Chương III, Bài 9 Độ dài đường tròn, cung tròn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KON TUMTrường THCS Nguyễn Huệ : 

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KON TUMTrường THCS Nguyễn Huệ Tổ TOÁN LÝ Gv: Đào Bích Lan Phương

*Một số qui định của giờ học: : 

*Một số qui định của giờ học: 1.Các em cần chú ý nghe giảng, tập trung phát biểu xây dựng bài. 2. Chú ý ghi bài ở những mục có kí hiệu ở trước tên mục.

*.Kiểm tra bài cũ: : 

*.Kiểm tra bài cũ: H: Hãy nêu công thức tính chu vi đường tròn? Trả lời : Chu vi của đường tròn (O;R) là: (Với d là đường kính của đường tròn)

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN : 

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN 1.Công thức tính độ dài đường tròn: *Độ dài C của đường tròn bán kính R (h1) là : (Với d là đường kính của đường tròn)

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN : 

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN Em hãy tìm lại số Л bằng cách : *Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước chia khoảng, sợi chỉ. a)Vẽ trên bìa 5 đường tròn có tâm lần lượt O1,O2,O3,O4,O5 có bán kính khác nhau. b) Cắt ra thành 5 hình tròn. c)Đo chu vi của năm hình tròn đó bằng sợi chỉ(càng chính xác càng tốt). d) Hoàn thành bảng sau ( đơn vị đo độ dài :cm) ?.1 e) Nêu nhận xét.

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN : 

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN Phim hướng dẫn

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN : 

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN Em hãy tìm lại số Л bằng cách : a), b), c) d) Hoàn thành bảng sau ( đơn vị đo độ dài :cm) ?.1 e) Nêu nhận xét.

Slide 8: 

2. Công thức tính độ dài cung tròn: Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống: Đường tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có độ dài là :………... Vậy cung 10, bán kính R có độ dài là …… Suy ra cung n0, bán kính R có độ dài là ……….. *Trên đường tròn bán kính R, đội dài l của một cung n0 (h2) được tính theo công thức: Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN ?.2 2Л R

Slide 9: 

*.Bài tập: Bài 66/sgk/95: Tính độ dài cung 600 của một đường tròn có bán kính 2dcm. Tính chu vi của vành xe đạp có đường kính 650mm. Giải: Độ dài cung 600 của một đường tròn có bán kính 2dcm là : Chu vi của vành xe đạp có đường kính 650mm là: Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN

Slide 10: 

*.Bài tập: Bài 72 /sgk/95: Bánh xe của một ròng rọc có chu vi : C=540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200mm . Tính góc AOB. Giải: Ta có 540 mm ứng với 3600 . 200mm ứng với x0 Nên : Vậy số đo của góc AOB là 1330 Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN

Slide 11: 

Vậy qua bài học hôm nay em cần nắm những công thức nào, những vấn đề gì? Vận dụng giải được dạng bài tập nào? Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN *Qua tiết này em cần : +Nắm công thức tính độ dài đường tròn , biết về số Pi: +Nắm được công thức độ dài cung: +Vận dụng giải được bài tập tính độ dài cung, tính chu vi đường tròn. + Giải được một số bài toán thực tế.

Slide 12: 

*. Hướng dẫn học ở nhà: -Học thuộc công thức tính độ dài cung , độ dài đường tròn. -Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập 65, 68, 69, 73. Chuẩn bị giờ sau luyện tập. Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN

Slide 13: 

Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN I.Mục tiêu bài dạy: -Học sinh nắm được công thức tính độ dài cung, độ dài đường tròn. Vận dụng được vào làm bài tập liên quan. -Biết số л là gì. -Giải được bài toán thực tế ( dây curoa..) -Rèn kĩ năng thực hành đo đạc, kĩ năng tính toán. -Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, yêu thích môn học. II.Chuẩn bị: GV: Tấm bìa, kéo, compa, thước chia khoảng, sợi chỉ. HS: Tấm bìa, kéo, compa, thước chia khoảng, sợi chỉ.

Slide 14: 

Có thể em chưa biết về số л ? Tiết 51 - Hình học 9 §9. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN,CUNG TRÒN *Từ công thức tính độ dài đường tròn: Thay d=1 đơn vị độ dài .Ta có: C=2.ЛR= Л.d= Л.1= Л (đơn vị độ dài) Hình ảnh của số Pi

authorStream Live Help