Chương III, Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH Giáo viên: NGUYỄN QUỐC SINH LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY HÌNH HỌC 9 tiết 39

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Định nghĩa góc ở tâm ? Số đo cung ? So sánh hai cung trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau ? Bài 8/Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ?Vì sao ? a) Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau. b) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau. c) Trong hai cung,cung nào có số đo lớn hơn là cung lớn hơn. d) Trong hai cung trên một đường tròn,cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn. Đ S S Đ Chuyển việc so sánh hai cung sang việc so sánh hai dây và ngược lại

PowerPoint Presentation:

Tiết 39 : Bài 2 : LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY Trong bài này chúng ta chỉ xét những cung nhỏ ( như cung AmB) Dây AB căng hai cung AnB và AmB Ngược lại hai cung AnB và AmB căng dây AB m n

PowerPoint Presentation:

ĐỊNH LÍ 1 Bài toán :(Xem hình) Cho hai cung nhỏ AB và CD trong (O) Chứng minh: a) AB = CD AB=CD b) AB=CD AB=CD O A B C D LÀM VIỆC THEO NHÓM: NHÓM I;II : Làm câu a NHÓM III; IV: Làm câu b Minh họa ĐL1

ĐỊNH LÝ1:

ĐỊNH LÝ1 Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau: a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

Tương tự: Hãy phán đoán để điền vào chổ “…”:

Tương tự: Hãy phán đoán để điền vào chổ “…” O A B C D b) AB>CD ……… b) AB>CD ……… AB>CD AB > CD Xem hình vẽ: Minh họa GSP

Định lý 2:

Định lý 2 Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn Hãy ghi giả thiết, kết luận? HS tự c/m định lý trên.

Bài tập 11(SGK)::

Bài tập 11(SGK): Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D.Gọi E là giao điểm thứ hai của AC với (O’). So sánh các cung nhỏ BC với BD Chứng minh rằng B là điểm chính giữa của cung EBD (tức là điểm B chia cung EBD thành hai cung bằng nhau: BE = BD )

Bài tập 11(SGK)::

Bài tập 11(SGK): GT KL (O) Bằng (O’) cắt nhau tại A,B; AC cắt (O’) tại E AC, AD là đường kính a)Cung nhỏ BC= BD b)Cung nhỏ BE= BD Gợi ý: a) Hai cung nhỏ CB= BD …. CB = BD Hảy c/m dây CB = BD BT12 Tam giác CAD cân có AB là đướng cao

PowerPoint Presentation:

Câu b) Tương tự: Hai cung nhỏ EB= BD .. …. EB= CB = BD EB= CB =BD Tam giác CED vuông Tam giác CED vuông Góc AED bằng 90 0

Bài tập 12:

Bài tập 12 Cho tam giác ABC, trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC. Từ O lần lượt hạ các đường vuông góc OH, OK với BC và BD (H BC, K BD) Chứng minh OH > OK So sánh hai cung nhỏ BD và BC O D B C A K H

Hướng dẩn::

Hướng dẩn: a) C/m OH > OK BC< BD Xét bất đẳng thức trong tam giác ABC: BC<AB+AC và BD = AB + AD AD = AC (gt) O D B C A K H = AB +AC

PowerPoint Presentation:

Chứng minh OH > OK So sánh hai cung nhỏ BD và BC Theo kết quả câu a ta có: BD > BC BD > BC (ĐLí 2) O D B C A K H

Dặn dò:

Dặn dò Học thuộc nội dung hai định lý BTVN: 12;13;14 SGK

authorStream Live Help