Tiết 55 Ôn tập chương III, hình học 9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân ÔN TẬP CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9 Tiết 55

PowerPoint Presentation:

C O D B A a 0 b 0 sđ AB = sđ CD a 0 > b 0 sđ AB > sđ DC AB > CD AB = CD a 0 = b 0 Đường kính AB CD tại H AC= AD ; CH = HD EF // CD CE = DF A H B C D E F O I. Ôn tập về cung – liên hệ giữa cung , dây và đường kính: Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG III

PowerPoint Presentation:

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG III II.ÔN TẬP VỀ GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN: x H G D E C F B A O m Góc ở tâm : AOB = sđ AB Góc nội tiếp: ACB = AOB = sđAB Góc tạo bởi tiếp tuyến Bx và dây cung AB ABx = ACB = AOB = sđAB Quỹ tích cung chứa góc: x y a a O B A M m n

PowerPoint Presentation:

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG III III. ÔN TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP O A D C B ABCD nội tiếp A + C =180 0 ; B + D = 180 0 * Đa giác đều: Tam giác đều a = Lục giác đều a = R Hình vuông a = R ( a là cạnh;R là bán kính đường tròn ngoại tiếp) IV. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN: C = 2πR. l (n) = S quạt = S = πR 2 .

PowerPoint Presentation:

Luyện tập: Bài 89 /104 sgk 60 0 O A B m C t a) AOB = sđ AmB = 60 0 c) ABt = ACB =30 0 D M N n d) ADB = >ACB sđ AmB + sđ MnN 2 e) ADB = < ACB sđ AmB – sđ MpN 2 E I K p b) ACB = sđ AmB = 30 0

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP MỚI Cho nửa đường tròn đường kính AB và điểm C trên đường tròn, vẽ CD vuông góc với AB tại D. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính AD và BD cùng phía với nửa đường tròn đường kính AB. Chứng minh diện tích phần tô màu bằng diện tích đường tròn đường kính CD. D A B C = Diện tích hình tròn đường kính CD Gọi S là diện tích phải tìm:

PowerPoint Presentation:

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG III H C B O A Cho tam giác ABC đều nội tiếp trong (O; R). Tính theo R diện tích giới hạn bởi cung nhỏ BC và dây BC(hình viên phân) S quạt BOC = S BOC = S vp = S quạt - S BOC = Giải: Bài tập mới

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: Lý thuyết : *Xem lại cách tính diện tích của hình viên phân; hình vành khăn. * Học kỹ các định nghĩa, định lí phần ‘‘Tóm tắt kiến thức cần nhớ ’’ Bài tập :Làm các bài tập 92; 93; 94; 95/104; 105 sgk. BÀI TẬP MỚI .Cho tam giác đều ABC có độ dài mỗi cạnh là a. Lấy A, B, C làm tâm dựng ba đường tròn cùng bán kính là a. Hãy tính diện tích chung của ba hình tròn nói trên.

PowerPoint Presentation:

CH ÚC C Á C EM HỌ C T Ố T

authorStream Live Help