Chương III, Bài 1 Góc ở tâm, số đo cung

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦYCÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ CỦA QUẬN LÊ CHÂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÔ HIỆU

Giáo viên dạy :Quách Thanh Yến:

Giáo viên dạy : Quách Thanh Yến Thứ sáu ngày 5-1-2007 TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

PowerPoint Presentation:

Giới Thiệu Chương III GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN -Góc ở tâm. -Góc nội tiếp. -Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. -Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn -Cung chứa góc. -Tứ giác nội tiếp. - Đường tròn ngoại tiếp. Đ Ư ờn g tròn nội tiếp. -Độ dài đường tròn , cung tròn. -Diện tích hình tròn , quạt tròn. *THIẾT LẬP CÁC KHÁI NIỆM VỀ GÓC LIÊN HỆ VỚI ĐƯỜNG TRÒN:

PowerPoint Presentation:

A B O C D O Góc AOB Và góc COD có độ lớn khác nhau. Hãy tìm đặc điểm chung của góc AOB Và góc COD ? -Đỉnh góc trùng tâm đường tròn. -Hai cạnh của góc cắt đường tròn tại hai điểm. Nhận xét:

TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG:

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.G ÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM ĐỊNH NGHĨA: SGK / 66 O A B C D O GÓC Ở TÂM ( ) AO B a) COD = b)

PowerPoint Presentation:

a) b) Các góc ở hình vẽ trên có là góc ở tâm không ? Vì sao? c)

TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG:

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.G ÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG ĐỊNH NGHĨA: SGK / 66 COD = AO B 1.GÓC Ở TÂM C D O b) GÓC Ở TÂM ( ) a) B A O m n Emhãy nhận xét vị trí của cungAmB đối với góc ở tâmAOB? Ký hiệu A mB AnB là cung nhỏ là cung lớn Với = thì mỗi cung là một nửa đường tròn Nếu số đo góc ở tâm bằng Em hãy nhận xét hai cung CD?vì sao ? gócAOB chắn cung nhỏAmB cung bị chắn bởi góc AOB Góc bet COD chắn nửa đường tròn Trong hai cung AmB và AnB cung nào bị chắn?

PowerPoint Presentation:

Bài Tập BÀI 1 TRANG 68 sách giáo khoa 90 150 180 o 120

TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG:

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.G ÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM ĐỊNH NGHĨA : SGK / 66 O A B C D O GÓC Ở TÂM ( ) m n Định nghĩa : S G K trang 67 2.Số đo cung AOB = α Sđ AmB = + + α Sđ AnB = 360 + Sđ CD = 180 Ký hiệu : sđ AB

PowerPoint Presentation:

Đo góc ở hình 1a , Rồi điền vào chỗ trống GÓC AO B = Tính số đo cung AnB ? SỐ ĐO CUNG AnB = 290 SỐ ĐO CUNG AmB =

PowerPoint Presentation:

1.GÓC Ở TÂM ĐỊNH NGHĨA: SGK / 66 O A B C D O GÓC Ở TÂM ( ) m n Ký hiệu : sđ AB 2.Số đo cung AOB = α Sđ AmB = + α + Sđ AnB = 360 Nhắc lại cho cô điều kiện số đo góc ở tâm? + Sđ CD = 180 CHÚ Ý : SG K TRANG 67 Định nghĩa : S G K trang 67 Hãy cho biết số đo của cung nhỏ? Từ số đo của cung nhỏ Cho biết số đo của cung lớn TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG

PowerPoint Presentation:

O A B B B B B

PowerPoint Presentation:

O A B B B B B

PowerPoint Presentation:

Bài Tập Hãy điền dấu vào ô trống: Ở h ình vẽ bên biết Đúng Sai = 60 Sđ AmB = 60 Sđ AmB = 70 = 110 Sđ AnB = 60 Sđ AmB = 300 Sđ AnB = 110 = 70

PowerPoint Presentation:

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM 2.Số đo cung 3.So sánh hai cung

PowerPoint Presentation:

sđ AB =sđ CD sđ AB <sđ AD sđ AB và sđ CD ? sđ AB và sđ AD ? Vẽ một cung Ta làm thế nào? Vẽ một cung AB có số đo là 60 Vẽ một cung CD có số đo là 60 Vẽ một cung A D có số đo là 100 A B O C D 60 60 130

PowerPoint Presentation:

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM 2.Số đo cung 3.So sánh hai cung AB > CD sđ AB > sđ CD Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau . AB = CD sđ AD = sđ CD

PowerPoint Presentation:

O A B C D Sai, vì chỉ so sánh 2 cung trong một đường tròn hoặc hai đườngtròn bằng nhau Nói số đo AB bằng số đo CD là đúng vì số đo hai cung này cùng bằng số đo góc ở tâmAOB Nếu nói số đo AB bằng số đo CD có đúng không ? Nói AB = CD đúng hay sai?Tại sao?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM 2.Số đo cung 3.So sánh hai cung AB > CD sđ AB > sđ CD Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau . AB = CD sđ AD = sđ CD ?1/ 68 SGKHãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG :

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM 3.So sánh hai cung 2.Số đo cung 4. ?2.Hãy chứng minh đẳng thức trong trường hợp điểm C nằm trên cung nhỏ AB ? Khi nào sđ AB = sđ AC + sđ CB ? Lấy một điểm trên cung AB ,em dự đoán xem phải vẽ mấy trường hợp ?

TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG :

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM 3.So sánh hai cung 2.Số đo cung 4. ?2.Hãy chứng minh đẳng thức trong trường hợp điểm C nằm trên cung nhỏ AB ? Với C AB nhỏ.Ta có Sđ AC = AOC SđCB = COB (đn số đo cung) Sđ AB = AOB Có AOB = AOC + COB (tia OC nằm giữa tia OA,OB ) sđ AB = sđ AC + sđ CB Khi nào sđ AB = sđ AC + sđ CB ?

TIẾT 37. CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG :

TIẾT 37 . CHƯƠNG III §1.GÓC Ở TÂM . SỐ ĐO CUNG 1.GÓC Ở TÂM 3.So sánh hai cung 2.Số đo cung 4. Khi nào sđ AB = sđ AC + sđ CB ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 TRANG 69 Bài Tập

PowerPoint Presentation:

BÀI 4 TRANG 69 Bài Giải

PowerPoint Presentation:

Một vài hình ảnh về góc ở tâm vào thực tế.

PowerPoint Presentation:

AB = CD sđ AD = sđ CD

PowerPoint Presentation:

. H­íng dÉn vÒ nhµ . - Häc theo SGK - Lµm bµi tËp 2; 3; 9 / 69- SGK . - HS kh¸ giái lµm thªm bµi tËp trong SBT .

PowerPoint Presentation:

Xinchân thành cảm ơn các thầy cô và các em học sinh.

authorStream Live Help