Chương I, Bài 11: Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Vật lý 6 GIÁO VIÊN: ÑAËNG THÒ HAÛO KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1- Đo lực bằng dụng cụ nào ? 2- Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng . - Một hòn gạch có khối lượng 1600g sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niutơn ? Đáp án : 1- Lực kế . 2- P=10.m m=1600g=1,6 kg Trọng lượng của viên gạch : p=10.1,6=16N

PowerPoint Presentation:

Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I- Khối lượng riêng . Tính khối lượng các vật theo khối lượng riêng . 1. Khối lượng riêng .

PowerPoint Presentation:

C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ . A. Cưa chiếc cột ra nhiều đoạn nhỏ , rồi đem cân từng đoạn một . B. Tìm cách tính thể tích chiếc cột , xem nó bằng bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1m 3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột .

PowerPoint Presentation:

Để giúp các em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau: Sau khi đo chu vi và chiều cao chiếc cột, người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m3. Mặt khác, người ta cũng đã cân và cho biết 1dm 3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg. Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột. 1m 3 sắt nguyên chất có khối lượng…… 0.9m 3 sắt nguyên chất có khối lượng ………  Khối lượng của chiếc cột là 7020kg 7800kg 7020kg

PowerPoint Presentation:

Vậy: Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. * Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối: Kí hiệu: Kg/m3

PowerPoint Presentation:

2- Bảng khối lượng riêng của một số chất. Chất rắn Khối lượng riêng (kg/m 3 ) Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m 3 ) Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Étxăng 700 Đá (khoảng) 2600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn ( khoảng ) 790

PowerPoint Presentation:

3. Tính khối lượng một vật theo khối lượng riêng C2: Hãy tính khối lượng của một khối đá . Biết khối đá có thể tích 0,5m 3 .  Khối lượng của khối đá : m = 2600kg/m 3 . 0,5m 3 = 1300kg

PowerPoint Presentation:

C3: Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô trống của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng : khối lượng riêng : D (kg/m 3 ) khối lượng : m(kg) thể tích : V(m 3 ) Công thức : = X m (kg) V (m 3 ) D (kg/m 3 )

PowerPoint Presentation:

II. Trọng lượng riêng . 1- Trọng lượng của một mét khối một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó . 2- Đơn vị trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối . Kí hiệu : N/m 3 . C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống : P d = --------, trong V đó d là P là V là trọng lượng riêng (N/m 3 ) trọng lượng (N) thể tích (m 3 )

PowerPoint Presentation:

3- Dựa vào công thức P = 10m, ta có thể tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng d = 10D. Töø coâng thöùc : P 10.m d = -------- V V = = 10.D Vaäy: d = 10.D

PowerPoint Presentation:

III. Vận dụng . C6: Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc đầm sắt có thể tích 40dm 3 . Đáp án : Đổi thể tích ra m 3 : V = 40dm 3 = 0,04m 3 Khối lượng của chiếc đầm : m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg) Trọng lượng của chiếc đầm : P = 10m = 10.312 = 3120(N)

PowerPoint Presentation:

III. Vận dụng . C7:Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320 cm 3 . Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m 3 . Đáp án : m = 397g = 0,397kg v = 320cm 3 = 0,00032m 3 Khối lượng riêng của sữa : m 0,397kg D= = = 1241kg/m 3 V 0,00032 m 3

PowerPoint Presentation:

Củng cố bài 1- Nêu ghi nhớ . 2- Có mấy cách tính TLR? 3- 1 ca nhôm và 1 muỗng nhôm có cùng KLR không ? Vì sao ? 4- Ý nghĩa thực tiễn của khái niệm KLR - Biết được khối lựơng mà không cần cân.

PowerPoint Presentation:

Cám ơn Quý Thầy cô đã đến dự!

authorStream Live Help