Chương III, Bài 4 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

GV:Tôn Nữ Bích Vân GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG Tiết 42 HÌNH HỌC 9 Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

PowerPoint Presentation:

Tiết 42 1.Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: xAy tiếp tuyến xAB, BAy là các góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung 2. Định lý: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG y x B A O ?1 ?2 x B O A GT BAx l à góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung KL sđBAx = sđ AB x O A B A' O A B x

PowerPoint Presentation:

Bài 27 / 79sgk GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG P A O B T ∆AOP cân tại O nên PAO =APO Trong (O; R) PAO = PBT = sđ PB ( góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung PB) Vậy :APO = PBT Tiết 42

PowerPoint Presentation:

Bài 30 / 79sgk GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG Vẽ OH AE. Theo giả thiết : BAx = sđAB O 1 = sđAB O 1 = BAx x H O A B 1 1 OAx = 90 0 mà A 1 +O 1 = 90 0 ( OHAvuông ở H) A 1 + BAx = 90 0 Hay AO Ax Ax là tiếp tuyến của (O; R) Tiết 42

PowerPoint Presentation:

TRẮC NGHIỆM: Hai tiếp tuyến tại hai điểm Avà B của một đường tròn cắt nhau tại M và tạo thành góc AMB bằng 50 0 Số đo của cung nhỏ AB là: a. 50 0 b. 130 0 d. 65 0 100 0 c. sai sai sai đúng

PowerPoint Presentation:

TRẮC NGHIỆM: Hai bán kính OAvà OB của đường tròn (O) tạo thành góc AOB bằng 55 0 Số đo của góc tù tạo bởi hai tiếp tuyến tại Avà B của (O) là: a. 115 0 b. 135 0 d. 105 0 125 0 c. sai sai đúng sai

PowerPoint Presentation:

Bài tập mới: Cho đường tròn (O') tiếp xúc với hai cạnh Ox và Oy của góc xOy tại A và B. Từ A vẽ tia song song với OB cắt đường tròn (O') tại C. Đoạn thẳng OC cắt đường tròn (O') tại E. Hai đường thẳng AE và OB cắt nhau tại K. Chứng minh K là trung điểm của đoạn OB. Lý thuyết : Nắm vững định lý thuận (và đảo) của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, hệ quả góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung Bài tập : Làm các bài 28, 29, 31, 32 /79-80sgk HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help