Chương I, Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác động của lực

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS N G¤ Gia tù GV - NGÔ ĐỨC MINH VẬT LÝ 6

PowerPoint Presentation:

1. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi : Thế nào là lực? Nêu ví dụ? Trả lời : - Tác dụng đẩy, kéo vật này lên vật khác gọi là lực. - Ví dụ: Một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một lực đẩy.

PowerPoint Presentation:

Trong hai người, ai đang dùng tay tác dụng vào dây cung và cung một lực?

PowerPoint Presentation:

Tiết 7 Bài 7 TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG LỰC

PowerPoint Presentation:

I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng: Em hãy quan sát hiện tượng của viên bi B? Viên bi B đứng yên dưới tác dụng của viên bi A Viên bi B chuyển động Em hãy quan sát hiện tượng của viên bi A? Viên bi A chuyển động dưới tác dụng của viên bi B chuyển động chậm dưới tác dụng của viên bi B chuyển động theo hướng khác Viên bi A chuyển động

PowerPoint Presentation:

Vậy trạng thái chuyển động của viên bi A và B như thế nào? Biến đổi chuyển động ?

PowerPoint Presentation:

Em hãy quan sát tay ga của người lái xe và cho biết trạng thái chuyển động của xe mô tô? Xe đứng yên Dưới tác dụng nhẹ của tay Xe chuyển động chậm Dưới tác dụng mạnh của tay Xe chuyển động nhanh

PowerPoint Presentation:

Vậy trạng thái chuyển động của xe môtô như thế nào? Biến đổi chuyển động

PowerPoint Presentation:

 Viên bi A đã tác dụng vào viên bi B một lực , đã làm viên bi B biến đổi chuyển động . Ngược lại viên bi B đã tác dụng lại viên bi A một lực , làm cho viên bi A biến đổi chuyển động .  Người lái xe môtô đã tác dụng vào tay ga một lực làm xe môtô biến đổi chuyển động .

PowerPoint Presentation:

1) Những sự biến đổi của chuyển động:  Vật đang chuyển động, bị dừng lại.  Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.  Vật chuyển động nhanh lên.  Vật chuyển động chậm lại.  Vật chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng khác.

PowerPoint Presentation:

Hãy quan sát hình dạng của quả bóng như thế nào? Quả bóng bị biến dạng

PowerPoint Presentation:

Tay ta đã tác dụng một lực vào quả bóng. Vì sao mà quả bóng bị biến dạng?

PowerPoint Presentation:

Hãy quan sát hình dạng thanh tre, tấm bêtông, viên gạch như thế nào? Thanh tre , tấm bêtông , viên gạch đã bị biến dạng

PowerPoint Presentation:

Vì sao các vật đó lại bị biến dạng? - Hai tay tác dụng một lực lên thanh tre, làm thanh tre bị biến dạng. - Hai chân đã tác dụng lên tấm bêtông một lực làm tấm bêtông bị biến dạng. - Tay, thông qua búa, đã tác dụng lên viên gạch một lực, làm viên gạch bị biến dạng.

PowerPoint Presentation:

2) Những sự biến dạng Biến dạng là sự thay đổi hình dạng của vật.

PowerPoint Presentation:

Trong hai người, ai đang dùng tay tác dụng vào dây cung và cung một lực? Người giương cung đã tác dụng vào cung và dây cung một lực làm cho dây cung và cung bị biến dạng. C2

PowerPoint Presentation:

II. Những kết quả tác dụng của lực 1) Thí nghiệm

PowerPoint Presentation:

2) Rút ra kết luận C7 Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (1)................................................xe. b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2) .............................................xe. c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3) ............................................. hòn bi. d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4) .................. lò xo. biến đổi chuyển động của biến dạng biến đổi chuyển động của biến đổi chuyển động của

PowerPoint Presentation:

Hãy quan sát và cho biết lực mà bức tường tác dụng lên viên phấn sẽ gây ra những kết quả gì? Đồng thời xảy ra hai trường hợp : biến đổi chuyển động và biến dạng .

PowerPoint Presentation:

C8 Hãy viết đầy đủ câu dưới đây: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) ................ vật B hoặc làm (2) ............................................ vật B. Hai kết quả này có thể xảy ra cùng một lúc. biến dạng biến đổi chuyển động của

PowerPoint Presentation:

III. Vận dụng C9 Nêu 3 ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật. 1) Chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hãm phanh, xe dừng lại. 2) Dùng chân đá một quả bóng. 3) Trời giông, một chiếc lá bàng bị bay lên cao

PowerPoint Presentation:

C10 Hãy nêu 3 ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng. 1) Lấy tay bẻ gãy một cành cây. 2) Lấy tay bóp bẹp một cục sáp 3) Lấy tay gấp đôi một tờ giấy.

PowerPoint Presentation:

C11 Nêu hai ví dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả. Đập mạnh một quả bóng vào bức tường. Dùng chân đá một quả bóng.

PowerPoint Presentation:

3) Củng cố Kết quả tác dụng lực gây ra trên vật như thế nào? Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.

PowerPoint Presentation:

CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT? Hình bên là ảnh chụp một cái vợt đang đập vào một quả bóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lực mà mặt vợt tác dụng vào quả bóng làm cho quả bóng bị biến dạng. Ngược lại, lực mà quả bóng tác dụng vào mặt vợt cũng làm cho mặt vợt bị biến dạng.

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Hình ảnh trên chứng tỏ rằng: Trong khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng lên quả cầu. - Chuẩn bị Bài 8: “Trọng lực”. - BTVN: 7.1  7.4 sbt Vật lí 6.

PowerPoint Presentation:

Cảm ơ n quý thầy cô giáo!

authorStream Live Help