không khí trong bình n ở ra, th ể t ích tăng, mức nước bị đẩy xuống dưới T rời lạnh , không khí trong bình co lại, thể tích giảm mức nước lại dâng lên trong ống. C

PowerPoint Presentation:

- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. - Các chất khí khác nhau dãn nở vì nhiệt giống nhau. - Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi 3. Rút ra kết luận 4. Vận dụng 5. Về nhà Học bài, làm BT sách BT Xem lại nội dung các bài 18,19,20 - Soạn Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

PowerPoint Presentation:

Phần 1: Trắc nghiệm Đọc và chọn câu trả lời đúng Phần 2: Xem phim Xem và giải thích hiện tượng quan sát được Bài tập vận dụng

PowerPoint Presentation:

Lấy bình bằng giấy (loại hộp đựng thức uống đã dùng hết) Trên hộp có một lỗ nhỏ, dùng ống hút cắm vào cho kín Nhúng đầu kia của ống hút vào nước xà phòng Đặt hộp vào trong chậu nước nóng ?Dự đoán có hiện tượng gì xảy ra. Vì sao? Nước nóng đã làm không khí trong bình nở ra tạo thành bong bóng xà phòng Phim thực hiện C ác e m hãy giải thích thí nghiệm sau đây Bài tập vận dụng

PowerPoint Presentation:

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy, c« vµ c¸c em Chóc c¸c em häc sinh häc tËp tèt

authorStream Live Help