Chương IV Bài 2: Hình nón. nón cụt. S xung quanh và V xung quanh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 60: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN- HÌNH NÓN CỤT

Một số vật thể quanh ta mang hình dáng những hình không gian mà chúng ta tìm hiểu trong tiết học hôm nay : 

Một số vật thể quanh ta mang hình dáng những hình không gian mà chúng ta tìm hiểu trong tiết học hôm nay Chiếc nón bài thơ Cái chụp đèn Mái lều ở khu du lịch

1/ Hình nón : : 

1/ Hình nón : a/ Sự tạo thành hình nón: - Hình nón được tạo thành khi quay tam giác AOC vuông tại O một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định. 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

b) Các yếu tố của hình nón : : 

b) Các yếu tố của hình nón : - A gọi là đỉnh và AO gọi là đường cao của hình nón. 1 1/ Hình nón : - Cạnh OC quét nên đáy của hình nón, là một hình tròn tâm O. - Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón - Mỗi vị trí của AC được gọi là một đường sinh. ?1 Chiếc nón có dạng mặt xung quanh của một hình nón. Quan sát hình và cho biết đâu là đường tròn đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình nón Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

Gọi bán kính đáy của hình nón là r , đường sinh là l Ta có : Sxq = Sq = ... (1)   mà : : Cñt = lct = ... (2) Suy ra : Sxq = ... (3) Diện tích toàn phần của hình nón Stp = Sxq + Sñaùy = ... (4) Hãy điền vào chỗ trống ( ... ) để tìm công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón r l 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT A O C E

2/ Diện tích xung quanh hình nón : : 

2/ Diện tích xung quanh hình nón : Cho một hình nón có bán kính đáy r và chiều dài đường sinh là l . Diện tích xung quanh của hình nón là l r Diện tích toàn phần của hình nón : 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT A O C

2/ Diện tích xung quanh hình nón : : 

2/ Diện tích xung quanh hình nón : 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của một hình nón có chiều cao h = 16 cm và bán kính đường tròn đáy r = 12 cm. Giải Độ dài đường sinh của hình nón: Dieän tích xung quanh cuûa hình noùn:

Slide 8: 

Bài tập áp dụng : Hãy điền vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài : cm ) 549,5 12 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

3/ Thể tích hình nón : : 

3/ Thể tích hình nón : Cho hình nón có bán kính đáy r , chiều cao h . Thể tích hình nón là : r h 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

Slide 10: 

Bài tập áp dụng : Hãy điền vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài : cm ) 1005 25 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

Slide 11: 

Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

4/ Hình nón cụt : : 

4/ Hình nón cụt : 1 Hình nón cụt có 2 đáy là hai hình tròn không bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song song có đường nối tâm là trục đối xứng. Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

5/ Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt : 

5/ Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt Cho hình nón cụt có r1, r2 lần lượt là bán kính hai đáy. h là chiều cao, l là đường sinh. Diện tích xung quanh hình nón cụt là: Thể tích hình nón cụt là: 1 Tiết 61: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT

Slide 14: 

Làm thế nào để tính được diện tích tôn mà người thợ cần để gò một chiếc xô như thế này?

Slide 15: 

MéT Sè H×NH ¶NH DẠNG HÌNH NÓN CỤT Lâu đài Buđa, Hungagari

Bài tập 18 SGK trang 117 : 

Bài tập 18 SGK trang 117 1 A Một hình trụ Bạn trả lời sai rồi Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra: B Một hình nón Một hình nón cụt C D Hai hình nón E Hai hình Trụ Bạn trả lời sai rồi Bạn trả lời sai rồi Bạn trả lời sai rồi Hoan Hô, bạn trả lời đúng rồi

Hình ABCD khi quay quanh BC cho chúng ta hình ảnh của vật dụng nào ? : 

Hình ABCD khi quay quanh BC cho chúng ta hình ảnh của vật dụng nào ? Chiếc đồng hồ cát 1

Slide 18: 

Cho hình nón cụt như hình bên.Hãy tính a, Bán kính đáy nhỏ của hình nón cụt b, Diện tích xung quanh của hình nón cụt Giải : Áp dụng định lí PyTaGo vào tam giác vuông AHB ta có: => O’H = O’B - HB = 6 (cm) ( vì HO’B) => r = OA = O’H = 6 ( cm) ( vì OAHO’ là hcn) Vậy bán kính đáy nhỏ của hình nón cụt là: 6 cm Luyện tập : H

Slide 19: 

b) Diện tích xung quanh của hình nón cụt: Cho hình nón cụt như hình bên. Hãy tính: a, Bán kính đáy nhỏ của hình nón cụt b, Diện tích xung quanh của hình nón cụt Giải : Luyện tập :

Bài tập 15 trang 117 SGK : 

Bài tập 15 trang 117 SGK a)  Tính r ? b) Tính l ? Hình nón có đường cao h = 1 Nên độ dài đường sinh hình nón là : 1 Đường kính đáy của hình nón: d = 1 Suy ra: MON có MN2 = ON2 + OM2 

Một số đồ gốm sứ có đáy là hình tròn và có trục đối xứng vuông góc với tâm đáy : 

Một số đồ gốm sứ có đáy là hình tròn và có trục đối xứng vuông góc với tâm đáy 1

Slide 22: 

Kiến thức cần ghi nhớ: Các khái niệm về hình nón: Đáy, mặt xung quanh, đường sinh, đường cao mặt cắt song song với đáy của hình nón và khái niệm về hình nón cụt. Biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón, hình nón cụt.

YÊU CẦU VỀ NHÀ : : 

YÊU CẦU VỀ NHÀ : Nắm vững các khái niệm về hình nón và hình nón cụt . Nắm chắc các công thức tính . Làm các bài tập 17 , 19 , 20 ,21 , 22 SGK trang 118 1

Hãy xem những nghệ nhân đã làm ra chúng như thế nào ? : 

Hãy xem những nghệ nhân đã làm ra chúng như thế nào ? Làm gốm sứ trên mặt bàn tròn xoay 1

authorStream Live Help